Работы в категории Маркетинг, страница 261, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Маркетинг • Тип: Курсовая работа

  Технико-экономические показатели косметического салона

  В современной высококонкурентной среде мирового рынка эффективная интеграции в него России предполагает: устойчивый экономический рост на основе прогрессивных структурных сдвигов(развития высокотехнологического сектора, внедрения наукоемких и информационных технологий), существенный подъем уровня жизни населения, адекватного мирового научно-технического прогресса; выравнивание качества жизни с постиндустриальными странами
 • Тип: Доклад

  Технико-экономическое обоснование процесса создания ООО "Мармеладка" и организации технологического процесса производства

  Источник формирования уставного капитала - собственные средства учредителей Учредителями ООО "Мармеладка" являются Кургузова Елена Александровна, Залевская Ирина Леонидовна, Марюшина Анна Сергеевна
 • Тип: Доклад

  Технико-экономическое обоснование процесса создания ООО "Молочная река" и организации технологического процесса производства

  Источник формирования уставного капитала - собственные средства учредителей Целью функционирования ООО "Молочная река" является получение прибыли и удовлетворение общественных потребностей в производимой продукции
 • Тип: Доклад

  Технико-экономическое обоснование процесса создания ЧП «Согда» и организации технологического процесса производства

  Мороженое - освежающий десертный пищевой продукт Наряду с приятным вкусом, мороженое обладает высокой калорийностью и хорошей усвояемостью; большинство видов мороженого содержит все необходимые для питания белки, жиры, углеводы, минеральные соли и витамины, что сообщает мороженому большую пищевую ценность
 • Тип: Курсовая работа

  Технико-экономическое обоснование создания рекламного агентства в г. Киров

  Сегодня в России на рекламу тратятся значительные финансовые средства Экономические обороты рекламного бизнеса в нашей стране практически сравнялись с оборотами в сфере торговли нефтью Однако сейчас в России рекламная деятельность переживает острый кризис Для достоверности приведем данные анкетирования, проведенного для того, чтобы выяснить, на, что ориентируются покупатели, приобретая товары, от чего зависит их выбор В одном из вопросов анкеты корреспондентов просили охарактеризовать современную российскую рекламу Большинство опрошенных отметили, что российская реклама «навязчива» (84 чел ),
 • Тип: Курсовая работа

  Технології створення іміджу

  Актуальність теми роботи В даний час дуже важливо мати грамотно створений сприятливий імідж Як при побудові міжособистісних відносин, так і при просуванні по кар'єрних сходах Крім того, сприятливий імідж - запорука розвитку і процвітання організації, і її успіху в конкурентній боротьбі Поняття імідж має безліч визначень, воно використовується вже не одну сотню років У науці дуже давно виділився напрямок з вивчення даного поняття, яке отримало свою назву і було оформлено як наукова дисципліна в 90-х роках минулого століття Даний напрямок було названо іміджелогії та визначено як наука подобатис
 • Тип: Дипломная работа

  Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

  Недостатня увага, що приділялась у нас проблемам зв’язків з громадськістю взагалі та іміджмейкерству зокрема зумовили значне відставання нашої країни від передових технологій, що існують за кордоном Більше того, навіть в умовах сьогодення, коли ПР-дільність стала невід’ємною частиною роботи багатьох організацій, часто можна зіткнутись з нерозумінням та нехтуванням ПР-технологій
 • Тип: Реферат

  Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

  Меблі для торгівельних підприємств грають важливу роль в раціональній організації торгово-технологічного процесу Вона використовується для здійснення операцій, що пов’язані з прийманням, зберіганням і продажем товарів
 • Тип: Реферат

  Технологія ефективної презентації

  Презентації - широко поширений тип заходу, що владнується з самими різними цілями і вживаного в різних сферах, що викликає особливий інтерес, оскільки має в своєму розпорядженні простір для інтересних і нестандартних рішень В даний час різні організації часто проводять презентації, тому оцінка ефективності такого типа заходу є актуальною
 • Тип: Дипломная работа

