Работы в категории Медицина, здоровье, страница 150, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Медицина, здоровье • Тип: Реферат

  Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

  член-кореспондент НАН і АМН України, доктор медичних наук, професор Чекман Іван Сергійович, Національний медичний університет імені О О Богомольця МОЗ України, м Київ, завідувач кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології
 • Тип: Реферат

  Експериментальне вивчення протизапальної активності поліфенольного екстракту з надземної частини лядвенцю рогатого

  Актуальність теми Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) вже більше 100 років активно використовуються в клінічній практиці та посідають провідне місце в фармакотерапії багатьох захворювань запального ґенезу (Дзяк Г В , 1999; Белоусов Ю Б , 2000; Насонов Е Л , 2002; Барсукова Е Л , 2004; Свинцицкий А  С , 2004) Враховуючи широке споживання НПЗП, важливим є питання про ефективність та безпеку їх використання, тому що вони займають одне з перших місць за кількістю та важкістю побічних ефектів (Насонов Е Л , 1998; Ушкалова Е А , 2005; Штриголь С Ю , 2005)
 • Тип: Реферат

  Експериментально-морфологічне обґрунтування виникнення вторинних кровотеч з пошкоджених основних стовбурів сідничних артерій

  заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Семенова Тетяна Василівна, Донецький національний медичний університет імені М Горького МОЗ України, завідувач кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії
 • Тип: Реферат

  Експрес-гастро-рН-моніторинг

  Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Палій Ірина Гордіївна, Вінницький національний медичний університет ім М І Пирогова МОЗ України, професор кафедри поліклінічної терапії та сімейної медицини
 • Тип: Дипломная работа

  Екстракти в промисловій технології ліків

  Галенові препарати необхідно розглядати як специфічну групу лікарських засобів, що разом із хіміко-фармацевтичними та іншими препаратами входять до складу ліків Галеновими вони називаються за прізвищем відомого римського лікаря і фармацевта Клавдія Галена, що жив у 131—201 рр н е Термін «галенові препарати» з'явився у XIII столітті
 • Тип: Реферат

  Електроенцефалографія

  Важливе місце в дослідженні діяльності головного мозку здобуває вивчення його електричних потенціалів Ще в 70-х роках дев'ятнадцятого століття відомий харківський фізіолог В Я Данилевський описав зміну електричних потенціалів задніх відділів кори головного мозку при слуховому роздратуванні, а передніх її відділів — при роздратуванні шкіри Так, уперше електрофізіологічне дослідження одержали значення у виробленні представлень про локалізацію функцій Надалі цей напрямок знайшов розвиток у роботах В М Бехтерева і його співробітників В Я Данилевський також указав, що в корі мозку відзначаються ко
 • Тип: Реферат

  Електросон

  Електросон – метод електролікування, в основі якого лежить дія імпульсним струмом низької частоти і малої сили на центральну нервову систему (головний мозок), унаслідок чого виникає стан, близький до фізіологічного сну 3 цією метою використовують імпульсний струм прямокутної форми частотою 1–150 Гц, тривалістю імпульсу 0,2–2 мс, силою струму до 10 мА
 • Тип: Реферат

  Ель обыкновенная (ель европейская)

  Высокое дерево (20—50 м) с остроконусовидной кроной Кора красно-бурая или серая, шелушащаяся тонкими чешуями; молодые ветви бурые или рыжеватые, голые или слегка опушенные с сильно выступающими листовыми следами, почки яйцевидно-конические, заостренные, буроватые
 • Тип: Контрольная работа

  Емпієма плеври та її різновиди

  Причиною виникнення гострої емпієми плеври є запальні або гнійно-деструктивні процеси легень, гнійники черевної порожнини (вторинна емпієма плеври), відкриті й закриті пошкодження грудної стінки, а також, у поодиноких випадках, оперативні втручання на органах грудної клітки (первинна емпієма плеври)
 • Тип: Реферат

  Ендопротезування колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит

  Захист дисертації відбудеться 24 06 2008 р о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26 606 01 при ДУ “Інститут травматології та ортопедії АМН України” за адресою: 01601, м Київ, вул Воровського, 27
 • Тип: Реферат

  Енергетика ізометричного скорочення скелетного м’яза білих щурів за експериментального гіпотиреозу і стимуляції адреналіном

  Захист відбудеться “ 13 “ червня 2008 р о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52 051 04 у Таврійському національному університеті ім В І Вернадського за адресою: 95007, Крим, м Сімферополь, пр Вернадського, 4
 • Тип: Реферат

  Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини

  Захист відбудеться «28» травня 2008 р о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26 613 02 при Національній медичній академії післядипломної освіти ім П Л Шупика (04112, м Київ, Дорогожицька, 9)
 • Тип: Доклад

  Если у вас гипертония

  Считается, что гипертоническая болезнь, то есть повышенное артериальное давление, характерна для людей пожилого возраста К сожалению, это не так Этим заболеванием страдает каждый третий россиянин – в той или иной степени тяжести Гипертоническая болезнь молодеет Все чаще и чаще встречаются больные в возрасте тридцати лет и даже моложе Причины этого заболевания разнообразны Это и стрессы, и ожирение, и сахарный диабет, и злоупотребление алкоголем, курением, соленой пищей, немалую роль играет и наследственный фактор Нормальным артериальным давлением считается 120/80 мм рт ст Конечно, незначитель
 • Тип: Реферат

  Естественное вскармливание

  Количественные различия состава женского молока и молока животных Состав женского молока отличается от молока животных по количественным взаимоотношениям белков, жиров, углеводов, минеральных солей и воды Количественные различия содержа­ния основных ингредиентов, входящих в состав женского и коровьего молока (как продукта, наиболее часто используемого для кормления ребенка при отсутствии женского молока), особенно выявляются при разведении коровьего молока при приготовлении молочных смесей
 • Тип: Учебное пособие

  Естественное вскармливание

  В период от рождения до полной зрелости женщины происходит рост протокового аппарата молочной железы, образуются выросты первичных протоков На их концах или боковых сторонах могут закладываться почки - зачатки будущих альвеол, которые сформируется в период лактации
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... 619