Работы в категории Маркетинг, страница 276, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Маркетинг • Тип: Курсовая работа

  Упаковка товара

  В настоящее время можно задать вопрос, насколько древней является история упаковки? С тех пор, как Адам и Ева были изгнаны из рая, им пришлось самим добывать себе пищу и хранить ее В Музее древностей в Бодруме (Турция) сохранились древнейшие амфоры, которые использовали для хранения и транспортировки жидких и сыпучих продуктов
 • Тип: Дипломная работа

  Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

  Ключові слова: томати заморожені, томати консервовані, томатопродукти, споживні властивості, якість, асортимент, органолептична оцінка, балова система, сортопридатність, Дебарау, Гібрид F1, інтегральний показник якості, інтегральний показник конкурентоздатності, комерційна угода, коефіцієнт обслуговування
 • Тип: Курсовая работа

  Управління запасами матеріалів на підприємстві

  Для визначення розміру (обсягу) замовлення Qзі матеріалу i-го найменування, яке забезпечує найменші витрати на створення запасів, спочатку розрахуємо оптимальні розміри замовлень Qopt і , Qopt1і , Qopt2і для всіх наведених в завданні цін Рі , Р1і , Р2і з усіх дванадцяти позицій матеріалів згідно з формулою Харріса:
 • Тип: Дипломная работа

  Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

  В першому розділі роботи визначено теоретичні основи керування збутом, розглянуто товарну політику, досліджені методи прогнозу збуту, проаналізовані стратегії керування збутом, канали розподілу та вибір цільових ринків Визначено оцінку діяльності учасників каналу і критерії, етапи та методи вибору цільових ринків
 • Тип: Курсовая работа

  Управління конкурентоспроможністю фірм малого бізнесу на прикладі підприємства "Стофф"

  Ключові слова: АНАЛІЗ, ПЛАН, ФАКТ, ПРОДУКЦІЯ, ПРОДУКТИВНІСТЬ, СОБІВАРТІСТЬ, РИТМІЧНІСТЬ, ЯКІСТЬ, ЧИСЕЛЬНІСТЬ, ВІДХИЛЕННЯ, ЕКОНОМІЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, РЕЗЕРВИ, КОНКУРЕНЦІЯ, ПРИБУТОК, Конкурентоспроможність
 • Тип: Курсовая работа

  Управління маркетинговою діяльністю

  В умовах впровадження ринкових відносин в Україні постає потреба в новій культурі бізнесу, одним з носіїв якої є маркетинг Зростаюча конкуренція вимагає від підприємця такої організації господарської діяльності, при якій найвищі результати досягаються при найменших затратах
 • Тип: Контрольная работа

  Управління поведінкою споживачів

  Актуальність теми дослідження Однією з умов існування ринку - присутність на ньому покупця чи споживача товару, який купується Роль споживача для розвитку ринку та ринкових відносин виключно велика, так як нею визначаються об'єми продажу та виробництва, а також асортиментний склад товарів, на які є попит Умови існування суспільства настійно потребують пошуку шляхів та можливостей здійснення маркетингового дослідження поведінки споживачів для забезпечення ринкової рівноваги між попитом та пропозицією
 • Тип: Курсовая работа

  Управління процесом створення нового товару

  Товар — це усе, що може задовольнити необхідність або потребу, та пропонується на ринку з метою залучення уваги, придбання, використання або споживання До товарів відносять не тільки матеріальні речі, товари включають в себе фізичні об"єкти, послуги, окремих осіб, конкретні місця, організації, ідеї або їх поєднання
 • Тип: Реферат

  Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

  Уважаемые господа студенты! Этот диплом защищался 05.06.02 в г. Киеве в Институте муниципального менеджмента и бизнеса. Оценка «5». Кроме того, в этом институте он будет помещен на стенд, как образцовый диплом.
 • Тип: Дипломная работа

  Управління ціновою політикою підприємства

  Підприємництво — це самостійна, ініціативна господарська діяльність громадян, що спрямована на отримання прибутку (доходу) і здійснюється від свого імені на власний ризик та під свою особисту майнову відповідальність чи юридичної особи — підприємства (організації)
 • Тип: Курсовая работа

  Управление ассортиментной политикой предприятия

  Курсовая работа посвящена управлению ассортиментной политикой на предприятии Ассортиментная политика является одним из важнейших инструментов и составляющих маркетинга в борьбе компании с конкурентами В своей курсовой работе я приведу методику анализа и управления ассортиментом компании, постараюсь дать практические рекомендации по ее применению на примере ООО «Востокспецсистема» Я считаю, что проблема конкуренции предприятий в розничной торговле на данный момент актуальна и интересна
 • Тип: Курсовая работа

  Управление ассортиментом (на примере продуктового магазина)

  Товарный ассортимент представляет собой номенклатуру товаров предназначенных для продажи в торговой розничной сети Формирование ассортимента это подбор групп, видов и разновидностей товаров в соответствии со спросом населения с целью его полного удовлетворения
 • Тип: Дипломная работа

  Управление ассортиментом и качеством хлебобулочных изделий на предприятии розничной торговли на примере магазина "Юнион"

  В современных условиях рыночной экономики в России многократно увеличился ассортимент различных товаров, значительная часть которого представлена продукцией недостаточно высокого качества и не отвечающая современным мировым требованиям
 • Тип: Дипломная работа

  Управление ассортиментом и товарооборотом предприятия

  Предприятие должно быть ориентировано только на прибыльное, рентабельное хозяйствование, что, в свою очередь, может быть достигнуто с помощью эффективно организованной системы управления товарооборотом предприятия Максимизация прибыли – основная цель деятельности любого торгового предприятия Ее достижение невозможно без определения оптимального объема товарооборота, обеспечивающего достижение наибольшей прибыли Для торговых организаций необходимо достичь такого объема розничного товарооборота, который может обеспечить максимально возможную прибыль при условии качественного обслуживания покупа
 • Тип: Курсовая работа

  Управление ассортиментом товаров в торговом предприятии

  На современном рынке в условиях конкурентной борьбы на объёмы спроса потребителей, и, соответственно на успех экономической деятельности торговых предприятий существенно влияют свойства товаров, их качество, экологическая чистота, а также немаловажное значение имеют показатели ассортимента В связи с этим работники торговли должны не только уметь проводить экспертизу товаров при приёмке их на реализацию и создавать условия для сохранения качества при хранении, но и знать ассортимент товаров и поддерживать его на необходимом уровне
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... 301