Работы в категории Математика, страница 119, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Математика • Тип: Реферат

  Плоскости и их проекции

  На рис 31 изображена плоскость  и ее следы: с — горизонтальный; а — фронтальный; b — профильный Следы плоскости сливаются с одноименными своими проекциями: след с = с'; след а = а''; след b = b''' Точки называются точками схода следов
 • Тип: Реферат

  Площади в геометрии

  В древней Руси в целях податного обложения использовали чисто условные единицы, характеризовавшие рабочую силу или сельскохозяйственный инвентарь, а также меры, в основе которых лежали трудовые возможности Отсюда такие наименования земледельных мер (единиц обложения), как «дом» (семья) или «дым», «рало», «соха», «обжа» и пр Трудовой характер мер «соха» и «обжа» и их соотношение явствуют из сохранившегося ответа новгородцев на запрос Ивана III в 1478 г : «Три обжи – соха, а обжа – 1 человек на 1 лошади орет (пашет); а кто на 3 лошадях и сам третий орет, ино то соха»
 • Тип: Контрольная работа

  Площадь треугольника

  найдем, используя следующий алгоритм: Найдем угловой коэффициент, используя условие параллельности прямых: , где K1 – угловой коэффициент прямой АВ K2 – угловой коэффициент прямой СЕ Найдем уравнение прямой с угловым коэффициентом k2, проходящая через точку С [5; 0]: , где X1, Y1 – координаты точки,
 • Тип: Доклад

  Плутон

  Самая далекая планета Солнечной системы , Плутон , — наименее изученная из всех планет Она была открыта в марте 1930 года американским астрономом К Томбо Позже она была найдена и на более ранних фотографиях неба , начиная с 1914 года
 • Тип: Реферат

  Плутон

  Согласитесь, сегодня человек, в какой бы самой отдалённой области науки или народного хозяйства он ни работал, должен иметь представление, хотя бы общее, о нашей Солнечной системе, звёздах и современных достижениях астрономии
 • Тип: Реферат

  Плутон

  Плутон — девятая по удалению от Солнца и самая маленькая планета Солнечной системы Она была открыта последней из планет в 1930 г американским астрономом Клайдом Томбо (Clyde W Tombaugh) Плутон обладает тремя спутниками, самый крупный из которых Харон
 • Тип: Реферат

  Плутон

  Поиск Плутона начат Ловеллом, когда выяснилось, что особенности движения Урана нельзя объяснить только тяготением Нептуна Открыт Плутон через 12 лет после смерти Ловелла в 1930 г Клайдом Томбо, сотрудником обсерватории Ловелла
 • Тип: Реферат

  Побудова зображень предметів на площині

  Ідею центрального проекціювання видно з рис 2 Точка S, з якої виходять проекціюючі промені, називається центром проекціювання Площина π1 на яку проекціюється предмет, називається площиною проекцій Площина π1 і точка S становлять апарат центральної проекції Щоб спроекціювати трикутник, треба з центра проекцій S через усі його вершини провести проекціюючі промені до перетину з площиною проекцій π1 Одержимо точки А1В1С1, які називаються центральними проекціями вершин А, В, С на площину π1, а трикутник А1В1С1 - центральною проекцією трикутника ABC
 • Тип: Контрольная работа

  Побудова математичної моделі задачі лінійного програмування

  Спеціальні обмеження задачі визначаються обмеженнями часу роботи верстатів і нормативами часу обробки виробів на верстатах При обсягу випуску виробів В1 і В2 відповідно х1 та х2 і заданих нормативах часу обробки час роботи першого верстату дорівнює
 • Тип: Учебное пособие

  Побудова простих великих чисел

  На відміну від попередніх тестів, які використовували необхідні умови простоти й давали відповіді типу  - не просте, або не знаю або імовірність того, що – не просте, не вище заданого як завгодно малого значення, дані тести засновані на застосуванні достатніх умов простоти Тому вони можуть давати як відповіді типу  - не просте, не знаю, так й  - просте
 • Тип: Контрольная работа

  Побудова скінченних множин

  Так як декартовий добуток являє собою пари елементів із кожної множини, на потрібно перерахувати ці пари В нашому випадку трійки значень Для цьго використаємо 3 цикли, кожен яких буде перелічувати множину Комбінації множин я змінив до вказаних в умові За один прохід кожного цикла виводиться 1 добуток з кожної заданої комбінації
 • Тип: Реферат

  Поверхні

  До геометричних належать поверхні, утворення яких підпорядковане певним геометричним законам, вони утворюються рухом в просторі прямої або кривої лінії, яка називається твірною Графічною називається поверхня, закон утворення якої невідомий У цьому разі поверхня задається графічно, за допомогою певної кількості ліній Прикладом графічної поверхні може служити поверхня землі, яку ще називають топографічною
 • Тип: Реферат

  Поверхневі інтеграли

  Нехай у точках деякої кусково-гладкої поверхні визначена обмежена функція (Поверхня називається гладкою, якщо в кожній її точці існує дотична площина і при переході від точки до точки положення цієї дотичної площини змінюється неперервно Поверхня, яка складається із скінченного числа неперервно з’єднаних гладких поверхонь, називається кусково-гладкою ) Розіб'ємо поверхню на довільних частин без спільних внутрішніх точок (рис 1); нехай – площа, а – діаметр частини поверхні У кожній частині виберемо довільну точку і складемо суму
 • Тип: Реферат

  Поверхности

  Поверхности определяются как множество точек, координаты которых удовлетворяют определённому виду уравнений Это неявный способ указания поверхности Существуют еще два: явный способ (возможно, выразить одну переменную из уравнения поверхности через другие) и параметрический способ задания При параметрическом указании задается система уравнений, которая и определяет поверхность
 • Тип: Реферат

  Поверхности второго порядка

  Очевидно, поверхность второго порядка, рассматриваемая как геометрический объект, не меняется, если от данной де­картовой прямоугольной системы координат перейти к другой декартовой системе координат Отметим, что исходное уравне­ние (1) и уравнение, полученное после преобразования коор­динат, алгебраически эквивалентны
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 195