Работы в категории Маркетинг, страница 7, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Маркетинг • Тип: Реферат

  Аналіз іпотечного кредиту в різних банках м. Єкатеринбурга

  Питання житлового кредитування давно мучить багатьох росіян Кого не спитай - майже всі потребують житла або поліпшення житлових умов, і тому пошук "квартирного відповіді" займає (і ще довго буде займати) російські уми Так сталося, що ми є свідками перших кроків, які робить в нашій країні іпотека Так в нашій країні поки називають будь-який кредит, призначений для купівлі житла І прогрес у наявності - велика частина економічно активного населення засвоїла, що саме іпотека може стати правильною відповіддю на квартирне питання Але дуже важливо зрозуміти, що відповідь це стосується далеко
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз асортименту товарів та стану попиту на них

  товарознавча консультація щодо споживчих властивостей товарів –– так як на даному підприємстві асортимент є досить глибоким, тобто є кілька схожих різновидів товару, що різняться між собою певними специфічними властивостями дуже важливою є ця послуга;
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз асортименту, споживчих властивостей та якості побутових пилососів

  - побутові електропилососи "сухого" чищення призначені для прибирання приміщень, чищення одягу, килимів і м’яких меблів, а також для інших робіт, пов’язаних з використанням розрядження і руху повітря Вони займають великий відсоток в продажі пилососів
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

  Для правильного керівництва діяльністю торгівельного підприємства необхідно мати в своєму розпорядженні повну, точну, об'єктивну, своєчасну і досить детальну економічну інформацію Це досягається ведення господарського обліку У основі господарської діяльності торгівельного підприємства лежать процеси придбання, зберігання і реалізації товарів Тому основними цілями бухгалтерського обліку в торгівлі є: контроль за збереженням товарів, своєчасне представлення керівництву інформації про товарообіг і валовий дохід, про стан товарних запасів і ефективності їх використання Для досягнення цих цілей ви
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз діяльності компанії Nokia

  Історія Nokia - одна з найнеймовірніших саг про бізнес 90-x років минулого століття Nokia стала одним з провідних гравців світового ринку телекомунікацій, а також однією з найбагатших європейських компаній Але все по порядку
 • Тип: Реферат

  Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

  В даній роботі я спробую проаналізувати зовнішнє середовище ВАТ „Арт Вітраж" Підприємство є неіснуючим і вигаданим виключно для виконання цього завдання Взяте підприємство є виробничим Воно спеціалізується на виготовленні вітражних виробів (дверні вставки, підвісні стелі, світильники, тощо) на замовлення
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз маркетингових заходів для підприємства ЗАТ "Чобіток"

  В умовах ринкової стабілізації економіки України і міста Луцька зокрема виникають актуальні проблеми дослідження ефективності ведення господарської діяльності по реалізації продукції підприємствами різних сфер діяльності Реалізація продукції передбачає насамперед вивчення маркетингового середовища підприємства як внутрішнього, так і зовнішнього Оцінка всього середовища називається комплексом маркетингових заходів
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз маркетингового середовища на базі ВАТ "Мотор Січ"

  Контрольна робота є спробою в систематизованому вигляді представити як основи маркетингу, так і специфіку його реалізації в умовах сучасної України Вона поєднує досягнення західних авторитетів в області маркетингу з українськими підходами
 • Тип: Отчет по практике

  Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

  Формування ринкової економіки зумовило необхідність переорієнтації виробництва та реалізації товарів на задоволення потреб і запитів споживачів Нова система господарювання в Україні викликала великий інтерес з боку українських підприємців та економістів до маркетингової концепції управління на рівні підприємства, бізнес-структури, господарюючого суб’єкта Закордонний досвід переконує в тому, що маркетингова концепція сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства та вдосконаленню системи внутрішнього управління
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз ринку великої побутової техніки

  В умовах становлення сучасного товарного ринку і формування його інфраструктури з’явився термін посередництво Посередництво – це інфраструктурна діяльність у вигляді сукупності послуг контрагентам постачання для забезпечення об’єктивно необхідного або ефективнішого руху товарів з пункту їх безпосереднього виробництва в пункти споживання відповідно до потреб в цих товарах Посередники створюють умови для співпраці виробника та споживача, з метою отримання взаємних вигод чи благ, полегшують виробнику питання реалізації товару, пошуку споживача та частково скорочують його затрати Отже, посередники
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз системи маркетингу туристичної фірми "Вир Мандрів"

  Актуальність теми Французький економіст Ж -Б Сей ще в епоху промислової революції так сформулював основне правило в управлінні виробництвом: „Потрібно знижувати витрати виробництва, для того щоб збільшити прибуток” Цей вислів дійсно є мудрим у тих умовах, коли галузі виробництва, ринки й асортимент продукції, що випускається, залишаються стабільними Але сьогодні, у швидко мінливому світі, дане правило вже не є настільки ж вірним, як раніше
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз стану електронної торгівлі в агропромисловому комплексі України

  Поява глобальних мереж зв'язку, і в першу чергу - Інтернет, привела до справжньої революції в області організації і ведення комерційної діяльності Перетворення торкнулися як зовнішніх відносин між компаніями і їх партнерами або клієнтами, так і внутрішньої структури самих компаній З'явилися не тільки нові напрями ведення бізнесу, але і принципово змінилися ті, що вже існують
 • Тип: Реферат

  Аналіз стану компанії

  1 – необхідно усвідомити місце компанії серед конкурентів – чи спробує вона захопити лідерство за рахунок низьких витрат, диференціації продукції чи концентрує свої зусилля на визначених групах споживачів і ринкових ніш;
 • Тип: Отчет по практике

  Аналіз ступеня відповідності товарної номенклатури потребам ринку

  ЗАТ Житомирське «Лікарські трави» (скорочено «Ліктрави») засноване у 1928 році. За більш ніж 80 років роботи з невеликої бази по переробці лікарської рослинної сировини завод переріс в потужне підприємство.
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

  Дослідження ринку - це знаряддя Як будь-яке інше знаряддя, воно допомагає краще виконувати роботу В підприємницькій діяльності їх мета допомагати приймати найкращі рішення Нерідко здійснення підприємницького задуму без маркетингових досліджень буває успішним У таких випадках керуються інтуїцією, внутрішнім голосом чи просто розраховують на щасливий випадок Це один з можливих способів підприємницької діяльності, але далеко не найкращий Вас хвалитимуть за вдалі рішення, доки справи йдуть добре, але ситуація може змінитися
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 301