Работы в категории Маркетинг, страница 48, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Маркетинг • Тип: Курсовая работа

  Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

  Маркетингове дослідження – це наукове дослідження, спрямоване на систематичний збір, відображення і аналіз фактографічної інформації щодо потреб, думок, мотивацій, відносин, поведінки окремих осіб і організацій, пов'язаних з маркетингом, тобто всіма аспектами просування на ринку певних товарів і послуг, а також підготовки цієї інформації до прийняття маркетингових рішень
 • Тип: Реферат

  Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

  Цілком очевидно, що саме винайдення комп’ютера стало для людства найбільшим поштовхом для соціального прогресу Ні відкриття вогню, металів, ні винайдення колеса, крила, ні відкриття електрики, ні, навіть, виготовлення двигунів внутрішнього згорання, а потім і ядерного двигуна – не були настільки потужними ресурсами для розвитку людини саме як суспільної істоти, не відкривали перед людством таких горизонтів руху вперед, як винайдення комп’ютера і комп’ютеризація Землі Це пояснюється дуже просто Прогрес науки йде від простого до складного, і зрозуміло, що кожний новий винахід базується на всіх
 • Тип: Дипломная работа

  Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

  Серед сучасних матеріалів, які використовуються при виробництві різноманітних товарів народного споживання, важливе місце займають пластичні маси Це новий самостійний клас матеріалів, які виготовляють головним чином з продуктів переробки нафти та природних газів Вони мають характерний комплекс цінних властивостей, завдяки чому широко застосовуються при виготовленні товарів широкого вжитку
 • Тип: Курсовая работа

  Дослідження якості шампунів від різних виробників

  Фінансова криза 1998 року відразу зробила розрекламовані й добре відомі споживчі товари великих міжнародних компаній недосяжними для основної маси українських покупців Багато дрібних фірм, які торгували імпортною продукцією, просто припинили існування Наприклад фірма "Алес", яка в той час була офіційним імпортером продуктів гігієни, косметики і побутової хімії компаній Benckizer (торгові марки "Дося", "Калгон") і Cussons Тоді керівництво фірми вирішило самостійно випускати продукцію, яка б залишалася доступною для раптово масового покупця Подібним шляхом пішли і
 • Тип: Реферат

  Доставка товара в концепции логистики

  Основное содержание процесса доставки товара от места его изготовления до места потребления включает выполнение широкого спектра операций в рамках системы товародвижения, которая определяется как "технические средства, коммуникации и обустройство всех видов транспорта, складское хозяйство промышленных фирм, их филиалов, торгово-посреднических и других компаний; материально-техническая база брокерских и агентских фирм; обустройство транспортно-экспедиторских компаний для осуществления операций по группировке, комплектации отправок и т п ; материально-техническая база лизинговых компаний,
 • Тип: Курсовая работа

  Достоинства и недостатки Product Placement в российской киноиндустрии

  Реклама была, есть и остается одним из самых эффективных способов продвижения товара Но с течением времени прямая реклама все менее эффективна – и маркетологи этого не отрицают Другое дело - скрытое воздействие на потребителей, когда те даже не подозревают, что ими манипулируют
 • Тип: Реферат

  Досье ОАО ВимБильДанн Продукты питания

  В компанию входит 18 производственных предприятий в 14 городах России и СНГ, а торговые филиалы компании открыты в 26 крупнейших городах России и странах СНГ Компания также продает свои продукты в Канаде, Германии, Израиле, Нидерландах, Великобритании и США, как через собственную дистрибуторскую сеть, так и через независимых дистрибуторов
 • Тип: Дипломная работа

