Работы в категории Маркетинг, страница 96, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Маркетинг • Тип: Реферат

  Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки

  Маркетингова інформація - сукупність даних, повідомлень, відомостей, які характеризують маркетингове становище, об’єкти, явища, процеси, зв’язки тощо та які необхідно збирати, передавати, накопичувати та обробляти для прийняття управлінських рішень
 • Тип: Отчет по практике

  Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

  ТОВ «Масском» веде розробки програмного забезпечення для колл-центрів з 2005 року, а з 2006 року надає послуги колл-центру під маркою «Оки-Токи» З самого початку ми обрали для розповсюдження своїх розробок модель SaaS, і в 2007 році з'явилися перші клієнти, що використовують програмне забезпечення Оки-Токи ® як сервіс
 • Тип: Реферат

  Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

  Компанія “Сандора” була заснована у 1995 році У цьому році був викуплений консервний цех в Миколаївській області, який є одним із лідерів по переробці овочів та фруктів, і вже 21 березня 1996 року була випущена перша партія продукції З моменту свого заснування основним принципом “Сандори” був постійний розвиток та найвища якість продукції Це дозволило компанії за короткий термін зайняти лідируючі позиції на соковому ринку України На численних дегустаційних конкурсах було отримано більше 10 медалей та нагород за високу якість продукції
 • Тип: Контрольная работа

  Маркетингова діяльність та планування діяльності підприємства

  кількості етапів 6 5 4 3 4 Прогнозування обсягів продажу проводять на основі Договору між підприємством та замовниками Маркетингового дослідження ринку та діяльності конкурентів Рівня попиту на продукцію Наявності на ринку товарів субститутів 5 Попит може визначатися на таких рівнях 6-ти товарних, 5
 • Тип: Реферат

  Маркетингова політика комунікацій

  За умов насиченого ринку недостатньо розробити новий якісний товар, встановити на нього оптимальну ціну і вибрати ефективні канали розподілу Дедалі більшої ваги набуває така складова комплексу маркетингу як методи просування товару, під якими розуміють сукупність маркетингових рішень Система маркетингових комунікацій спрямована на інформування, переконування,нагадування споживачам про товар фірми, підтримку його збуту, а також створення позитивного іміджу фірми
 • Тип: Курсовая работа

  Маркетингова програма будівельної фірми

  Метою написання курсової роботи є здійснення аналізу сучасного стану будівельної компанії „Проксіма” та розробка маркетингової програми для поліпшення її становища на ринку та завоювання лідируючих позицій
 • Тип: Реферат

  Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

  Багато українських компаній опинились в умовах економічної кризи, стає усе складніше здійснювати планування й орієнтуватися в прийнятті управлінських рішень Подібним чином відбуваються справи й з формуванням бюджетів на маркетингові заходи, рекламні кампанії, BTL-акції Служба маркетингу в кризовій ситуації повинна зіграти одну з головних ролей, тому як купівельна спроможність людей у зв'язку із кризою різко скорочується, грошові маси в населення стають менше Внаслідок, істотно скорочуються ринки споживання Відповідно, успішною буде та компанія, що зможе обслуговувати скорочений ринок, без втр
 • Тип: Контрольная работа

  Маркетингова програма підвищення якості продукції ВАТ "Лубенський молочний завод"

  Йогурт – це кисломолочний продукт, що може бути із фруктами або без них Відповідно до Держстандарту "йогуртами" можуть називатися тільки ті продукти, що містять живі йогуртові культури, що не пройшли термічну обробку, бо продукт залишається «живим» тільки тому, що йогуртна культура додається після пастеризації
 • Тип: Курсовая работа

  Маркетингова программа компанії "Nord"

  На даний час попит на холодильники, на відміну від решти побутової техніки, є більш стабільним, і навіть попри низьку платоспроможність покупці вимушені витрачати гроші на новий апарат Сьогодні на ринку присутня порівняно дешева техніка від українських виробників та виробників країн СНД, що утримують 75-80% ринку, та дорога, переважно імпортна, продукція з усього світу, частка ринку якої становить 20-25% від загальних продажів Основні виробники холодильників на ринку України: Ardo, Ariston, Atlant, Beko, Bosch, Daewoo, Electrolux, Gorenje, Indesit, Kaiser, LG, Liebherr, Nord, Samsung, Siemens
 • Тип: Лабораторная работа

  Маркетингова стратегія

  Орієнтація підприємства чи особи у ринковому середовищі, досягнення перед­бачуваного успіху можливість прийняти непросте рішення залежить від бага­тьох чинників, і, насамперед, від пізнання цього середовища, уміння правильно його оцінити Особливої значимості це набуває для функціонування підприємницьких структур Для фірми важливим є з'ясувати, які товари виробляти чи продавати, які ціни встановлювати на продукцію, які засоби комунікації вико­ристовувати в умовах жорсткої конкуренції Тільки вміле вирішення всіх цих питань може служити підставою для досягнення успіху відповідною структу­рою чи
 • Тип: Дипломная работа

  Маркетингова стратегія суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності

  Економічне обґрунтування наданих пропозицій щодо вдосконалення маркетингової стратегії туристичної агенції "Вояж" базується на підсумковому розрахунку прогнозного обсягу реалізації, витрат та кінцевого прибутку на майбутній період Застосування економічно виважених методів ціноутворення дозволило встановити конкурентну ринкову ціну, яка в сукупності з інформацією про витрати діяльності, була використана у цільовому аналізі беззбитковості діяльності підприємства
 • Тип: Реферат

  Маркетингова сутність реклами

  Небагато підприємств можуть сьогодні успішно вести справи без реклами в тому або іншому її вигляді На великих промислових підприємствах, де є штатні фахівці і забезпечена підтримка рекламного агентства, різні маркетингові функції легко розподілити серед придатних для їх виконання працівників Напевно, не багато знайдеться громадських явищ, думка про які в нашій країні була б така ж суперечна, як про рекламу З одного боку керівники підприємств потребують неї, шукають її Майже всі галузі народного господарства відчувають справжню потребу в оперативному сповіщенні споживачів І цю потребу задоволь
 • Тип: Учебное пособие

  Маркетингова товарна політика

  Першою і найважливішою складовою комплексу маркетингу, що його фірма розробляє для свого цільового ринку, є товар Виважена і послідовна товарна політика виробника закладає підвалини його ринкового успіху
 • Тип: Учебное пособие

  Маркетингова цінова політика

  Виважена цінова політика здійснює значний вплив на на ринковий успіх підприємства Ціни часто змінюються протягом життєвого циклу товару: від високих для залучення покупців-новаторів, що орієнтуються на престиж, до низьких, розрахованих на масовий ринок
 • Тип: Реферат

  Маркетинговая деятельность

  Далеко не все руководители имеют четкое представление о рынке и о тех трудностях, с которыми они могут столкнуться В условиях централизованного планирования, осуществляя плановые поставки выпускаемой продукции, руководители не задумывались о сбыте: сбытовая сеть, торговля были обязаны ее принять Бюджет покрывал издержки неэффективных производств, финансировал капитальное строительство Главной задачей руководителей предприятий являлось неукоснительное выполнение планов, в разработке которых они практически не принимали участия
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 301