Работы в категории Маркетинг, страница 26, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Маркетинг • Тип: Реферат

  Аутсорсинг как способ минимизации затрат

  Зарождение предпринимательства в современной России проходило в весьма суровых условиях, когда методы конкурентной борьбы угрожали не только бизнесу, но жизни и здоровью его собственников Поэтому первейшей задачей российского бизнеса стала задача экономического и физического выживания
 • Тип: Доклад

  Бізнес-план на відкриття готелю "Гальшка" в м. Острог

  Багато хто любить подорожувати, чимало людей відвідують наше старовинне місто, оповите легендами та історичною давниною Також до нашого міста приїжджає велика кількість людей в академію, на проведення як викладацьких так і студентських конференцій, вступних іспитів тощо А ще молодь, закохані пари, яким час від часу потрібно побути на одинці…
 • Тип: Доклад

  Бізнес-план на відкриття перукарні

  Гарна зачіска є невід’ємною частиною іміджу кожної людини, засобом її самовираження Проте, на сьогодні дуже мало перукарень, які надають дійсно якісні послуги по оформленню зачісок Саме тому створення перукарні “Престиж” в с Дермань забезпечить надання якісних послуг населенню
 • Тип: Доклад

  Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

  Виникла підприємницька ідея організувати виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних, напівдорогоцінних металів та каменів, інших матеріалів які підлягають високохудожньому обробленню, а також проводити їх ремонт Для відкриття власної справи потрібно зареєструвати приватне підприємство, яке буде називатися “Аурум"
 • Тип: Доклад

  Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

  Метою бізнес-плану є відкриття приватного торговельного підприємства Строк дії бізнес-плану – 1,5 року Сфера діяльності підприємства – реалізація населенню товарів продовольчої та промислової груп, оскільки універсам “Енергетик” – це підприємство роздрібної торгівлі
 • Тип: Доклад

  Бізнес-план ТОВ "Смакота"

  Персонал фірми складається з 77 осіб, які забезпечують безперебійну і високоефективну роботу товариства У перші два роки роботи підприємства по першому каналу розподілу буде реалізовано 60% продукції, по другому - 20%, по третьому - 10%
 • Тип: Контрольная работа

  Багатонаціональний маркетинг

  У зв'язку із зростаючою інтернаціоналізацією виробництва і посиленням міжнародної взаємозалежності держав на світовому ринку великого значення набуває міжнародний маркетинг Це - форма маркетингу, яка полягає в організації системи управління виробничо-збутовою діяльністю з урахуванням економічної ситуації у світі, тенденцій інтернаціоналізації світового господарства, стосунків між різними країнами та особливостей зовнішньоекономічних відносин Маркетинг є важливим каталізатором зовнішньоекономічного співробітництва Серед організацій, що цим займаються, слід виділити міжнародні і національні мар
 • Тип: Реферат

  Базовые принципы позиционирования фирмы

  Известно, что покупатели рассматривают магазин как место, где можно не только отовариться, но и интересно провести время, пообщаться и узнать что-то новое Магазины, обладающие привлекательным образом, формируют ход мысли покупателя и развивают его потребности А, как гласит теория Симона Н Паттена, развитие потребительских вкусов, увеличение выбора возможностей потребления способствует прогрессу общества, делает его более устойчивым «Народ с многими разными по силе потребностями можно уподобить дубу с тысячью корней», поэтому он успешно противостоит деструктивным тенденциям Последние сто лет в
 • Тип: Реферат

  Базовый уровень обслуживания покупателей

  Качество обслуживания напрямую зависит от ожиданий потребителей Ожидания потребителей непрерывно меняются, становятся все более высокими и взыскательными В условиях сужающегося диапазона приемлемого уровня обслуживания безошибочная (без сбоев) работа переходит в разряд преобладающих ожиданий потребителей и получает развитие в форме совершенного заказа Достижение уровня удовлетворения совершенного заказа для предприятия означает предоставление потребителям такого базового уровня обслуживания, которого сложно достичь конкурентам Этот тип конкуренции получил название "догони меня, если суме
 • Тип: Курсовая работа

  Базы данных розничной клиентуры

  Компании во все времена искали способы повышения прибыли, увеличения доли рынка, привлечения лояльных покупателей Однако, в розничном сегмента традиционно для этого используется реклама, специальные акции, низкие цены, используется географическое преимущество и т п
 • Тип: Реферат

  Банкет с частичным обслуживанием официантами в честь Дня торговли на 60 человек

  По численности работников торговая отрасль СССР была одной из самых многочисленных А сегодня более 4 млн россиян заняты в сфере торгового обслуживания Мы их видим всюду – на рынке и на улице , в переходах метро и подъездах , в поездах и самолетах Торгуют кто по призванию , а кто от большой нужды – от безработици и безденежья Новое явление – “челноки” и массовое посредничество
 • Тип: Курсовая работа

  Банковская реклама

  Реклама – французское reclama – это информация о потребительских свойствах товаров и различных видах услуг с целью их реализации, создания спроса на них, а также распространения сведений о лице, организации, произведении литературы
 • Тип: Контрольная работа

  Банковский маркетинг

  Маркетинг как комплексная, равносторонняя и целенаправленная деятельность в области производства и рынка обеспечивает решение конкретных рыночных задач наиболее рациональным в конкретной ситуации путем В качестве совокупности отработанных практикой методов изучения рынка, поиска новых идей в производстве и реализации товаров, услуг, глубокого изучения потребностей покупателей, клиентов и их удовлетворения благодаря производству и предложению новых товаров и услуг, а также как средства умелой организации связей производителей и потребителей, постоянного совершенствования системы сбыта маркетин
 • Тип: Реферат

  Банковский маркетинг

  Рынок банковских услуг является одной из важнейших и неотъемлемых составляющих современной рыночной экономики Поэтому сегодня возрастает интерес к различным аспектам деятельности банковских систем и методов управления ими Банки постепенно превратились в основных посредников в перераспределении капиталов, в обеспечении процесса диверсификации хозяйственной деятельности, они в то же время являются носителями важной экономической и финансовой информации Условия возрастающей конкурентности и коммерциализации деятельности диктуют необходимость реорганизации структур, разработки гибких рыночных стр
 • Тип: Дипломная работа

  Банковский маркетинг (на примере КБ "Банк ВТБ")

  Современный маркетинг рассматривается специалистами как система организации всей деятельности компании по разработке, производству, сбыту товаров и предоставлению товаров и услуг на основе комплексного изучения рынка с целью удовлетворения запросов клиентов и получения максимальной прибыли Маркетинг известен и как система управления и организации деятельности компании, всесторонне учитывающая происходящее на рынке процессы
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 301