Работы в категории Маркетинг, страница 157, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Маркетинг • Тип: Контрольная работа

  Особенности функционирования розничной торговой сети

  На основе типизации совершенствуется управление торговой сетью, обеспечивается возможность широкого использования типовых решений по формированию торгового ассортимента, что способствует стандартизации оборудования, определению численности работников для магазина, упорядочению товароснабжения, организации труда, внедрению прогрессивных технологий
 • Тип: Реферат

  Особенности хорошей рекламы

  Реклама (от лат reclamare – "кричать") – это вид деятельности, целью которой является реализация продукции промышленных или сервисных предприятий и общественных организаций путем распространения оплаченной ими информации Информация должна быть сформирована таким образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на массовое или индивидуальное сознание, вызывать заданную реакцию аудитории
 • Тип: Контрольная работа

  Особенность рекламы в туризме

  РЕКЛАМА (франц reclame - от лат reclamo - выкрикиваю) - информация о потребительских свойствах товаров и видах услуг с целью создания спроса на них; популяризация произведений литературы, искусства и др
 • Тип: Реферат

  Особеность обеспечения ацетилсалициловой кислотой населения и заведений здравохранения в Украине

  В прошлом каналы распределения состояли из независимых компаний, каждая из которых преследовала свои собственные цели [1] Такой канал распределения называется конвенционным, в котором компании стремились оптимизировать политику закупок и сбыта за счет компаний верхних и нижних уровней канала
 • Тип: Учебное пособие

  Особливості вивчення кон'юнктури міжнародного ринку готельних і ресторанних послуг

  Особливостями вивчення кон’юнктури міжнародного ринку готельних і ресторанних послуг є визначення характеру і ступеня його збалансованості, насамперед співвідношення попиту і пропозиції, які виявляють себе в прагненні до рівноваги Проте цей процес має стохастичний характер і відбувається під постійним впливом комплексу суперечливих чинників, які обумовлюють постійні коливання і відхилення від основної тенденції розвитку ринку
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

  Тема здорового харчування турбує людство на протязі багатьох років Кисломолочний сир (творог) – це натуральний молочно-білковий продукт, один з найцінніших молочних продуктів і продуктів харчування взагалі
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості експертизи легкових автомобілів

  На сучасному етапі розвитку України одним із стратегічних завдань є використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу такої пріоритетної галузі як автомобілебудування Адже, у сучасній системі світових товарних ринків автомобільний займає особливе місце - один з найглобалізованіших, таких, що швидко розвиваються і є прибутковими, характеризується жорсткою конкуренцією, яка зумовлена різними факторами, серед яких: зростаючі надлишки виробничих потужностей автомобільної промисловості; зростання кількості країн, що організовують власне виробництво автомобільної продукції; фор
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості експертизи овчино-шубних виробів

  Товари, як відомо, характеризуються сукупністю споживчих властивостей, обуславливающих здатність виробів задовольняти потреби певної половозрастної групи людей або категорії споживачів в захисті організму від несприятливих дій зовнішнього фізичного середовища і естетичні запити, витікаючі з особливостей соціального середовища, в якому відбувається життєдіяльність людини
 • Тип: Реферат

  Особливості маркетингу послуг

  Мета даної роботи – дослідити природу послуг, їх основні характеристики, а також відмінності між товарами та послугами, і відповідно різницю в їх маркетингових стратегіях Спочатку дамо визначення послузі
 • Тип: Реферат

  Особливості організації реклами в Internet

  Зараз як на Україні, так і за кордоном інтернет стає активним учасником життя людини Звичайно, на Заході це виявляється більше: там уже навіть ставлять експерименти з людьми, що повинні цілий рік жити на самоті і тільки комп'ютер та інтернет покликані розважати їх За допомогою інтернету знаходять родичів, спілкуються, одружуються, роблять покупки, будують величезні стани Інтернет – блискуче місце для реалізації творчих прагнень Інтернет добре сполучить у собі практично всі те, що вже придумало чи людство з успіхом це заміняє, це активне середовище
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості побудови французького рекламного слогану

  Тема даної роботи – «Особливості побудови французького рекламного слогану» У цій роботі ми розглянемо походження терміну «слоган», його роль у сучасній французькій рекламі та сприйняття слогану споживачами
 • Тип: Реферат

  Особливості реклами на місці продажу

  Реклама – один із найважливіших факторів функціонування й розвитку підприємств в умовах ринкової економіки Рекламна діяльність постійно удосконалюється у відповідності до об’єктивних вимог виробництва і реалізації товарів, складності господарських зв’язків, підвищення ролі споживача у формуванні техніко-економічних та інших параметрів продукції
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості сегментації міжнародних цільових ринків

  Актуальність теми У сучасних умовах ускладнення маркетингового середовища змінюється і філософія управління підприємством Щоб підприємство працювало ефективно і було гідним представником на зарубіжному ринку керівництву необхідно прикладати багато зусиль Потрібно постійно стежити за кон’юнктурою ринку, удосконалювати та підвищувати технічний рівень виробництва, здійснювати активну рекламу виготовленої продукції та багато іншого
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

  Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності Господарюючому суб’єкту (називатимемо його „підприємством”) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції, ціноутворенню
 • Тип: Курсовая работа

  Отбор целевых рынков, как этап маркетинговой деятельности банка

  Отбор целевых рынков является важным этапом маркетинговой деятельности банка Он проводится в целях сосредоточения усилий на удовлетворении потребностей только отобранных групп клиентов Такой отбор позволяет банку не распыляться, обслуживая весь рынок, все категории клиентуры
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... 301