Работы в категории Медицина, здоровье, страница 147, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Медицина, здоровье • Тип: Доклад

  Допинги и генная терапия

  В период крупных международных соревнований, каковыми, несомненно, являются Олимпийские игры, активизируются разговоры о допинговых скандалах и предположения о наличии новых суперсовременных фармацевтических возможностей, разрабатываемых для спортивного бизнеса Что здесь правда, а что досужие выдумки? Мы предоставляем слово генеральному секретарю Российского антидопингового агентства (RADA) Николаю Дмитриевичу ДУРМАНОВУ
 • Тип: Реферат

  Доплерометричия маточно-плацентарно-плодового окровотока

  Эффект Допплера основан на изменении частоты звуковой волны в зависимости от скорости наблюдаемого излучателя В нашем случае - изменение частоты отраженного ультразвукового сигнала от неравно­мерно движущейся среды - крови в сосудах Изменения частоты отра­женного сигнала регистрируются в виде кривых скоростей кровотока (КСК)
 • Тип: Курсовая работа

  Допоміжні речовини в аптечній технології ліків

  Допоміжні речовини бувають природного, синтетичного і напівсинтетичного походження При готуванні лікарських форм вони можуть виконувати різні функції: розчинників, солюбілізаторів, стабілізаторів, основ, ПАР, загущувачів, емульгаторів, консервантів, коригентів, барвників і т д
 • Тип: Реферат

  Допплеровский измеритель скорости кровотока

  В началом дипломного проекта перед разработчиком ставится задача к определенному сроку выполнить все части задания и подготовиться к защите дипломного проекта перед комиссией Передо мной была поставлена задача разработки современного датчика измерения скорости кровотока на базе существующих методов
 • Тип: Дипломная работа

  Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

  Проведено порівняльне вивчення специфічної активності біопрепаратів колибактерин та бактисубтил, основою яких є виробничі штами E coli M17 та B cereus IP 5832 Антагоністичну активність визначали по відношенню до 65 штамів патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів
 • Тип: Реферат

  Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

  Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Руденко Адель Вікторівна Інститут урології АМН України, завідувач лабораторії мікробіології, вірусології та мікології кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Нестерова Надія Віталівна Інститут мікробіології і вірусології ім Д К Заболотного НАН України, завідувач лабораторії репродукції вірусів
 • Тип: Реферат

  Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

  Захист відбудеться 21 березня 2008 року о 10 00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41 608 01 Українського НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України за адресою: 65014, Одеса, Лермонтовський провулок, 6
 • Тип: Курсовая работа

  Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

  Мета дослідження: визначення порівняльних показників та факторів, що негативно впливають на репродуктивну функцію людей південних і північних районів Рівненської області та вивчення заходів, що впроваджені спеціальними службами з метою охорони здоров’я людини
 • Тип: Реферат

  Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

  Захист дисертації відбудеться « 3 » липня 2008 р о 10 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64 566 01 при ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» (61068, м Харків, вул Академіка Павлова, 46)
 • Тип: Курсовая работа

  Дослідження структури здорового способу життя населення

  Актуальність проблеми Процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві, загострили проблеми збереження, розвитку здоров'я людини і формування здорового способу життя Здоров'я є соціально-економічною категорією З одного боку, рівнем здоров'я визначається все людське життя в широкому діапазоні соціального буття, з іншої — воно розглядається як найважливіша умова відтворення і якості робочої сили і людського потенціалу в цілому
 • Тип: Реферат

  Дослідження харчування

  (Пряма калориметрія вимірює віддачу тепла досліджуваним в спеціальній ізольованій кімнаті Існує лише два таких калориметра для дослідження людини, які знаходяться в Британії) Це технічно складне дослідження, які обмежує рух суб’єкта
 • Тип: Реферат

  Достижения в хирургии сердца

  Основными разделами современной кардиохирургии являются хирургическое лечение приобретенных и врожденных пороков сердца и крупных сосудов, ишемической болезни сердца и ее осложнений, аритмий и опухолей сердца, дальнейшая разработка проблемы пересадки сердца и создание вспомогательных устройств, включая искусственное сердце Сосудистая хирургия изучает вопросы хирургического лечения поражений аорты, магистральных и периферических артерий, вен, лимфатических сосудов, проблемы микрохирургии
 • Тип: Реферат

  Достоверный диагноз

  Первый случай возможен, когда при данном заболевании существуют (описаны) высокоспецифичные симптомокомплексы Выявление этих симптомокомплексов и умозаключения на их основе позволяют устанавливать высокодостоверный диагноз с минимальной возможностью ошибки
 • Тип: Доклад

  Дофамин

  Дофамин – биогенный амин, образующийся из L-тирозина Он является предшественником норадреналина Как нейромедиатор он играет важную роль в деятельности центральной и периферической нервной системы С влиянием на дофаминергические процессы мозга связан механизм действия ряда нейротропных, в том числе психотропных, препаратов (типа Средства для лечения паркинсонизма, Психотропные препараты, Апоморфин)
 • Тип: Реферат

  Дошкольный и школьный возраст

  Ребенок достаточно ясно выражает различные эмоции – радость, огорчение, жалость, страх, смущение Определяются и развиваются черты характера, формируются моральные понятия, представления об обязанностях Дети повторяют многие действия взрослых, которые сами должны строго выполнять все требования, предъявляемые ими ребенку
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... 619