Работы в категории Медицина, здоровье, страница 366, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Медицина, здоровье • Тип: Реферат

  Основа профилактики эндокринных кризисов и нарушений

  Наиболее частые провоцирующие факторы эндокринных кризов — инфекционные или островоспалительные заболевания, операция или травма, сосудистый или коронарный пароксизм, физический или психоэмоциональный стресс, прием или введение сильнодействующих лекарств (наркотиков, барбитуратов, психотропных препаратов и др ) Определенную роль играет погодный фактор
 • Тип: Реферат

  Основи електрографії

  Живі істоти життєво зацікавлені у високій швидкості проведення нервового імпульсу по нерві Уплинути на питомий опір нервового волокна важко, тому що воно залежить від електролітного складу протоплазми, що приблизно однаковий у всіх видів тварин Головоногі молюски для збільшення швидкості нервової провідності пішли по шляху збільшення радіуса нервового волокна, створивши гігантські аксони Хребетні «винайшли» мієлінове волокно Мієлін містить багато холестерину і мало білка; його питомий опір вище питомого опору інших біологічних мембран Крім того, товщина мієлінової оболонки в сотні разів перев
 • Тип: Курсовая работа

  Основи промислового виробництва ліків

  Особливістю виробництва ліків є профілізація його в межах галузі, тобто створення спеціалізованих підприємств з випуску обмеженої кількості типів продукції Так, ФК «Здоров'я» (Харків) спеціалізується на таблетованих та ін'єкційних препаратах; «Галичфарм» (Львів) випускає мазі, таблетки; на інших хіміко-фармацевтичних підприємствах виготовляють м'які лікарські форми й т д
 • Тип: Реферат

  Основні матеріали для виготовлення часткових знімних пластинкових протезів

  Лікар повинен правильно вибрати основні (конструкційні матеріали), тобто матеріали, з яких складається протез Вони повинні відповідати таким вимогам: нешкідливість, міцність, не повинні руйнуватися під впливом ротової рідини, різних харчових речовин, повітря, витримувати жувальний тиск і обробку при виготовленні, при яких протез піддається розтягуванню, вигинанню, перекручуванню, впливові температури Протези повинні мати природній колір, немати неприємного смаку і запах; має також значення доступність і вартість матеріалу
 • Тип: Курсовая работа

  Основні показники соматичного здоров`я

  Актуальність У зв'язку з екологічною й демографічною ситуацією стан здоров'я населення в Україні катастрофічно погіршується Смертність випереджає народжуваність Зростає кількість ракових та алергічних захворювань, розладів нервової системи Справжнім лихом є лейкемія На превеликий жаль, змушені констатувати: ми стоїмо на порозі виродження нації Здоров'я народу опинилося в кризі Тривалість життя як основний показник здоров'я стрімко знижується Україна за ним перебуває аж у п'ятому десятку серед держав світу Все це негативно позначається на стані здоров'я дітей Вже з дитячого садка до школи прих
 • Тип: Реферат

  Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Загальні принципи обстеження і догляду за дитиною

  Одне з найважливіших питань сучасної педіатрії в нашій країні – це охорона здоров'я дітей, яка ґрунтується на загальних принципах організації лікувально-профілактичної допомоги: доступності, безкоштовності, дільничності медичної допомоги, застосуванні диспансерного спостереження, послідовності амбулаторної та стаціонарної допомоги, етапності медичного забезпечення
 • Тип: Реферат

  Основная неотложная помощь

  Техника Для оксигенотерапии используют наркозно-дыхательный аппарат АН-8 или портативный ингалятор КИ-ЗМ Его можно регулировать так, чтобы, помимо дыхания чистым кислородом, дать возможность дышать кислородно-воздушной смесью с содержанием воздуха до 40%
 • Тип: Реферат

  Основное содержание, объекты и области исследования фармацевтической химии, номенклатура и классификация лекарственных средств

  Фармацевтическая химия — наука, которая, базируясь на общих законах химических наук, исследует способы получения, строение, физические и химические свойства лекарственных веществ, взаимосвязь между их химической структурой и действием на организм, методы контроля качества и изменения, происходящие при хранении
 • Тип: Шпаргалка

  Основные болезни животных

  Относятся к роду Staphylococcus Характеризуются абсцессами, фурункулами, маститами, сепсисом, пищевые отравления у людей 3 основных вида: 1) St aureus 2) St epidermidis 3) St Saprophyticus St aureus (золотистый стафилококк) Обитает на слиз оболочке носовой полости, носоглотки, кожных покровах, жкт, генитального тракта животных и человека Может вызвать пневмонии, маститы, абсцессы, пищевые токсикозы Некоторые штаммы имеют капсулу или псевдокапсулу, что сочетается с их повышенной вирулентностью Для культивирования – 30-37 На МПБ дают равномерное помутнение и легкоразвивающийся осадок На МПА – к
 • Тип: Контрольная работа

  Основные венерические заболевания:СПИД, гонорея, сифилис. Причины, основные клинические проявления, пути распространения , профилактика

  Вич-инфекция – инфекционная болезнь, развивающаяся в результате многолетнего персистирования в лимфоцитах, макрофагах и клетках нервной ткани вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и характеризующаяся медленно прогрессирующим дефектом иммунной системы, который приводит к гибели больного от вторичных поражений, описанных как синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), или от подострого энцефалита
 • Тип: Реферат

  Основные виды эндоскопического исследования и история их возникновения

  Ларингоскопия — это метод непосредственного осмотра глотки и входа в гортань и последующее выполнение манипуляций Прямую ларингоскопию проводят с помощью ларингоскопа, непрямую — посредством изогнутого зеркала или специального оптического ларингоскопа
 • Тип: Курсовая работа

  Основные гемодинамические величины в покое и в условиях функциональных нагрузок

  Для тренера, инструктора ЛФК, реабилитолога важно знать и правильно понимать то, как целенаправленно воздействовать на организм человека для повышения его здоровья Целью данной работы является изучение основных гемодинамических величин Важно знать механизмы физиологической адаптации организма к физическим нагрузкам, особенно, изменения в кровеносной и сердечно-сосудистой системах Задачей тренера является овладение современными теоретическими и практическими знаниями для достижения максимальных результатов в спорте, для воспитания здорового подрастающего поколения Начиная работу по описанию ос
 • Тип: Реферат

  Основные группы лекарственных средств, применяемых в психиатрии

  Первые современные психотропные препараты были созданы в начале 50-х годов нашего столетия До этого арсенал средств, применяемых для лечения психических заболеваний, был весьма ограниченным и малоспецифичным
 • Тип: Контрольная работа

  Основные заболевания новорожденных животных

  На рост и развитие эмбриона и плода существенное влияние оказывает состояние организма беременной самки, так как плод получает во время своего развития в готовом виде вещества из организма матери Замечено, что от беременных самок, получающих неполноценный рацион и содержащихся без моциона, приплод рождается слабым, нежизнеспособным, склонным к различным заболеваниям
 • Тип: Контрольная работа

  Основные заболевания периферической нервной системы

  Заболевания периферической нервной системы включают большую группу болезней, для которых характерна определенная локализация Причинами их могут быть инфекции, интоксикации, авитаминозы, нарушения кровообращения, травмы и другие факторы Заболевания периферической нервной системы чрезвычайно распространены, они занимают одно из первых мест среди заболеваний с временной утратой трудоспособности
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... 619