Работы в категории Маркетинг, страница 8, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Маркетинг • Тип: Курсовая работа

  Аналіз та удосконалення методів збуту на підприємстві

  На сучасному етапі ринкової економіки в силу загострення конкуренції за ринки збуту, росту витрат, а також підвищення вимог споживачів стосовно якості обслуговування, основним фактором, який визначає виживання торговельних підприємств та їх цілеспрямований розвиток, є ефективність системи збутової діяльності У зв’язку з цим все більше значущими стають питання щодо удосконалення системи збуту
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

  Актуальність досліджень дійсної дипломної роботи полягає в необхідності оптимізації стратегії міжнародного маркетинга зовнішньоекономічної діяльності підприємства - виробника підакцизної лікеро-горілчаної продукції на світовому ринку в умовах щорічного зростання обсягів експорту на 28 - 40% та розширенні географії експорту до 55 країн світу
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз телевізійного рекламного слогана

  Актуальність обраної теми обумовлена зростаючим значенням реклами в житті сучасного суспільства Слоган є найпомітнішою частиною рекламного тексту, його кульмінацією Тому його вивчення як субжанру рекламного дискурсу є необхідним для успішного проведення рекламних кампаній Сьогодні слогани настільки поширені, що є формою існування певної культури, продуктом сучасної епохи, а це обумовлює необхідність їх всебічного дослідження Проблематикою рекламного слогана займались: І Морозова, К В Шидо, В Клоц, Ф Джефкінс, О А Дмітрієв, А В Літвінова, А Л Солошенко Не дивлячись на велику кількість праць, п
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

  Темою цієї курсової роботи є аналіз товарної інноваційної політики заводу «Акваізол», основна сфера діяльності якого – випуск м’яких покрівельних матеріалів, а інноваційною продукцією є бітумна черепиця
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

  Темою цієї курсової роботи є аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод «Салтівський», основна сфера діяльності якого – випуск хлібо-булочних та макаронних виробів, а інноваційною продукцією є картопляні чіпси
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

  Дана робота присвячена аналізу товарної політика ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” Підприємство являється виробничим підрозділом концерну „Укрросметал” Сьогодні ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” виконує функції головної організації компресоробудування в Україні
 • Тип: Реферат

  Аналіз українського ринку побутових насосів

  Ситуація на ринку За оцінками фахівців, побутових насосів в Україні в 2006 році було продано на $75 млн (у роздрібних цінах), що забезпечило ріст річного обсягу продажів приблизно на 12% у порівнянні з 2005 роком Хоча деякі оператори зафіксували й більш ніж 25% -ное збільшення обсягів продажів Але, схоже, ріст у них був забезпечений більшою мірою продажами промислового, а не побутового встаткування Деякі ж торговці говорили про набагато більше скромні результати - усього 5 - 10% росту продажів А дехто взагалі ніякого росту не помітив Втім, про явний спад у торгівлі не говорив ніхто
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

  Відкрите акціонерне товариство "Фармак" добре відоме на українському фармацевтичному ринку У фармацевтичній галузі України підприємство впевнено посідає одне з провідних місць і забезпечує 10% виробництва лікарських засобів Понад 11% виготовленої на підприємстві продукції відправляється на експорт у Росію, інші країни СНД, держави Балтії, Болгарію, Польщу Номенклатура продукції охоплює такі розділи медицини, як кардіологія, ендокринологія, рентгенологія, алергологія та ін , а також хімічні продукти і напівпродукти для синтезу субстанцій
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

  Завданнями маркетологів є дослідження ринку, товарів, конкурентів, споживачів й інших областей Служба маркетингу займається розробкою тактики фірми й здійсненням товарної, цінової, збутової політики й стратегії просування товару на ринку Важливою складовою частиною маркетингу є формування цінової політики стосовно товарів та послуг, що просувають на ринок Актуальність розгляду даної проблеми обумовлена тим, що при недостатньо правильно сформованій ціновій політиці, підприємство не зможе досягти намічених цілей, тому цьому питанню необхідно приділяти особливу увагу
 • Тип: Лабораторная работа

  Аналіз читацького ринку на прикладі форуму видавців 2010 у Львові

  Соціологія читання — це галузь соціології культури, яка досліджує читання як одну з основних суспільних форм опосередкованої комунікації в суспільстві (поряд з театром, кіно, радіо, телебаченням тощо)
 • Тип: Курсовая работа

  Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

  Історично склалося так, що законодавцем квіткової моди, а згодом квіткового бізнесу стала Голандія Квітковий бізнес в сучасних Нідерландах, як правило, сімейний Традиції передаються з покоління в покоління, в той час як технологія удосконалюється Це дозволяє вирощувати настільки багато якісного товару, що два рази в рік на вулицях Амстердама підприємці “тчуть” запашний килим з свіжих пелюсток і влаштовують пишні каравани квітів Країна має достатню кількість професіоналів з вирощування, маркетингу квіткового ринку, багато продавців та аматорів квітництва Але до цього голандці йшли аж 150 років
 • Тип: Курсовая работа

  Анализ PR-деятельности компании "Кока-кола"

  Паблик рилейшнз является неотъемлемой частью менеджмента коммуникаций Работа, именуемая коммуникационным менеджментом, представляет собой комплексную систему применения специальных инструментов, приемов, методов, процедур, технологий, обуславливающих всестороннее взаимодействие всех элементов, составляющих организацию
 • Тип: Реферат

  Анализ ассортимента детских курток и пальто

  Потребительские свойства и качество швейных изделий формируются в процессе их производства, полный цикл которого включает создание проекта будущего изделия в виде эталонного образца (или модели) и изготовление по нему одежды на швейных предприятиях Потребительские свойства и качество швейных изделий зависят от ряда факторов, основными из которых являются: свойства материалов, качество проекта (модель и конструкция изделия) и качество изготовления (раскрой материалов и технология пошива изделия)
 • Тип: Курсовая работа

  Анализ ассортимента и качества бытовых стиральных машин

  Сегодня практически у каждого в квартире есть автоматическая стиральная машина Обычно, — это модель от какого-нибудь известного европейского или азиатского производителя Мало кто знает, что в России такие агрегаты тоже производят
 • Тип: Курсовая работа

  Анализ ассортимента и качества игрушек на базе компании "Смоленские игрушки"

  Игрушки и игры на всех этапах развития общества отражали в своеобразной форме материальную и духовную жизнь людей Велико идейно-воспитательное значение игрушек в формировании личности ребенка Макаренко говорил, что в жизни ребенка игра имеет такое же значение, какое у взрослого работа, творческая деятельность Поэтому игрушки должны служить средством познания мира ребенка, воспитывать патриотизм, любовь к труду, рождать мечту, развивать мысль
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 301