Работы в категории Маркетинг, страница 254, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Маркетинг • Тип: Курсовая работа

  Субъекты торговой деятельности

  Переход России на рыночную систему обусловил освоение новых форм хозяйствования Развитие института частной собственности привело к появлению различных организационно-правовых форм коммерческой деятельности
 • Тип: Курсовая работа

  Суггестивность тропов и фигур в рекламных слоганах

  О рекламе в последние годы говорят и пишут очень много, и это не случайно: значимость рекламы в современной жизни чрезвычайно возросла, реклама окружает нас повсюду, просто «берет в кольцо», убеждая (а порой даже гипнотизируя!): совершите покупку, идите именно к нам, наша продукция лучшая, и без нее вы просто не сможете обойтись!
 • Тип: Реферат

  Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

  Одним з таких нових і не зовсім зрозумілих для українського споживача методів є багаторівневий маркетинг, або прямі продажі товарів Адже робота менеджерів прямих продажів, що поширюють товари, має багато спільного з відомими народові коробейниками Найгрубіший і примітивніший варіант мережевого маркетингу полягає в наступному: Вас зупиняє на вулиці (або відвідує за місцем роботи) хлопець або дівчина, а частіше сучасні коробейники працюють парами, і намагається нав'язати абсолютно непотрібний Вам товар, і, якщо Ви піддаєтеся домовленостям, придбаєте, як правило, не найякіснішу річ за невідповід
 • Тип: Контрольная работа

  Сутність міжнародного маркетингу

  За майже сторічну історію розвитку концепція маркетингу еволюціонувала від переважно внутрішнього, оперативного та промислового до міжнародного, стратегічного та розгалуженого за об’єктами маркетингу (промисловість, банківська сфера, послуги, інвестиції тощо) Можна виділити чотири критерії типізації маркетингу та шість форм міжнародного маркетингу (рис 1)
 • Тип: Реферат

  Сутність маркетингу

  Всі компанії прагнуть досягти успіху Для процвітання компанії має значення багато факторів: правильно вибрана стратегія, віддані компанії службовці, добре налагоджена система інформування, точне виконання програми маркетингу Однак сьогоднішні компанії, що процвітають, на всіх рівнях мають одну спільну рису - вони максимально зорієнтовані на споживача і всю роботу будують на основі маркетингу Всі ці компанії присвятили себе одній меті: розумінню і задоволенню потреб споживача на чітко відзначених цільових ринках Вони спонукають кожного службовця своєї компанії створювати найвищу споживацьку ці
 • Тип: Учебное пособие

  Сутність маркетингу та його сучасна концепція

  Саме слово „маркетинг” з’явилося у Сполучених Штатах Америки в процесі пошуку місцевими фермерами ринку збуту для своєї продукції Йшлося про оволодіння ринком – Market Getting Пізніше з цих двох слів утворилось одне - маркетинг
 • Тип: Контрольная работа

  Сутність спонсорства

  Спонсорство є особливим видом комунікації, що виявляється у матеріальній підтримці конкретного суб'єкта суспільства з метою створення або підкріплення позитивного образу спонсора Спонсорований суб'єкт, у свою чергу, зобов'язується сприяти створенню й розвиткові успіху спонсора (підприємства чи особи), досягненню його маркетингових цілей Мета цього виду діяльності — надання іміджу спонсора своєрідного блиску за допомогою таких засобів, які позитивно сприймаються громадською свідомістю Здебільшого спонсор ставить за мету асоціювання з позитивними суспільними цінностями, конкретною особою, видом
 • Тип: Реферат

  Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

  Впорядковану схему дій по досягненню певної мети називають «планом», отже, планування є безперервний процес пошуку нових шляхів і методів оптимізації цільових дій за рахунок нових можливостей Так, керівництво будь-якого підприємства весь час відчуває необхідність вибору Воно повинне здійснити вибір оптимальної ціни реалізації, величини серії продукції, що випускається, приймати рішення в область кредитної і інвестиційної політики і багато що інше Щоб забезпечити можливість ухвалення економічно обґрунтованих рішень, на підприємствах проводяться і аналізуються розрахунки альтернативних пропозиц
 • Тип: Сочинение

  Суть і зміст ризик-менеджменту

  Ризик – це імовірність несприятливого результату Різні інвестиційні проекти мають різну міру ризику, високоприбутковий варіант вкладення капіталу може виявитися настільки ризикованим, що, як говорять, ”гра не стоїть свічок”
 • Тип: Курсовая работа

  Суть реклами

  Науково-теоретичне дослідження психології реклами, а зокрема механізмів впливу у ній, допомагають нам краще зрозуміти не лише історію становлення, цілі, завдання та певні характеристики цього явища, а й з’ясувати певні закономірності стимулювання споживачів до купівлі того чи іншого товару Саме аспекти аналізу механізмів впливу в рекламі з психологічної точки зору й зумовило вибір теми даного дослідження
 • Тип: Курсовая работа

  Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

  Нині зовнішнє середовище міняється настільки швидко, що одних тільки оперативних заходів вищого менеджменту по адаптації компанії до нових реалій вже недостатньо Для того, щоб не лише вижити, але і посилити свої конкурентні позиції на ринку, необхідно на професійному рівні займатися стратегічним маркетинговим плануванням - виробленням стратегії за допомогою комплексу формалізованих процедур
 • Тип: Курсовая работа

  Сучасні напрямки розвитку асортименту та споживних властивостей кухонних комбайнів

  Актуальність теми роботи В останні десятиліття, у зв'язку із зростанням промисловості, з урбанізацією, і як наслідок, з великою зайнятістю населення на роботі, особливо гocтpo постає питання про розвиток сервісу в будинку Виникає потреба в якісно новому будинку, в будинку в якому не тільки гармонійно підібрані кольори інтер'єру і затишно розставлені меблі, а в будинку сумісному технічними новинками, покликаними максимально спростити повсякденне життя І не важливо, чи буде це будинок за сотні мільйонів доларів або просто скромна квартира - в будь-якому разі сучасний стиль життя немислимий без
 • Тип: Реферат

  Сучасні тенденції моди швейних та трикотажних товарів

  Дана творчо-пошукова робота є дуже актуальною, тому що культуру людини підкреслює його одяг Він є більш доцільнішим і привабливішим,коли відповідає правилам етикету Зі смаком підібраний одяг, охайний вигляд роблять людину упевненою, зібраною і енергійною, Щоб одягатися красиво, не обов’язково мати повний гардероб речей Тут слово за модою і смаком
 • Тип: Курсовая работа

  Сучасний асортимент копчених товарів

  Застосування коптильних препаратів у технологіях м'ясних і рибних продуктів раніш усіх було освоєно в колишньому Радянському Союзі, Польщі, Угорщині, Чехії, Словакії і США У цих країнах були створені коптильні апарати, а також запропоновані способи їхнього використання, що забезпечують високу якість готових виробів Перевага віддавалася способам поверхневого нанесення коптильних препаратів (занурення, зрошення, аерозольний спосіб або обробка пароподібним середовищем), оскільки в цьому випадку коптильні компоненти проникають через шкіру риби або оболонку ковбас, тобто аналогічно традиційному ко
 • Тип: Контрольная работа

  Сущность и задачи закупочной логистики

  Концепция логистики выражается через совокупность определенных действий, имеющих специфическую направленность в управлении производственно-хозяйственной деятельностью Эта совокупность действий реализуется путем формирования, функционирования и дальнейшего самосовершенствования конкретных логистических систем
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... 301