Работы в категории Маркетинг, страница 220, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Маркетинг • Тип: Дипломная работа

  Розробка комплексу маркетинга фірми "Схід"

  Маркетинг, на сьогоднішній час, відіграє дуже важливу роль Від запровадження маркетингових підходів у підприємницьку діяльність виграє не лише виробник, а і споживач – завдяки зменшенню ризику, щодо придбання товарів, розширення асортименту й доступності товарів, підвищення їх якості, розширення кола послуг, гнучкій ціновій політиці тощо Завдяки маркетинговій діяльності, підприємство може швидко досягнути поставлених перед собою цілей на ринку, що представляє собою механізм, який дозволяє визначити співвідношення попиту і пропозиції на різні види товарів і послуг А основною ціллю будь-якого п
 • Тип: Дипломная работа

  Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

  Динаміка світового економічного поступу на сучасному етапі цілком природно стимулює розвиток теорії управління Порядок із прискореним впровадженням концепції стратегічного управління все більшою мірою сфера виробництва та дистрибуції звертається до концепції логістики Можна із впевненістю стверджувати, що пріоритетні напрями стратегічного управління насамперед стосуються сфери логістики, тобто сфери просторово-часової трансформації товарів, послуг, людей, капіталу, інформації До цього спонукає система сформованих світових мегатенденцій, серед яких глобалізація та індивідуалізація, інформатиза
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка маркетингової програми для підприємства "Нова-Хім"

  Компанія «Нова-Хім» має більш ніж 35-річний досвід роботи в галузі розробки та виробництва технічних миючих засобів ТОВ «Нова-Хім» являє собою науково-промислове підприємство, що має у своєму складі власне виробництво, сертифіковане в системі УкрСЕПРО, дослідну лабораторію, атестовану у державній метрологічній системі підприємств Мінспожполітики України Заснований він на базі ТОВ "Науково-технічний центр "ВНДІХІМРОЕКТ"
 • Тип: Дипломная работа

  Розробка маркетингової стратегії концентрації при впровадженні проекту "Дизайн інтер’єру" в торгово-посередницькій фірмі

  Об’єкт досліджень дипломного проекту - торгово-посередницьке підприємство по імпорту італійських меблів та обладнання для кварта\ир, готелів, барів, ресторанів - товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ “Класс-Лайн”, виявлення основних проблем його економічного становища і шляхів подальшого розвитку на зовнішньоекономічному ринку
 • Тип: Дипломная работа

  Розробка маркетингової стратегії підприємства

  В сучасних умовах кожне підприємство зацікавлено в ефективному управлінні своєю маркетинговою діяльністю Зокрема, йому необхідно знати, як аналізувати ринкові можливості, відбирати підходящі цільові ринки, розробляти ефективний комплекс маркетингу і успішно управляти втіленням у життя маркетингових зусиль Таким чином, суть стратегічного маркетингу полягає в пошуку рішень, спрямованих на задоволення потреб споживачів і на отримання у них переваг в порівнянні з конкурентами за допомогою спеціальних ринкових заходів Грамотне, обґрунтоване маркетингове рішення допоможе підприємству вижити в неспр
 • Тип: Контрольная работа

  Розробка маркетингового обґрунтування інвестиційного проекту для видавництва

  Проведемо маркетингові дослідження ринку учбового посібника (сегментування, позіціонування, конкурентоспроможність) на прикладі видавництва «Глобус» м Харків для виявлення цельової аудиторії, визначення долі ринку, визначення конкурентоспроможності
 • Тип: Реферат

  Розробка моделі сертифікації продукції

  - Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» №3164 від 1 12 2005р Цей Закон визначає правові та організаційні засади розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності, а також основоположні принципи державної політики у сфері стандартизації, технічного регулювання та оцінки відповідності;
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

  Перехід країни до ринкової економіки викликав необхідність створення ефективних методів управління Одним з найпродуктивніших сучасних напрямків у цій галузі є управління проектами (project management)
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

  Набуття Україною державності збіглося у часі з фундаментальною перебудовою її соціально-економічного устрою, зміною домінуючої форми власності – з загальнодержавної до приватновласницької.
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка ПР-кампанії для підприємства ЗАТ "Галичина"

  В сучасних умовах соціально-економічного розвитку України особливого значення набувають технології ефективного управління організаціями та технології зв’язків з громадськістю Промислові підприємства та мережі супермаркетів, виробники товарів народного господарства мають спільне завдання – продавати Хоча з розвитком асортименту продукції, виникає інше нагальне питання, а саме підвищення іміджу організації Тому компанії витрачають все більше часу і грошей для утримання старих клієнтів і залучення нових, для протистояння негативним новинам та одночасно розвитку позитивних повідомлень І на допомо
 • Тип: Дипломная работа

  Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

  Набуття Україною державності збіглося у часі з фундаментальною перебудовою її соціально-економічного устрою, зміною домінуючої форми власності – з загальнодержавної до приватновласницької Сформувався новий прошарок у структурі працездатного населення – підприємці, які розглядаються нині як цементуюча сила нового суспільства, гарант незворотності перетворень, що відбулися у суспільстві Особлива роль покладається на мале та середнє підприємництво
 • Тип: Сочинение

  Розробка програми маркетингових комунікацій для ВАТ "Фармак"

  У процесі планування фахівці з маркетингових комунікацій застосовують різноманітні показники, що відбивають загальний стан комунікацій підприємства та окремих складових цих комунікацій Ясна річ, що просто неможливо абсолютно однозначно визначити вплив маркетингової політики на загальні показники діяльності підприємства, до яких належать обсяги продажу, прибуток або частка ринку
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка програми маркетингових комунікацій для лікарського препарату "Вінілін"

  Темою цієї роботи є розроблення маркетингової політики комунікацій для препарату «Вінілін» (бальзам Шостаковського) – препарату для лікування ран Цей засіб виготовляється ВАТ «Вітаміни», що знаходиться у місті Умань Підприємство виготовляє близько 53 найменувань фірмових препаратів
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка програми маркетингових комунікацій для некомерційного проекту: "За здорову правильну поставу молодого покоління"

  За останнє десятиліття в Україні сформувались негативні тенденції в динаміці основних параметрів фізичного здоров’я дітей та підлітків Найбільш виражене зростання захворювання у зв’язку з різними порушеннями постави відмічається у дітей шкільного віку Різні порушення постави у дітей на сьогоднішній день є однією із самих серйозних соціальних проблем
 • Тип: Доклад

  Розробка проекту по створенню нового виду продукції на базі АТЗТ "Сумський фарфоровий завод"

  Підприємства, зацікавлені в одержанні фінансування, практично у всіх випадках повинні розробити й представити на розгляд у фінансово-кредитну установу заявку на одержання кредиту й обґрунтований бізнес-план
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... 301