Работы в категории Математика, страница 45, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Математика • Тип: Статья

  Застосування програмних засобів GRAN1 та GRAN-2D на уроках алгебри

  В статье представлены примеры использования программных средств GRAN1 и GRAN-2D на уроках алгебры при обучении построению графиков функций, содержащих переменную под знаком модуля, и решению систем уравнений графическим способом
 • Тип: Курсовая работа

  Застосування симетричних многочленів

  Важливе місце в курсі алгебри посідають симетричні многочлени та, зокрема, застосування симетричних многочленів при розв’язуванні рівнянь, систем рівнянь, вилучення коренів, доведення тотожностей, звільнення від ірраціональності у дробах тощо Цими питаннями займалися багато вчених, зокрема, Франсуа Вієт
 • Тип: Контрольная работа

  Застосування сплайн-функцій до розв’язування задач інтерполяції

  Сплайн-інтерполяція на сьогоднішній день є одним із найточніших методів наближення В теорію наближень сплайни ввійшли зовсім недавно і відразу ж зайняли в ній досить важливе місце Буквально протягом кількох років для сплайнів були розв’язані апроксимаційні задачі, на розв’язання яких для поліномів були потрачені десятиліття З подальшим вивченням і застосуванням сплайн-функцій, знадобилося їх певне спрощення, для полегшення розрахунків Саме тоді і з’явилися В-сплайни, які як виявилося не тільки є простішими для обчислень, але й дають більшу точність наближення, що є дуже важливим при розв’язув
 • Тип: Реферат

  Застосування частинних похідних

  Крім того, з рівності (3) випливає, що дотичні до всіх кривих, які проходять через точку і лежать на поверхні (1), ортогональні до одного й того самого вектора Тоді всі ці дотичні лежать в одній і тій самій площині, яка називається дотичною площиною до поверхні в точці
 • Тип: Статья

  Зачем человеку звёзды на небе

  Количество звёзд, видимых глазом на ночном небе, в первую очередь определяется устройством самого глаза: будь зрение немного острее, и звезд оказалось бы больше, будь оно чуть-чуть слабее, и мы бы не увидели ни одной звезды Иллюстрация: Олег Сендюрев / «Вокруг света» по фотографии Reid Parham (SXC license)
 • Тип: Реферат

  Зведення та групування даних

  За даними бюджетних обстежень 20 домогосподарств ( наведені в таблиці ) згрупувати домогосподарства за кількістю членів та загальним грошовим доходом, побудувати комбінаційне групування за вказаними ознаками, побудувати аналітичне групування , яке б характеризувало зв’язок між середньодушовим доходом та кількістю членів домогосподарств та типологічне групування, виділивши групи бідних, середніх та заможних домогосподарств
 • Тип: Курсовая работа

  Зведення та групування статистичних даних

  Статистичне спостереження дає змогу одержати велику кількість первинних статистичних даних про окремі одиниці сукупності у вигляді відповідей на поставлені у формулярах запитання Іноді в цих даних важко розібратися і зробити якісь висновки З метою одержання характеристик усієї сукупності первинні дані необхідно упорядкувати, систематизувати Важливим етапом (третій етап статистичного дослідження) є систематизація та групування інформації після проведення контролю даних, які одержані внаслідок статистичного спостереження
 • Тип: Реферат

  Звездные системы и метагалактика

  Столетия мы были узниками Солнечной системы, считая звезды просто украшениями сферы, расположенной за планетами Потом человек признал в этих крошечных светящихся точках другие солнца, настолько далекие, что их свет идет до Земли многие годы Казалось, что космос населен редкими одинокими звездами, и ученые спорили о том, простирается ли звездное население в пространстве неограниченно или же за некоторым пределом звезды кончаются и начинается пустота Проникая все дальше и дальше, астрономы нашли такой предел, и оказалось, что наше Солнце – одна из огромного числа звезд, образующих систему под н
 • Тип: Реферат

