Работы в категории Маркетинг, страница 291, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Маркетинг • Тип: Контрольная работа

  Химический состав продовольственных товаров

  В состав пищевых продуктов входят неорганические вещества (вода, минеральные вещества) и органические (углеводы, белки, жиры, витамины, ферменты, органические кислоты, дубильные, пектиновые, красящие, ароматические вещества, гликозиды, фитонциды, алкалоиды) От соотношения этих веществ и их изменений в продуктах зависят потребительские свойства товаров, условия, сроки хранения и т д
 • Тип: Контрольная работа

  Хозяйственное мыло. Стиральные машины. Ткани

  Мыло представляет собой смесь водорастворимых натриевых или калиевых солей высших жирных кислот с различными добавками, обладающая моющим действием Хозяйственное мыло, которое служит для стирки изделий из тканей и мытья посуды, можно рассматривать как бытовой химический товар
 • Тип: Курсовая работа

  Хозяйственные связи предприятий потребительской кооперации и пути их совершенствования

  Совершенствование коммерческой деятельности предприятий является особо актуальной задачей, решение которой выступает важным условием подъема производства Особое значение имеют разработка и применение новых форм и методов управления, внедрение новых более прогрессивных и производительных технологий, адекватных рыночным условиям
 • Тип: Курсовая работа

  Холодильні камери

  Однією з найважливіших груп обладнання будь-якого торговельного магазину, супермаркету чи закладу громадського харчування є холодильні камери, призначені для зберігання товарного запасу Багато в чому ритмічна та безперебійна робота підприємства торгівлі і громадського харчування, а також глибина асортименту визначається корисним об’ємом та надійністю холодильних камер
 • Тип: Курсовая работа

  Холодильники и холодильное оборудование: устройство и эксплуатация

  Холодильники - это сооружения, предназначенные для охлаждения, замораживания и хранения скоропортящихся продуктов В помещениях (камерах) холодильника поддерживаются постоянные довольно низкие температуры (+12-40° С) при большой относительной влажности (85-95%) К помещениям холодильника предъявляются повышенные санитарные требования
 • Тип: Реферат

  Холодильные машины

  Холодильник – аппарат для хранения, охлаждения и замораживания пищевых скоропортящихся продуктов Современные бытовые холодильники, имеющие великолепный дизайн и комфорт, рассчитаны на любое домашнее хозяйство Они обеспечены различными устройствами и приспособлениями, которые облегчают работу хозяйкам Так, холодильники оборудованы системой «No Frost», которая не позволяет образоваться инею, а, следовательно, исключает мороку с разморозкой Вентиляция предусмотрена не только в холодильнике, но и в морозильной камере Контроль влажности и регулировка температуры позволяют создать оптимальные услов
 • Тип: Контрольная работа

  Хранение потребительских товаров

  Нередко повара спрашивают: почему при одинаковых температурных условиях жарения окраска мяса котлет на разрезе получается разной? В большинстве случаев – серая, но иногда – с более или менее ярко выраженным розоватым оттенком
 • Тип: Реферат

  Хранение товаров

  Товарные склады, называвшиеся доками, возникли в Лондоне в XVIII в В течение XIX в они получили распространение по всей Европе В России закон о товарных складах, известных более под именем элеваторов, появился 30 марта 1888 г Позднее деятельность товарных складов регулировалась Уставом торговым
 • Тип: Реферат

  Цiлi фірми

  Будь-яка діяльність повинна бути цілеспрямованої Найпоширенішою помилкою є те, що - єдина мета фірми це одержання прибутку Дана мета є найбільш типовою для довгострокового планування діяльності фірми Однак, у короткостроковому періоді можливі наступнi цiлi фірми:
 • Тип: Реферат

  Ціна як фактор споживчої поведінки

  Один з різновидів соціальної дії – дія раціональної мети, суть якої полягає в тому, що індивід вибирає раціональні цілі у відповідності тільки з його природними й розумними соціальними потребами, ретельно розраховує оптимальний шлях до задоволення потреби і йде цим шляхом На ринку діючий індивід стає "економічною людиною", що вибирає економічно найбільш оптимальну мету (найбільш ефективний, тобто міцний і високопродуктивний або корисний, товар при мінімально доступній ціні) і йде до неї максимально економічно ефективним шляхом (наприклад, шукає по різних магазинах, де товар краще й
 • Тип: Реферат

  Цінові обмеження для окремих видів діяльності

  Чинне законодавство в Україні надає суб'єктам господарювання повну свободу у виборі цінової політики: вони мають право самостійно вирішувати, за якою ціною реалізовувати той чи інший товар, можуть здійснювати розпродажі та знижки на товар, що реалізується, а можуть і встановлювати нічні націнки на певну продукцію
 • Тип: Реферат

  Цінова політика фірми та її оцінка

  Розмір доходів торговельного підприємства, який отримується від різних видів діяльності, є функцією від обсягу проведення відповід­них операцій (торговельних, виробничих, посередницьких) (О) та рів­ня цін, які встановлюються на них (Ц);
 • Тип: Контрольная работа

  Ціноутворення та цінова політика підприємства

  Встановлення єдиних цін характерний тим, що всі покупці придбавають товар за однаковою ціною Упровадження єдиних цін для всіх споживачів пов'язано звичайно з особливостями ринку конкретного товару або з технічною складністю і крупними витратами при диференціації цін
 • Тип: Курсовая работа

  Цвет в рекламе

  В XXI веке методы исследования постоянно изменяются, вырабатываются новые стратегии, поэтому данное исследование по-прежнему не становится устаревшим Актуальность данной курсовой работы заключается в том, что на данный момент существует сравнительно немного работ по психологии и систематизации цвета в рекламе Эта работа позволяет на основе существующей литературы систематизировать знания в данной области, объясняет как от использованных цветов напрямую зависит реакция потребителя на рекламное сообщение, в чём раличия влияния цвета на мужчин и женщин, на людей разных национальностей Цвет - это
 • Тип: Дипломная работа

  Цвет в рекламе: культурный аспект

  "Цвет в рекламе" - тема, которая в последнее время занимает все более важное место в науке о рекламе Нет сомнений в том, что цвет оказывает на психику человека не меньшее воздействие, чем другие факторы Однако многое в его влиянии еще не выявлено и не доказано
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301