  Еволюція концепцій маркетингу

  У сучасному світі маркетинг тільки ще починає розвиватися Проведення стратегічної інвестиційної політики й стратегічного маркетингу утруднене через загальний нестійкий стан економіки, невизначеності політичної ситуації, не здійснення послідовної державної інвестиційної політики У зв'язку із цим необхідно розробляти більше альтернативних варіантів стратегічних планів розвитку фірми, частіше коректувати цілі й стратегії залежно від нової ситуації Але вже зараз більшість керівників розуміє, що успіх підприємства багато в чому залежить від ефективного керівництва, прийняття оптимальних рішень, ви
 • Тип: Контрольная работа

  Еволюція товару в сучасних умовах

  Наочне уявлення про ці процеси може дати виробництво сучасного автомобіля, який нині став звичайним товаром Наприклад, США і Японія щорічно виробляють майже по 15 млн автомобілів Сучасний автомобіль складається в середньому з 15 тис деталей (у тому числі до 1500 основних), виробництвом яких зайняті як гігантські компанії, так і величезна кількість дрібних підприємств-постачальників В цих умовах суперечність між абстрактною працею, що створює вартість, і конкретною працею, що виробляє споживчу вартість, набуває нової, складнішої форми
 • Тип: Курсовая работа

  Екологічний маркетинг

  До основних принципів можна віднести: орієнтованість на споживача, його потреби і вимоги, що передбачають пропонування ринку не товарів та послуг, а засобів вирішення проблем споживачів; гнучкість у досягненні поставленої мети шляхом адаптації до вимог ринку з одночасним спрямованим впливом на нього; комплексний підхід до розробки маркетингових планів, який передбачає використання не окремих маркетингових засад, а комплексу маркетингу, поєднання окремих елементів якого дозволяє досягти визначених цілей; спрямованість на довгострокову перспективу розвитку фірми
 • Тип: Реферат

  Економічна статика і динаміка. Основні завдання кон'юнктурних досліджень

  Світова економіка чи економіка будь-якої країни є системою із складними зв'язками і взаємодією Як система економіка перебуває у постійному русі Кожний окремо взятий суб'єкт господарської діяльності є самостійним елементом економічних взаємовідносин, для якого важливо мати певні уявлення про функціонування цієї системи, її напрямки та розвиток
 • Тип: Курсовая работа

  Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

  Рекламування — це складова маркетингу, що є неособистою формою повідомлення певній групі людей споживчих характеристик товарів (послуг) або ідей створення таких товарів (послуг) у будь-якій формі Без реклами не може існувати жодне підприємство
 • Тип: Курсовая работа

  Економічний аналіз міжнародного маркетингового середовища

  Вихід підприємства, фірми на зовнішній ринок неможливий без попереднього вивчення міжнародного маркетингового середовища, усієї сукупності факторів, від яких залежатиме ефективне функціонування фірми у зарубіжній країні.
 • Тип: Доклад

  Економічний спад і нові правила маркетологів

  У компаніях усього світу начальників відділів маркетингу та продажів закликають працювати більше з меншими витратами Того ж від них вимагали і раніше, коли вирували інші кризи, і більшості це так чи інакше вдалося Але природа нинішнього економічного спаду, а також зміни принципів маркетингу та продажу в 2000-ті роки дають підстави вважати, що покладатися на методи, які допомагали виживати в минулі спади, небезпечно: так можна вибрати не ті ринки, не ті ЗМІ для розміщення в них реклами, не тих споживачів і неправильно організувати продажу
 • Тип: Курсовая работа

  Експертиза м'яса та м'ясних товарів

  3 метою охорони території України вiд занесення збудників карантинних хвороб тварин, птиці та з метою захисту населення вiд хвороб, спільних для тварин i людей, обов'язковому ветеринарному контролю підлягають перевезення тварин i птиці, вcix видів, продуктів i сировини тваринного походження, риби, бджіл тощо Цi вантажі супроводжуються ветеринарними документами (ветеринарними свідоцтвами, ветеринарними сертифiкатами, довідками) встановленого зразка, які видаються установами ветеринарної медицини на місцях Ветеринарні свідоцтва чинні на території всієї країни i є разові
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 301