Работы в категории Маркетинг, страница 95, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Маркетинг • Тип: Контрольная работа

  Маркетингові війни мобільних операторів України

  Маркетингові війни операторів мобільного зв'язку не обіцяють нічого хорошого їх абонентам Будь-які дії оператора будуть спрямовані на збільшення середньомісячного платежу клієнта, якого про це не завжди попереджатимуть
 • Тип: Контрольная работа

  Маркетингові дії залежно від етапів життєвого циклу товару

  Товар - перший і найважливіший елемент комплексу маркетингу Товарна політика вимагає прийняття рішень, які співвідносяться між собою та стосуються окремих товарних одиниць, товарного асортименту і товарної номенклатури Кожну товарну одиницю, пропоновану споживачам, можна розглядати з точки зору трьох рівнів
 • Тип: Курсовая работа

  Маркетингові дослідження

  Маркетингові дослідження є основним засобом збору й аналізу інформації, яка потрібна для прийняття економічно обґрунтованих рішень у мінливих умовах ринкового середовища Саме маркетингові дослідження дають можливість оцінити кон’юнктуру ринку та конкурентні позиції підприємства і визначити основні напрямки його розвитку, які є адекватними зовнішнім умовам і потенціалу підприємства Практика доводить, що ринкового успіху досягають насамперед ті підприємства, які реально володіють інформацією про ситуацію на ринку і тенденції її розвитку, вміють обертати на свою користь наявні можливості і проти
 • Тип: Учебное пособие

  Маркетингові дослідження

  В 1911 році Георг Федерік заснував першу американську фірму, що стала займатись маркетинговими дослідженнями З цього часу і дотепер – це не тільки важлива складова в діяльності компаній, але й достатньо прибуткова сфера бізнесу
 • Тип: Дипломная работа

  Маркетингові дослідження діяльності фірми

  Маркетингові дослідження - це збір, обробка і аналіз даних про ринки, конкурентів, споживачів, ціни, ринкові можливості фірми з метою зниження підприємницького ризику в процесі прийняття управлінських рішень.
 • Тип: Лабораторная работа

  Маркетингові дослідження з використанням анкети

  Метод анкетного опитування поширений у світовій практиці дослідження ринку Його використовують при дослідженні попиту, споживацьких якостей товарів, тенденцій у ставленні покупців до цих якостей і товару взагалі, при аналізі покупців ( за віком, рівнем доходів, соціальним становищем), ефективності реклами, реакції на нові товари і т д
 • Тип: Дипломная работа

  Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

  З переходом економіки України на ринкові відносини термін «конкурентоспроможність» став основним у визначенні іміджу фірм і ефективності їх діяльності Конкурентоспроможність фірми визначається конкурентоспроможністю вироблених нею товарів Ця складна властивість характеризує привабливість товару для споживача (покупця, замовника) і прибутковість для виробника (постачальника, продавця)
 • Тип: Курсовая работа

  Маркетингові дослідження на підприємстві

  В сегодняшнем не простом мире все должны уметь розбираться в маркетинге Продавая машину, ища роботу, собирая средства на благотворительные нужды или предлогая идею, человечество непосредственно занимается маркетингом Нужно знать,что собой представляет рынок, кто на нём действует, как он функционирует, какие у него требования
 • Тип: Дипломная работа

  Маркетингові дослідження на підприємстві

  Актуальність теми дослідження В сучасних умовах збільшується потреба господарюючих суб’єктів у достовірній і адекватній інформації стосовно процесів, які відбуваються на окремих ринках Це обумовлюється тим, що для зайняття компанією конкурентоспроможної позиції на ринку, утримання чи розширення сегмента ринку надзвичайно важливим в сучасних економічних умовах стає механізм комплексного рішення проблеми адекватності її функціонування умовам та вимогам маркетингового середовища, аналіз та прогнозування якого є прерогативою маркетингових досліджень
 • Тип: Контрольная работа

  Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

  Актуальність даного дослідження визначається тим, що в умовах ринкової економіки цілеспрямоване формування перспективного товарного асортименту підприємства є одним з засобів підвищення конкурентоспроможності підприємства В нинішній час, в умовах ринкової економіки, підприємства отримали можливість самостійно формувати свою економічну стратегію, тобто знайти відповіді на наступні питання: які види продукції виробляти, в якій кількості, як і якими засобами, для кого і коли виробляти
 • Тип: Дипломная работа

  Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

  Сучасне підприємство функціонує в умовах складного, важко передбачуваного ринкового середовища Комплекс маркетингу підприємства пов'язує стратегічні цілі підприємства з найбільш істотними ринковими відносинами за допомогою інформаційних потоків, зворотних зв'язків Маркетингова діяльність і ринкове середовище взаємодіють, і результати цієї взаємодії визначають успіх або невдачу в досягненні поставлених цілей
 • Тип: Реферат

  Маркетингові комунікації

  Реклама - це інструмент ринку По суті, вона представляє можливість продавати потенційному споживачу повідомлення об виріб, послузі, почині, привернути увагу до його товарів, створити позитивний образ самого підприємства, показати його суспільну значущість і корисність При чому так, щоб віддати перевагу цьому виробу, цю послугу всім іншим В основі реклами - інформація і переконання
 • Тип: Учебное пособие

  Маркетингові комунікації

  Маркетинг одночасно є система мислення і система дії Для ефективного втілення стратегічний вибір, який зробило підприємство, повинний бути підтриманий динамічними програмами дій, інакше шанси комерційного успіху незначні
 • Тип: Реферат

  Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

  Кожна компанія повинна знайти свій стиль роботи, що щонайкраще зважає на специфіку умов, можливостей, цілей і ресурсів Всім компаніям необхідно думати про майбутнє і розробляти довготривалі стратегії, які дозволили б оперативно реагувати на змінні умови ринку Маркетинг грає важливу роль в стратегічному плануванні Він надає необхідну інформацію для розробки стратегічного плану Стратегічне планування, у свою чергу, визначає роль маркетингу в організації
 • Тип: Реферат

  Маркетингові стратегії транснаціональних корпорацій

  Маркетингові стратегії ТНК є складовою корпоративного стратегічного менеджменту і передбачають забезпечення механізму узгодження цілей глобальної експансії ТНК та її потенціалу і ресурсних можливостей
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 301