Работы в категории Маркетинг, страница 134, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Маркетинг • Тип: Курсовая работа

  Організація проведення ділової програми виставок

  Сучасна виставка -- багаторівневий інструмент маркетингу, місце, де експонент може одночасно рекламувати, продавати продукцію й формувати образ своєї фірми Професійну складову в значній мірі формує ділова програма виставки, що включає в себе цілий спектр різних заходів Для компаній- організаторів ділова програма виставки - інструмент "примусового" залучення цільової аудиторії
 • Тип: Курсовая работа

  Організація продажу товарів у магазинах самообслуговування

  Торгівлю можна назвати барометром економічного розвитку держав Вона забезпечує надходження до бюджету значної частини коштів, сприяє зміцненню Питання організації та технології торговельного обслуговування відіграють дуже важливу роль у підвищенні рівня умов життя населення Одним з напрямів вирішення цього питання є впровадження такої форми продажу товарів як самообслуговування, при якій у значній мірі скорочується час на придбання товарів В ході роботи можна визначити:
 • Тип: Курсовая работа

  Організація реклами в Інтернеті

  Ще декілька років тому важко було припустити, що за допомогою Інтернету можна буде заробляти реальні гроші Сьогодні багато «мережевих компаній » вже перевершують по ринковій вартості своїх "традиційних" конкурентів (наприклад Amozon com дорожче Ваrnez & Noble у 27 разів1 ), і більшість компаній, що не використовують у своїй діяльності можливості Інтернету, по суті, позбавляються довгострокової перспективи розвитку і майбутнього на ринку
 • Тип: Курсовая работа

  Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

  Суттєвою особливістю комерційної діяльності у сучасних умовах є спрямованість на забезпечення раціонального ведення господарства в умовах дефіцитності ресурсів з мінімальними витратами, подолання малої ефективності регулювання торгівлі адміністративними методами, прискорення переходу до інтенсивного характеру розвитку тощо
 • Тип: Курсовая работа

  Організація роботи підприємства

  ТОВ ВКФ "Блиск" оснащений всім необхідним для безперервної роботи обладнанням Так як склад належить до малих тут недоцільно впроваджувати засоби автоматизації, а тому для покращення умов праці проведено механізацію виробничого обладнання
 • Тип: Курсовая работа

  Організація роздрібної торгівлі непродовольчими товарами

  Події останніх років в Україні, зміни в економіці, пов'язані з переходом до ринкових відносин, призвели до значного збільшення об'єму ринку споживчих товарів, розширення їх асортименту, особливо за рахунок різкого збільшення на вітчизняному споживчому ринку частки імпортних товарів У зв'язку із зміною форм власності істотно змінилася подоба торгівельних підприємств і характер їх діяльності
 • Тип: Реферат

  Організація структури управління маркетингом соціальної служби

  Зміна соціально-економічних стосунків викликає подальший розвиток концепції маркетингу, орієнтиром якого стає людина Таким чином, еволюція маркетингу привела до виникнення його новітньої концепції - соціального маркетингу Соціальний маркетинг логічно з'явився в ході розвитку маркетингу і є подальшим перспективним етапом цього розвитку Це обумовлено рядом причин При аналізі стадій розвитку маркетингу через проходження ним різних концепцій стає очевидним, що спочатку фірми засновували свої ринкові рішення головним чином на міркуваннях витягання прибули, потім вони стали усвідомлювати стратегічну
 • Тип: Доклад

  Організація та проведення екскурсій по м. Києву

  Керувати агенцією та займати місце екскурсовода буде Бойко Марина Олександрівна - 34 роки, освіта середня, досвід роботи 3 роки на посаді фахівця з розширенням методів ринку збуту (ЗАТ "Оболонь") м Київ
 • Тип: Курсовая работа

  Організація торгівлі

  Підприємництво у сфері торгівлі відіграє значну роль в активізації економічних процесів, зокрема: забезпечує встановлення збалансованого ринку, сприяє формуванню оптимальних пропорцій між виробництвом та суміжними сферами, виявляє попит на товари, стимулює виробниче підприємництво, здійснює ефективний товарний оборот, задовольняє потреби населення у товарах та послугах, стимулює діяльність суб'єктів ринку, робить відповідний внесок у формування доходів державного і місцевого бюджетів за рахунок сплати податків Крім того, підприємництво у сфері торгівлі дозволяє всім учасникам комерційного обо
 • Тип: Отчет по практике

  Організація торгівлі та керування технологічними процесами

  Метою проведення віртуальної практики є формування та закріплення у студентів цілісної системи знань з організації торгівлі та керування технологічними процесами, що відбуваються у торгівельному підприємстві, вміння використовувати отримані навички у професійній роботі товарознавця
 • Тип: Доклад

  Організація торговельної мережі кіосків

  Школярі й студенти будуть купувати шоколадки, жувальні гумки, чіпси, сухарики, горішки, напої, солону рибку Також студенти будуть купувати пиво Для найбільшої кількості залучених клієнтів, буде проведений аналіз цінової політики конкурентів, і трохи знижені ціни, а також проведене розширення асортиментів пропонованих товарів
 • Тип: Дипломная работа

  Організація, планування управління маркетингом

  В сучасних умовах кожне підприємство зацікавлено в ефективному управлінні своєю маркетинговою діяльністю Зокрема, йому необхідно знати, як аналізувати ринкові можливості, відбирати підходящі цільові ринки, розробляти ефективний комплекс маркетингу і успішно управляти втіленням у життя маркетингових зусиль Таким чином, суть маркетингу полягає в пошуку рішень, спрямованих на задоволення потреб споживачів і на отримання у них переваг в порівнянні з конкурентами за допомогою спеціальних ринкових заходів Грамотне, обґрунтоване маркетингове рішення допоможе підприємству вижити в несприятливому зовн
 • Тип: Контрольная работа

  Организации торгово-технологического процесса в магазине

  Торгово-оперативная деятельность магазинов складывается из взаимосвязанных процессов, основные из которых - изучение и формирование покупательского спроса, закупка и завоз товаров в магазин, приемка, хранение и предпродажная подготовка товаров, продажа и представление торговых услуг покупателям , ведение финансовых операций
 • Тип: Контрольная работа

  Организационная структура службы маркетинга с ориентацией по функциям рынка

  Реалии состояния «базиса» неутешительны Падение производства в октябре 2008 г впечатляет: 39% – к предыдущему месяцу и 47% – к октябрю 2007 года К примеру, одно из самых крупных предприятий области – Алчевский металлургический комбинат – уменьшило производство (в октябре) на 75% (в сравнении с августом) Только один месяц «АМК» получил от прямой хозяйственной деятельности 244 млн грн убытков На комбинате остановлены три из четырех доменных печей
 • Тип: Курсовая работа

  Организационная структура управления маркетингом

  Применять маркетинг – значит реализовывать системный подход к управленческой деятельности с четко поставленной целью, детализированной совокупностью мероприятий, направленных на ее достижение, а также использовать соответствующий организационно-экономический механизм
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... 301