Работы в категории Маркетинг, страница 264, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Маркетинг • Тип: Контрольная работа

  Товар и потребительский рынок

  Объектом рыночной деятельности является товар Главная цель продавца, производителя, торгового посредника) - продать товар, удовлетворить спрос покупателя и в результате получить прибыль Главная цель потребителя - купить товар и в конечном результате удовлетворить собственные потребности Товар - важнейшая категория маркетинга
 • Тип: Контрольная работа

  Товар и продукция

  Когда в нашей стране складывалась теория товароведения, государство выступало единственным участником внешнеэкономической деятельности Распределение сырьевых ресурсов и оборудования происходило по системе государственного снабжения Товаром в этих экономических условиях считалась только продукция бытового назначения – «товары народного потребления» Товароведение фактически изучало не столько товар в его экономическом понимании и проявлении, сколько продукцию в техническом аспекте, который раскрывался в стандартах В настоящее время изучение товара вышло за рамки такого понимания
 • Тип: Реферат

  Товар и услуга в маркетинге

  Товар – это центральный объект всего комплекса маркетинга Верно утверждение: «Товар является постоянным поводом для размышлений: а что с ним еще можно сделать?», так как успешное достижение коммерческой цели любого предприятия в огромной степени зависит от наличия современного, качественного, необходимого потребителю товара
 • Тип: Курсовая работа

  Товар как важнейший элемент комплекса маркетинга

  Предпринимательская деятельность является эффективной, когда производимый фирмой товар или оказываемая услуга находит спрос на рынке, а удовлетворение определенных потребностей покупателей благодаря приобретению данного товара или услуги приносит прибыль
 • Тип: Реферат

  Товар как главная категория маркетинга

  В технологическом аспекте под товаром понимается объект, обладающий разнообразными физическими, химическими и прочими техническими свойствами и описываемый параметрами, отражающими уровень этих свойств
 • Тип: Реферат

  Товар як основний інструмент комплексу маркетингу

  Вибравши ринок для своєї діяльності, підприємство визначає комплекс маркетингових засобів впливу на споживачів Однією з найважливіших складових маркетингового комплексу є товар Сукупність засобів впливу на споживачів з допомогою товару пов’язують, як правило, з поняттям товарної політики підприємства
 • Тип: Курсовая работа

  Товари в системі маркетингу

  В будь-який день нашого життя ми стикаємось із необхідністю в певному товарі для задоволення власних потреб Ми просинаємось, коли радіогодинник «Касіо» вмикається на пісні відомого співака У ванній кімнаті ми чистимо зуби пастою «Колгейт», голимося бритвою «Жиллетт», бризкаємо на волосся лак «Ревлон», освіжаємо подих жувальною гумкою «Орбіт» і користуємося багатьма іншими туалетними засобами, виробленими різними підприємствами в різних частинах світу Ми одягаємо джинси «Глоріяджинс» і взуття «Босс» На кухні ми випиваємо склянку томатного соку «J7» та робимо собі бутерброд з сиром «Комо» Ми ку
 • Тип: Реферат

  Товарна (торгівельна, фабрична) марка

  Успішна товарна марка - ключове питання маркетингової стратегії і маркетингу менеджменту, так як відома товарна марка забезпечує компанії купівельну лояльність, перешкоджає реалізації агресивних задумів конкурентів
 • Тип: Учебное пособие

  Товарна політика і комерційна діяльність

  Об'єктом комерційної діяльності виступає товар - продукт виробничо-економічної діяльності, або природне багатство, яке має вартість і обмінюється на ринку у грошовій формі До товару належать, як матеріальні речі, так і нематеріальні: фізичні об'єкти, послуги, робочі технології, енергія, ідеї та інші
 • Тип: Курсовая работа

  Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

  Горілка - єдиний продукт, монолітного світового ринку якого попросту не існує Проблема сегрегації ринку актуальна для багатьох алкогольних напоїв, однак "у горілці" вона почувається найбільше гостро
 • Тип: Курсовая работа

  Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

  Товарна політика — певний курс діяльності товаровиробника і принципи його поведінки, що забезпечать формування асортименту і управління ним, створення і підтримка конкурентоспорожності товарів на потрібному рівні, знаходження для товарів певних товарних ніш, розробка і реалізація упаковки, маркіровки, система обслуговування (сервісу) товару
 • Тип: Реферат

  Товарна структура організації маркетингових служб

  Маркетингові організаційні структури, що "вмонтовуються" в систему управління фірмою, мають задовольняти такі вимоги: незначна кількість рівнів управління; створення умов розвитку на підприємстві інтегрованого маркетингу; сприяння постійному задоволенню потреб наявних і потенційних споживачів; забезпечення розвитку інноваційної діяльності; гарантія швидкої адаптації товарів до вимог ринків, на яких діє фірма; сприяння зростанню обсягів продажу та зниженню собівартості продукції
 • Тип: Учебное пособие

  Товарная и марочная политика

  Товар — все, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается рынку в целях привлечения внимания, приобретения, использования или потребления Это могут быть физические объекты, услуги, лица, места, организации и идеи
 • Тип: Контрольная работа

  Товарная информация, резиновая обувь

  Насыщение рынка товарами, расширение и углубление ассортимента являются одним из достижений перехода к рыночным отношениям Однако потребителю зачастую труд­но разобраться в этом товарном многообразии, сделать ком­петентный выбор достаточной и достоверной информации о каждом наименовании выпускаемых в продажу товаров Причем необходима информация не только о новых, но и о давно известных товарах
 • Тип: Реферат

  Товарная политика

  Товар занимает основное место в комплексе маркетинга Именно он должен удовлетворять реальные нужды и потребности человека, а маркетинг призван помочь каждому производителю выявить и обеспечить их удовлетворение лучше, чем это делают конкуренты Последнее и обеспечивается прежде всего путём реализации товарной политики Эта политика предопределяет осуществление таких мероприятий, как:
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... 301