Работы в категории Медицина, здоровье, страница 324, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Медицина, здоровье • Тип: Курсовая работа

  Натуральные ноотропы

  Ноотропы (греч noos — мышление, разум; tropos — направление) или ноотропики, они же нейрометаболические стимуляторы — средства, оказывающие специфическое позитивное влияние на высшие интегративные функции мозга
 • Тип: Реферат

  Наука о питании и значение нутриентов для организма

  Питание - важнейший фактор, определяющий здоровье человека К приоритетным направлениям науки о питании относятся: организация рационального сбалансированного питания; профилактика алиментарных заболеваний, связанных с дефицитом белка, микронутриентов, других незаменимых факторов питания; дальнейшее развитие и укрепление системы контроля и надзора за качеством и безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов; повышение уровня знаний населения в вопросах здорового питания Особую актуальность эти направления приобретают в рамках реализации "Концепции государственной политики в о
 • Тип: Реферат

  Наука про надійність - від локальних до глобальних проблем

  У зв'язку з проблемою високої надійності вирішується велика кількість завдань оптимізації Вибір оптимальних комплектуючих елементів з урахуванням їх надійності і вартості, призначення оптимального складу резерву, рівня запасу, оптимізація пошуку несправності, оптимізація технічного обслуговування — ось приклади подібних завдань Але ця ж ситуація абсолютно неприпустима, коли йдеться про телефони спеціальних служб Ще вищою має бути надійність систем автоматики, транспорту і надзвичайно високою — надійність енергетичних об'єктів
 • Тип: Реферат

  Наукове обгрунтування епідеміологічного нагляду за hib-інфекцією в умовах впровадження вакцинопрофілактики

  Захист відбудеться " 26 " травня 2008 р о 13 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д-26 614 02 при ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім Л В Громашевського АМН України" (03038,
 • Тип: Реферат

  Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону

  Захист відбудеться 25 червня 2008 р о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26 613 07 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П Л Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м Київ, вул Дорогожицька, 9, кафедра управління охороною здоров’я, аудиторія № 46
 • Тип: Реферат

  Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

  Актуальність теми Одним з найважливіших завдань "Програми розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України на 2006-2011 роки" є створення та впровадження раціональної системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців в умовах єдиного військово-медичного простору Виконати це завдання неможливо без застосування сучасних організаційно-економічних методів, спрямованих на наукове обґрунтування оптимізуючих рішень
 • Тип: Реферат

  Наукове обґрунтування методів передгравідарної підготовки перед допоміжними репродуктивними технологіями у жінок з патологією щитоподібної залози

  Захист відбудеться 19 червня 2008 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26 003 03 при Національному медичному університеті ім О О Богомольця МОЗ України (01050, м Київ, бульв Тараса Шевченка, 17)
 • Тип: Реферат

  Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

  Актуальність теми Державна політика України у сфері охорони здоров’я здійснюється з урахуванням основних принципів і стратегій політики ВООЗ щодо досягнення здоров’я для всіх в Європейському регіоні (Turnock B et al , 1994; Fagan L M , Perreaulf L E , 1999; Пономаренко В М та співав , 2000; Рудень В та співавт , 2000; 2002; Жуков Г М , Ринда Ф П , 2002; Москаленко В Ф , Грузєва Т С , 2004)
 • Тип: Реферат

  Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

  - доктор медичних наук, професор Гапон Василь Олександрович, завідувач кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я вищого державного навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія”;
 • Тип: Реферат

  Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами

  Захист відбудеться “06” травня 2008 р о 1300 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26 613 10 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П Л Шупика МОЗ України (04112, м Київ, вул Дорогожицька, 9)
 • Тип: Реферат

  Научно-практический подход к вопросам клиники и диагностики и хирургического лечения ЧМТ

  Ч М Т - важнейшая медико-социальная проблема Актуальность обусловлена высокой распространенностью, смертностью, инвалидизацией наиболее активного возраста населения Из всех травм на долю ЧМТ приходится до 40% Статистические данные показывают, что с развитием промышленности и транспорта увеличивается число и тяжесть черепно-мозговых травм
 • Тип: Реферат

  Научные теории сестринской деятельности

  Позитивизм –(положительный (лат ) – направление в философии, исходящее из того, что все подлинные знания совокупный результат специальных наук Главные черты позитивизма феноменализм (сведение задачи науки лишь к описанию явлений) и элементы субъективного идеализма Естественные науки представляют позитивистское видение мира, которое утверждает, что «истина» должна быть измерима и конкретна Это означает, что истину можно разъяснить только через то, что понятно чувствами: что мы видим, слышим, обоняем, короче то, что мы можем регистрировать и где мы можем быть уверенными, что эта истина, без вся
 • Тип: Доклад

  Национальный банк клеточного материала

  Интерес к этой медицинской и научной проблематике взрывообразно проявился в последние пять лет во всем мире И связано это было прежде всего с проблемами биоэтического характера: допустимо ли использовать клетки и ткани человеческих эмбрионов в клинической медицине и научных исследованиях? В настоящее время, например, в Госдуме РФ на рассмотрении находится закон “О правовых основах биоэтики и гарантиях ее обеспечения” Первые варианты этого законопроекта предусматривали практически полное запрещение каких бы то ни было научных исследований в этой области Тем не менее, по мнению ученых и медиков
 • Тип: Реферат

  Национальный проект "Здоровье": направления и результаты

  "Здравоохранение, образование, жилье Именно эти сферы определяют качество жизни людей и социальное самочувствие общества В конечном счете решение именно этих вопросов прямо влияет на демографическую ситуацию в стране и создает необходимые стартовые условия для развития так называемого человеческого капитала"
 • Тип: Реферат

  Национальный проект профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

  Цель работы: Узнать, как жители нашего поселка оценивают свое здоровье, какие заболевания и группы риска по заболеванию выявит медицинское обследование, провести анализ полученных данных, провести работу с населением по улучшению своего здоровья
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... 619