Работы в категории Медицина, здоровье, страница 231, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Медицина, здоровье • Тип: Реферат

  Комплекс упражнений при миопии

  “ Не существует здоровья как такового, и все попытки определить этот предмет оканчиваются плачевной неудачей Необходимо иметь представление о твоей цели, о твоем умственном горизонте, о твоих силах, твоих склонностях, твоих заблуждениях и особенно о твоих идеалах и иллюзиях твоей души, для того чтобы определить, что же, собственно говоря, может означать здоровье для твоего тела Отсюда следует, что существует бесчисленное множество видов телесного здоровья И чем чаще каждому в отдельности, единственному в своем роде, будет дано право поднять голову, тем меньше будет веры в догму о “равенстве л
 • Тип: Реферат

  Комплекс утренней гимнастики

  Утренняя гигиеническая гимнастика - физические упражнения, выполняемые утром после сна и способствующие ускоренному переходу организма к бодрому работоспособному состоянию Во время сна центральная нервная система человека находится в состоянии своеобразного отдыха от дневной активности При этом снижается интенсивность физиологических процессов в организме После побуждения возбудимость центральной нервной системы и функциональная активность различных органов постепенно повышается, но процесс этот может быть довольно длительным, что сказывается на работоспособности, которая остаётся сниженной п
 • Тип: Реферат

  Комплекс физических упражнений при вертебробазилярной недостачности

  олнения медленный, в конечной фазе движения, соединить лопатки, держать 1-2 с 6 И п – стоя, ноги на ширине плеч, руки вверху Опустить кисти, согнуть руки в локтевых суставах, уронить руки вдоль туловища, наклонить голову 4-5 раз Сконцентрировать внимание на расслаблении мышц плечевого пояса 7 И п –
 • Тип: Статья

  Комплекс физкультминутки

  Развитие ребенка определяется зрелостью нервной системы Этапы созревания мозга проходят в определенной последовательности, и должны быть правильно завершены Если рефлекс «избегания», который появляется еще во внутриутробном периоде жизни, не будет отработан у ребенка, возможно, останутся неадекватные реакции на прикосновения, неожиданные звуки, неуверенность при тактильном обследовании предметов и др
 • Тип: Реферат

  Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

  Актуальність теми Статистика останніх років свідчить про неухильний ріст захворюваності і смертності від раку підшлункової залози (ПЗ) (Трапезников Н Н , 2000, Шалімов С О із співавт , 2007, Ahmedin J , 2005) За останні 5 років в індустріально розвинених країнах захворюваність на рак підшлункової залози (РПЗ) досягла рівня 9, а в Україні – 9,7 випадки на 100 000 населення в т ч для чоловіків – 11,9 і для жінок – 7,9 Середня тривалість життя хворих на рак ПЗ після появи перших симптомів не перевищує 6 місяців (Патютко Ю И , 1998, Кубышкин В А , 2003) В Україні РПЗ в структурі смертності від зл
 • Тип: Реферат

  Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

  Офіційні опоненти: Доктор медичних наук, професор Куніцина Людмила Олександрівна, провідний науковий співробітник відділу неврології Кримського республіканського НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім І М Сєченова МОЗ України
 • Тип: Реферат

  Комплексна профілактика ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей

  Захист відбудеться «28» травня 2008 року о 14°° годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 11 559 01 в Інституті невідкладної і відновної хірургії ім В К Гусака АМН України (83045, м Донецьк, пр Ленінський , 47)
 • Тип: Реферат

  Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з трубно-перитонеальною формою безпліддя

  Захист дисертації відбудеться 11 червня 2008 р о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11 600 03 при Науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї Донецького національного медичного університету ім М Горького МОЗ України (83114, м Донецьк, пр Панфілова, 3)
 • Тип: Реферат

  Комплексна терапія мікроциркуляторних порушень у яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету

  Науковий керівник: - доктор медичних наук, професор Ковальов Євген Вікторович, Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України, м Полтава, завідувач кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології
 • Тип: Реферат

  Комплексна терапія хворих на екзему, обумовлену варикозним симптомокомплексом, з урахуванням особливостей гемодинаміки та гормонального гомеостазу

  Захист відбудеться «23» квітня 2008 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64 603 01 при ДУ «Інститут дерматології та венерології АМН України» за адресою: 61057, м Харків, вул Чернишевська, 7/9
 • Тип: Дипломная работа

  Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації

  Актуальність проблеми Хронічний пієлонефрит – неспецифічне інфекційно-запальне захворювання нирок, при якому до процесу залучаються ниркова балія, чашечки і паренхіма нирки з поразкою в першу чергу і в основному її проміжній тканині У кінцевій стадії захворювання до процесу залучаються кровоносні судини і клубочки [14] В даний час добре відомо, що захворюваність пієлонефритом має три вікових піки, зчеплених зі статтю Перший пік припадає на раннє дитинство (до 3 років) Відзначається значне переважання дівчаток над хлопчиками; другий пік захворюваності пієлонефритом припадає на найбільш активни
 • Тип: Реферат

  Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання

  Актуальність Проблема відновлення порушених функцій у хворих з церебральним паралічем на сьогодні не втрачає актуальності В Україні питома вага дітей із церебральним паралічем складала наприкінці 80-х років 48,6% від усіх неврологічних захворювань За статистичними даними, в Росії у 90-х роках на 1 тисячу дітей до 15 років припадає 1,7 хворих церебральним паралічем, у США щорічно народжується 11,2 тисяч хворих з різними формами дитячого церебрального паралічу (ДЦП) ( Е Г Сологубов, 1992; Н А Мякишева, 2000)
 • Тип: Дипломная работа

  Комплексна фізична реабілітація хворих на виразкову хворобу шлунку і дванадцятипалої кишки на поліклінічному етапі

  Актуальність роботи Захворювання органів травлення займають значне місце в патології внутрішніх органів і мають тенденцію до зростання Вони часто виникають у людей найбільш працездатного віку, викликають тривалу тимчасову непрацездатність, нерідко призводять до інвалідності
 • Тип: Реферат

  Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

  Актуальність теми Гломерулонефрит (ГН), як одне з найпоширеніших захворювань нирок, залишається однією з головних причин розвитку хронічної ниркової недостатності (ХНН), стану, який потребує замісної ниркової терапії За даними Lameire N et al (2005 р ), існує постійне і невпинне зростання пацієнтів в усьому світі з кінцевою стадією ниркових захворювань через невідповідність діагностики та лікування на ранніх стадіях хронічної хвороби нирок (ХХН)
 • Тип: Контрольная работа

  Комплексная оценка влияния психологических и клинических факторов медицинской помощи на благосостояние пациентов (на примере больных рассеянным склерозом)

  Целью предлагаемого проекта является комплексное исследование благосостояния пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, и методики его оценки для нужд экономической политики в области здравоохранения Проект носит междисциплинарный характер: “благосостояние” для нас не ограничивается подсчетами экономического эффекта от разных стратегий лечения или оценками потребительских излишков пациентов В медицинской практике принято другое понятие «благосостояния», основанная на клинических диагнозах, в соответствии с которыми и назначается лечение Мы исходим из более современного, гибкого и эмпир
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... 619