  Звезды

  Самые молодые, которые называются звездами типа Т Тельца (по одной из звезд в созвездии Тельца), похожи на Солнце, но гораздо моложе его Фактически они все еще находятся в процессе формирования и являются примерами протозвезд (первичных звезд)
 • Тип: Реферат

  Звезды

  Прежде всего надо понять, что звезды, за редчайшим исключением, наблюдаются как "точечные" источники излучения Это означает, что их угловые размеры очень малы Даже в самые большие телескопы нельзя увидеть звезды в виде "реальных" дисков Подчеркиваю слово "реальных", так как благодаря чисто инструментальным эффектам, а главным образом неспокойностью атмосферы, в фокальной плоскости телескопов получается "ложное" изображение звезды в виде диска Угловые размеры этого диска редко бывают меньше одной секунды дуги, между тем как даже для ближайших звезд они д
 • Тип: Доклад

  Звёзды

  Невооруженным глазом и тем более при наблюдениях в бинокль или телескоп нетрудно заметить, что звезды различаются во цвету Цвет звезд в значительной степени определяется температурой их видимой поверхности Так, температура поверхности довольно редких бело-голубых звезд типа t, Ориона составляет около 40 000 К, а самых холодных, темно-красных-около 3000 К Примером последних может служить звезда ц Цефея, которая за свой интенсивный темно-красный цвет получила название «Гранатовая звезда» Естественно, существуют как более горячие, так и более холодные звезды, но значительно реже Цвета нескольких
 • Тип: Реферат

  Звезды и их изучение

  Звёзды, самосветящиеся небесные тела, состоящие из раскалённых газов, по своей природе сходные с Солнцем Солнце кажется несравненно больше звезды только благодаря близости его к Земле: от Солнца до Земли свет идёт 81/3 мин, а от ближайшей звезды (Центавра - 4 года 3 мес Из-за больших расстояний от Земли звезда и в телескоп видны как точки, а не как диски (в отличие от планет) Число звёзд, видимых невооружённым глазом на обоих полушариях небесной сферы в безлунную ночь, составляет около 5 тыс В мощные телескопы видны миллиарды звёзд
 • Тип: Реферат

  Звезды и люди

  Парадоксально, но сегодня, в эру лазеров и спутников, в самом технически развитом обществе за всю историю человечества процветает астрология – предсказание судьбы объекта по расположению звезд и планет в момент его рождения В переводе с греческого слово астрология означает «учение о звездах» В последнее время в печати появилось огромное количество публикаций, как поддерживающих астрологию, так и клеймящих ее Что же это такое астрология, как появилась и какие задачи она решает?
 • Тип: Реферат

  Звезды. Классификация и строение звезд

  На протяжении тысячелетий звезды были непостижимы для сознания человека, но они завораживали его Поэтому наука о звездах - астрономия - это одна из самых древних Понадобились тысячи лет, чтобы люди освободились от наивных представлений о том, что звезды - это светящиеся точки, прикрепленные к огромному куполу Впрочем, крупнейшие мыслители древности понимали, что звездное небо с Солнцем и Луной - нечто большее, чем просто увеличенное подобие планетария Они догадывались, что планеты и звезды являются отдельными телами и свободно парят во Вселенной С началом космической эры звезды стали нам ближ
 • Тип: Реферат

  Земля

  Земля кажется нам такой огромной, такой надёжной и так много значит для нас, что мы не замечаем её второстепенного положения в семье планет Слабое единственное утешение состоит в том, что Земля - наибольшая из планет земной группы К тому же она обладает атмосферой средней мощности, значительная часть земной поверхности покрыта тонким неоднородным слоем воды А вокруг неё вращается величественный спутник, диаметр которого равен четверти земного диаметра Однако этих аргументов вряд ли достаточно для того, чтобы поддерживать наше космическое самомнение Крошечная по астрономическим масштабам, Земл
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 195