  Технологія комерційної діяльності туристичних підприємств

  Мистецтво ведення комерційного господарства ґрунтується на пізнанні того, що робити і як робити найкращим і найдешевшим способом, а це потребує розробки економічних методів та інструментів управління процесами господарської діяльності на основі досвіду та наукових підходів Тому поняття "комерція" вживається і в значенні науки, що вивчає суспільні відносини з приводу створення нематеріальних благ, призначених для задоволення невпинно зростаючих потреб конкретного споживача і суспільства в цілому
 • Тип: Курсовая работа

  Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

  Дана курсова робота присвячена презентаціям за результатами маркетингових досліджень, які створюються по засобах збору первинної і вторинної інформації, і перетворення звіту по маркетинговому дослідженню в лаконічну і барвисту форму Презентації допомагають виразніше донести інформацію до замовника маркетингового дослідження Проблема презентацій досліджень на даний момент часу є достатньо актуальною, оскільки в період кризи дуже поважно в найкоротші терміни і в ясній формі донести отриману інформацію і виводи по дослідженнях що потребує їх фірмах
 • Тип: Реферат

  Технологія продажу меблевих товарів

  Український меблевий ринок у 2009 році зріс не менше, ніж на 12%, і у найближчі 3-4 роки динамка росту залишиться стабільно високою У останні кілька років на українському меблевому ринку почала помітно змінюватися структура споживання Активізувались покупці меблів середнього сегменту і саме цей перспективний для виробників сегмент буде рости найдинамічніше Звичайно, ринок, що має настільки великий потенціал, приваблює все більше гравців, в тому числі великих закордонних виробників меблів и постачальників матеріалів Простий приклад У минулорічній міжнародній виставці Київ Експо Меблі брали уча
 • Тип: Реферат

  Технологія продажу пральних, миючих та дезінфікуючих засобів

  2009 року споживання мийних засобів в Україні сягнуло 7,5 кг на одну людину на рік, включно з 4,9 кг порошкоподібних, 0,3 кг рідких мийних засобів і 2,3 кг мила З огляду на це, річна споживча ємність ринку України в мийних засобах оцінюється в 350 тис тонн, хоча 2008 року офіційно було продано менше 50% - лише 170 тис тонн Однак річна динаміка зростання продажів порошків становить 15—20%, і це обіцяє відмінні перспективи для інвесторів На території України спільні підприємства з іноземними фірмами виникли недавно, але вже встигли розгорнути свою діяльність За цей самий період частка СМЗ, що в
 • Тип: Реферат

  Технологія продажу шкільно-письмових товарів та канцелярського приладдя

  Я проходила практику у магазині „Росинка” у відділі «канцелярські товари» та вибрала свою тему тому, що канцелярські товари та шкільно-письмове приладдя складає невід’ємну частку роботи будь-яких організацій, установ та навіть домашніх справ Багато речей тісно влились до нашого життя та мають довгу історію Так, наприклад, предком сучасного олівця для людини була паличка з багаття, якою вони розписували скелі, а більш оформленим канцелярським приладдям були стержні – клини у древніх ассирійців та стилуси у греків та римлян Історія ластика починалась з хлібного м’якуша , на зміну якому у 1770 р
 • Тип: Шпаргалка

  Технологии брендинга

  Программа маркетинга включает планирование рекламы и принятия решений Менеджер фирмы должен точно определить причину скудных продаж, прежде чем заключить, что продажа товаров связана с плохим продвижением Менеджер фирмы должен развивать такую программу маркетинга, составляющие которой, работали бы согласовано, а не вразнобой Например: если фирма разрабатывает дорогое престижное изделие, важно, чтобы реклама подчёркивала идею высокого качества и престижа Роль рекламы зависит от выбранного канала распространения Реклама и мероприятия по увеличению продаж должны ориентироваться на потребителя (с
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... 301