Работы в категории Медицина, здоровье, страница 298, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Медицина, здоровье • Тип: Контрольная работа

  Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

  Для найбільш ефективного оздоровчого використання засобів фізичної культури і спорту необхідне спеціальне обстеження організму тих, хто починає займатися, і тих, хто вже займається фізичними вправами Метою цього обстеження є індивідуалізація рекомендацій щодо конкретних засобів і методів оздоровлення Важливо мати на увазі, що саме досягнення оздоровчого ефекту, його посилення і збереження на тривалий час є найголовнішим у діяльності як лікаря, так і тренера На жаль, не всі тренери усвідомлюють, що саме здоров'я спортсмена є основою його довготривалих спортивних успіхів Ніякі методи тренування
 • Тип: Научная работа

  Методи обстеження хворих

  Мета роботи Реформування медичної освіти в Україні висуває нові вимоги до майбутніх сестер – бакалаврів Збільшується значення самостійності медичної сестри під час первинного обстеження пацієнта, визначення стану його здоров'я і проведення діагностичного пошуку за наявності найпоширеніших клінічних синдромів
 • Тип: Контрольная работа

  Методи психофізіологічних досліджень

  Психофізіологія — розділ психології, присвячений вивченню ролі біологічних факторів, у тому числі властивостей нервової системи, у реалізації психічної діяльності Залежно від дослідницької області виділяють психофізіологію відчуттів, мовлення і мислення, емоцій, уваги, довільних дій, диференціальну психофізіологію
 • Тип: Контрольная работа

  Методи світлолікування

  Світлолікуванням називається дозований вплив на організм інфрачервоного, видимого й ультрафіолетового випромінювання Про цілющий вплив сонячних променів на організм людини відомо з доісторичних часів У медицині цей напрямок одержав назву світлолікування (чи фототерапії - від грецьке photos-світло) Відомо, що сонячний спектр на 10% складається з ультрафіолетових променів, 40%- променів видимого спектра і 50% - інфрачервоних променів Ці види електромагнітних випромінювань широко застосовуються в медицині У штучних випромінювачах звичайно застосовуються нитки накалювання, що нагріваються електри
 • Тип: Реферат

  Методи фізіотерапії в ветеринарній медицині

  Фізіотерапія - це наука про лікувальне використання самої природи: світла, води, повітря, руху, цілющих грязей, а також електроенергії, ультрафіолетових і рентгенівських променів, ядерної енергії тощо
 • Тип: Курсовая работа

  Методи фізичної реабілітації в амбулаторній хірургії

  Більшість хворих із приводу різних захворювань спочатку звертаються в поліклініку, амбулаторію, де починається перший етап лікування цих захворювань Відомо багато хвороб, які можна лікувати і вилікувати амбулаторно
 • Тип: Курсовая работа

  Методи фізичної реабілітація у жінок, хворих на виразкову хворобу 12-палої кишки під час вагітності

  У наш час в світі відзначається ріст хвороб органів травлення в зв'язку з такими негативними явищами, як неадекватне, незбалансоване харчування, стресові ситуації, алкоголізм, паління, наркоманія Серед захворювань органів травлення одне з перших місць займає виразкова хвороба 12-палої кишки Через це захворювання втрачається працездатність людини, та нерідко веде до серйозних ускладнень і інвалідності
 • Тип: Реферат

  Методика водолечения

  МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ Простыню для укутывания смачивают в воде температуры 25-30° С Затем обнаженного больного заворачивают в простыню в определенной последовательности и укутывают его одеялом Ослабленным больным проводят обмывание или растирание поверх влажной простыни до ощущения тепла (обтирание) или сухое укутывание
 • Тип: Реферат

  Методика восстановления зрения

  Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем является одним из актуальных и интересных видов деятельности на сегодняшний день Дело в том, что монитор компьютера негативно влияет на органы зрения Используемые методики я действительно помогают
 • Тип: Реферат

  Методика и техника переливания крови

  При невозможности внутривенного переливания крови производят введение крови внутрикостно (в грудину, гребешок подвздошной кости, пяточную кость, мыщелки бедра) Вначале обезболивают мягкие ткани и надкостницу в месте намеченной пункции 0,5% раствором новокаина, после чего иглу с мандреном вводят в кость Проникновение иглы в губчатое вещество кости сопровождается ощущением «провала» иглы, после чего дальнейшее продвижение ее следует прекратить Извлекают мандрен и после аспирации шприцем костного мозга присоединяют к игле систему, заполненную кровью С целью уменьшения болевых ощущений в костный
 • Тип: Дипломная работа

  Методика изометрической гимнастики и осевой нагрузки при переломах костей голени

  Несмотря на значительные успехи, достигнутые травматологией в вопросах репозиции и фиксации отломков (металло-остеосинтез, ультразвуковая сварка, компрессионный металло-остеосинтез) инвалидность и сроки восстановления трудоспособности, а также работоспособности после травм опорно-двигательного аппарата остаются высокими (4; 7; 13) Переломы нижних конечностей дают наибольший процент инвалидности, что часто связано с нерациональным назначением функциональной нагрузки По данным Белякова А А 2003 год, переломы нижних конечностей дают 69 случаев инвалидности из 506 Из них 23 приходится на раннюю на
 • Тип: Реферат

  Методика искусственной вентиляции легких

  Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прежде всего определить те основные параметры, которые характеризуют ИВЛ К их числу относятся две группы факторов, к одной из которых относятся особенности дыхательной системы больного (мертвое пространство, податливость, сопротивление дыхательных путей и т д ), а вторая включает условия, искусственно создаваемые руками анестезиолога или аппаратом ИВЛ (частота дыхательных движений, объем газа, поступающего в легкие, давление, под которым поступает газ, скорость газотока и т д ) Каждый из этих факторов по-своему важен, они тесно взаимосвязаны, и измене
 • Тип: Реферат

  Методика клинического исследования хирургически больных животных

  Выяснить характер заболевания можно лишь в том случае, если изучение больного будет проводиться по заранее выработанному плану, а не отрывочно, хаотично Исследование, которое направлено на распознавание болезни, должно преследовать три цели:
 • Тип: Дипломная работа

  Методика коррекции сколиоза с помощью фитбол-гимнастики

  В дошкольный, школьный период формируются основы психического и физического здоровья ребенка, вырабатываются определенные черты характера, приобретаются жизненно важные умения и навыки В связи с этим особая роль отводится правильно организованному физическому воспитанию в условиях детского сада и семьи Умение держать свое тело не только придает ребенку приятный внешний вид, но и оказывает большое влияние на состояние его здоровья, на жизнедеятельность всего организма Для правильной работы органов дыхания, кровообращения, пищеварения, для нормальной деятельности нервной системы большое значени
 • Тип: Реферат

  Методика масажу та лікувальної гімнастики

  Як правило, велика частина захворювань хребта піддається консервативному лікуванню, яке включає в себе медикаментозну терапію, фізіотерапію, бальнеотерапію, лікувальну фізкультуру, носіння корсетів і коректорів постави, а також масаж
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... 619