Работы в категории Медицина, здоровье, страница 242, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Медицина, здоровье • Тип: Реферат

  Курение - одна из вреднейших привычек

  Исследованиями доказано, в чём вред курения В дыме табака содержится более 30 ядовитых веществ: никотин, углекислый газ, окись углерода, синильная кислота, аммиак, смолистые вещества, органические вещества и другие
 • Тип: Реферат

  Курение и наркомания

  Однако, привыкание организма к курению табака постепенно приводит к повышению крепости сигарет и их числа, выкуриваемого в сутки При этом акт курения уже не сопровождается чувством удовольствия, а лишь является бегством от абстиненции
 • Тип: Реферат

  Курильщики, полициклические ароматические углеводороды, свинец – родители рака

  На первом месте среди основных причин заболеваемости раком, по данным английских исследователей, стоит неправильное питание С ним связано 35% всех злокачественных новообразований; второе место занимает курение - 30% (газета МБ,1996,№11)
 • Тип: Реферат

  Курортное лечение больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата

  В общем комплексе профилактических и лечебных мер, направленных на укрепление здоровья человека, велика роль санаторно-курортного лечения, базирующегося на достижениях современной курортологии - медицинской научной дисциплины, изучающей целебные свойства природных физических факторов, характер их действия на организм человека, возможности их применения с лечебной и профилактической целью, разрабатываю­щей показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения и методы применения курортных факторов при различных заболеваниях
 • Тип: Курсовая работа

  Курсовая раморфофункциональное развитие детей дошкольного возраста

  Нормальному физиологическому развитию человека, в том числе и детей – посвящено много книг и изданий отечественных и зарубежных авторов (Ткаченко Б И  Покровский В М, Коротько Г Ф, Федюкович Н И идр )
 • Тип: Реферат

  Л.Ф.К. при домашних и спортивных травмах

  - 1 - Hасильственное повpеждение тканей, оpганов, оpганизма в целом называется тpавмой Тpавмы могут быть откpытыми и закpытыми Пpи откpытых тpавмах наpушается целостность кожных покpовов или видимых слизистых оболочек Такие тpавмы называются pанами Пpи закpытых тpавмах нет наpушения целостности кожи и наpужных слизистых оболо- чек Это могут быть повpеждения внутpенних оpганов гpудной и бpюш- ной полости, головного мозга, пеpеломы костей, ушибы и pазpывы мяг- ких тканей, pастяжение связок и сухожилий, вывихи, контузии Пpи многокpатном воздействии одного и того же pадpажителя на опpеделен- ный
 • Тип: Курсовая работа

  Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

  Розчини - це однофазні системи перемінного складу, утворені не менш чим двома незалежними компонентами По фізико-хімічних властивостях розчини займають проміжне положення між хімічними сполуками і механічними суспензіями Від хімічних сполук розчини відрізняються змінністю складу, від механічних сумішей - однорідністю
 • Тип: Курсовая работа

  Лікарські рослини і рослинна сировина, що містять камеді

  Препарати рослинного походження є традиційними лікарськими засобами як у нашій країні, так і у багатьох інших країнах, а їх використання в сучасній медицині не лише залишається стабільним, але й має тенденцію до збільшення Великі обсяги заготівлі ЛРС у складних екологічних умовах у багатьох регіонах нашої країни можливі лише на основі раціонального природокористування
 • Тип: Курсовая работа

  Лікарські рослини для органів дихання

  Незважаючи на бурхливий розвиток хімії та зростання кількості нових, досить ефективних, синтетичних лікарських препаратів, лікарські рослини й надалі залишаються одним з основних джерел одержання лікувальних й профілактичних засобів при захворюваннях різних систем людського організму, зокрема, дихальної системи
 • Тип: Курсовая работа

  Лікарські рослини, що містять вітамін К

  Здавна на Русі любили лікуватися травами – робили припарки, пили настої з трав, використовували їх для легкого і приємного аромату в лазнях Мало хто відмовиться і зараз посидіти за чашкою чаю, завареного ромашкою, м'ятою, материнкою, чи прийняти з цих же ароматних рослин освіжаючу ванну А як зменшують кашель чи нежить у період застуди парові інгаляції з евкаліпта, шавлії, ромашки! Допомагає і просто склянка липового чаю з малиною
 • Тип: Реферат

  Лікарський контроль у процесі тренувальних занять і змагань

  Однією з форм роботи лікаря зі спортивної медицини, тренера-педагога та реабілітолога є організація та проведення лікарсько-педагогічного контролю (ЛПК) за тренувальними заняттями та змаганнями Висунуте раніше М А Семашком положення «Без лікарського контролю не може бути фізичної культури» сьогодні не тільки не втратило свого значення, але й з кожним роком набуває ще більшої актуальності Слід зазначити, що зв'язок медицини і фізичної культури, а також контроль за фізичними навантаженнями, відомі з найдавніших часів Так, Гіппократ (460-377 рр до н е ) вважав, що довголіття людини визначене тим
 • Тип: Курсовая работа

  Лікувальні природні ресурси України

  Специфічною складовою частиною природних лікувальних ресурсів є соціальні та природні об'єкти, явища, події, походження яких тісно пов'язане з територією України та землями тієї зарубіжної країни, в межах якої вони первісно виникли На території України налічується кількасот таких об'єктів, окремі з них мають світове та європейське значення
 • Тип: Реферат

  Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

  Актуальність теми Частота перинатальних уражень нервової системи складає від 16% до 43% всіх захворювань дітей першого року життя, з них гіпоксично – ішемічні ураження нервової системи – від 47% до 60% (В Ю Мартинюк, Н Г Гойда, 2001) Неефективне лікування в період новонародженості в 65 % випадків призводить до функціональних та органічних уражень нервової системи з віддаленими наслідками в інші вікові періоди (Ю И Барашнев, 2001, В М Гузева, 2002)
 • Тип: Дипломная работа

  Лікувальна фізична культура в комплексній реабілітації при захворюванні невриту лицьового нерва

  Сьогодні, як і сотні років тому, людину переслідують хвороби, яких не стає менше Серед захворювань периферичної нервової системи поразки лицьового нерва за поширеністю займають друге місце, поступаючись лише неврологічним проявам остеохондрозу хребта и залишаються однією із актуальних проблем сьогодення Проблема захворювань периферичної нервової завжди була дуже гострою Це пов’язано з соціальними умовами суспільного життя, які постійно змінюються, ускладнюються, і висувають підвищені вимоги до застосування і впровадження нових методик ЛФК при запаленні лицевого нерва
 • Тип: Учебное пособие

  Лікувальна фізична культура в системі реабілітації хворих з сердечно-судинними захворюваннями

  Серцево-судинна система відіграє важливу роль в життєдіяльності організму, постачає всім тканинам і органам поживні речовини, виносить продукти обміну Тому при захворюваннях апарату кровообігу порушується функціональна діяльність усього організму, знижується працездатність, наступає передчасна старість Серцево-судинні захворювання є основною причиною інвалідності і смертності людей у більшості країн світу
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... 619