Работы в категории Медицина, здоровье, страница 160, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Медицина, здоровье • Тип: Реферат

  Заболевания, передающиеся половым путем

  Основными возбудителями являются хламидии, трихомонады, микоплазмы, гонококки, бактерия сифилиса, вирус герпеса, папилломы человека, вирусы гепатита В и С, и, конечно же, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) Некоторые заболевания поражают только половые органы человека, другие же, такие как: гепатиты, сифилис, ВИЧ-инфекция - вызывают поражение целого организма
 • Тип: Реферат

  Заболевания, передающиеся половым путем. Методы профилактики

  ЗППП – это сокращение, которое раскрывается как «заболевания, передающиеся половым путем» Это более широкий термин по сравнению с термином «венерические заболевания» Венерические болезни – лишь часть всех заболеваний, которые передаются половым путем
 • Тип: Реферат

  Заболевания, предупреждаемые вакцинацией

  Врачи играют ключевую роль в проведении необходимой вакцинопрофилактики среди детей и взрослых, но исследования показывают, что недостаток знаний среди медицинских работников о показаниях и календаре иммунопрофилактики, об истинных противопоказаниях, об оптимальной организации вакцинации являются основными причинами низкого уровня охвата населения прививками Данный курс позволяет донести необходимую информацию до слушателя на всех уровнях медицинского образования
 • Тип: Реферат

  Заветный камень Российской Империи

  История целебных свойств шунгита, или, как его называли раньше, "аспидного камня", уходит в глубь веков В явном виде эта история прослеживается с XVI века Тогда прабабка Петра I царица Ксения, сосланная Борисом Годуновым на побережье Онеги, в построенный близ целебного источника Толвуйский монастырь, излечилась от бесплодия, благодаря чему смогла родить будущего монарха России - Михаила Романова Надо сказать, что выбор Толвуйского монастыря вряд ли был случайным, поскольку высшая аристократия имела определенную свободу выбора даже при выборе места ссылки
 • Тип: Реферат

  Зависимость количества лейкоцитов в крови человека от уровня радиации

  В данной курсовой работе будет проводиться исследование числа лейкоцитов в крови человека от уровня радиации Это исследование будет проводиться на основе исходных данных, с помощью метода наименьших квадратов, проверки статистических гипотез а так же с помощью различных геометрических построений На основе полученных результатов будет сделан вывод о существовании зависимости
 • Тип: Курсовая работа

  Зависимость уровня CD-антигена в крови от вида инфекции вызывающей РА

  В качестве исходных данных для исследования даны выборки численных значений медико-биологических показателей человеческого организма, а именно: уровня СD-антигенов (CD8 и CD4/8) в крови больных реактивным артритом
 • Тип: Контрольная работа

  Загальні захворювання глотки

  Виокремлення оториноларингологіх у самостійну дисципліну почалось із середини XIX сторіччя До цього викладання та лікування не багатьох відомих тоді вушних хвороб входило переважно в курсі хірургії, а захворювання верхніх дихальних шляхів — терапії Підставою для об'єднання хвороб вуха, горла і носа-була анатомо-топографічна єдність цих органів, їх фізіологічний взаємозв'язок, а також уведення в практику ендоскопічних методів дослідження ЛОР органів Ось тільки окремі, основні, віхи становлення оториноларинголога У 1841 р німецький лікар Ф Гоффманн (F Hoffmann) запропонував оглядати глибокі діл
 • Тип: Реферат

  Загальні захворювання серцево-судинної системи

  Артеріальна гіпертензія, за визначенням Комітету експертів ВООЗ, -це постійно підвищений систолічний та/чи діастолічний артеріальний тиск Відповідно до останніх рекомендацій ВООЗ та Міжнародного товариства гіпертензії (МТГ) (1999 р ), виділяють декілька рівнів артеріального тиску (табл 1)
 • Тип: Реферат

  Загальні основи патології

  Щоб пізнати сутність хвороби, запобігти її виникненню, потрібно вивчити характер, причину, механізм розвитку, зміни, які виникають при ній в організмі Клінічних спостережень буває недостатньо, тому на допомогу приходить патологія
 • Тип: Контрольная работа

  Загальні основи реабілітації

  Термін "реабілітація" має широке змістове розуміння і вживається в усіх сферах діяльності людини — політичній, юридичній, розумовій, спортивній та інших У медицині вона визначається як процес відновлення здоров'я і працездатності хворих та інвалідів
 • Тип: Реферат

  Загальні реакції організму на ушкодження

  У житті людини нерідко виникають ситуації, коли на її організм діють дуже сильні патогенні фактори, що викликають поширені зміни більшості чи навіть всіх фізіологічних систем або органів Такі змніи можуть закінчитися смертю людини Тому при виникненні подібних ситуацій в організмі розвиваються різноманітні загальні реакції, які найчастіше проявляються у формі стресу, шоку і коми
 • Тип: Учебное пособие

  Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.

  З курсу загальної ембріології відомо, що в зиготі запрограмо­вана можливість формування цілого організму Гени, що входять до складу хромосом зиготи — носіїв спадковості — являють собою неактивний або заблокований генетичний матеріал, який тісно по­єднаний з основними білками — гістонами З початком розвитку розблоковуються певні групи генів, що звільняються від асоційова­них з ними гістонів Розблоковані гени відповідають на це підви­щенням функціональної активності Першими розблоковуються ге­ни, що зумовлюють здатність клітини до проліферації і регулюють загальний метаболізм клітин В міру того
 • Тип: Реферат

  Загальна патологічна характеристика пухлин

  Пухлина - це надмірне некоординоване организмом розростання клітин яке характеризується безперервним їх розмноженням, порушенням процеасів росту та диференціювання, що зумовлено змінами в їх генетичному апараті Наука, завданням якої є вивчення пухлин, називається онкологією (від грец oncos - пухлина)
 • Тип: Реферат

  Загальна патологія органів дихання

  Гостра пневмонія – це запальний процес інфекційної природи з переважним ураженням альвеол Найчастішими збудниками пневмонії є пневмококи Захворювання можуть викликати також стафілококи, стрептококи, кишкова паличка, респіраторні віруси та ін
 • Тип: Курсовая работа

  Загальна фармакологія

  Фармакологія - наука про взаємодію лікарських засобів з організмом людини Фармакологія вивчає лікарські засоби, які застосовуються для лікування і профілактики різних захворювань За висловленням І П Павлова, фармакологія "знайомить лікаря з його головою зброєю", тобто з препаратами, які будуть введені в організм хворого Це одна з найбільш складних дисциплін, яку вивчають студенти в медичних вузах
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... 619