Работы в категории Маркетинг, страница 133, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Маркетинг • Тип: Доклад

  Оптовая торговля в Украине

  Основными нормативными документами, регулирующими правила осуществления торговой деятельности, являются Порядок занятия торговой деятельностью и правила торгового обслуживания населения, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 8 февраля 1995 года № 108 (далее — Порядок № 108)
 • Тип: Курсовая работа

  Оптовая торговля и её роль в повышении эффективности функции рынка

  Развитие торговли, торговли отношений, обмена материальными и духовными ценностями между отдельными лицами, странами и народами всегда составляло важнейший источник жизнеспособности человеческого общества, роста материального и духовного уровня людей.
 • Тип: Курсовая работа

  Оптовая торговля на потребительском рынке автомобилей

  Развитие рыночных отношений в качестве одного из необходимых шагов требует автомобилизация всей страны, которая в отличие от коллективизации, индустриализации, химизации совершается не насильственно, преодолевая скрытое и явное противодействие, а совсем наоборот, при полной поддержке и огромной радости населения
 • Тип: Курсовая работа

  Оптовые ярмарки-выставки и их роль в закупках товаров

  Ярмарочная форма закупок Оно имеет ряд преимуществ: у покупателя появляется возможность ознакомиться с реальными образцами товаров, предлагаемых поставщиками, просмотреть демонстрацию моделей, модификаций, проверить их в действии, получить нужную коммерческую информацию и консультацию Кроме этого, ускоряются сроки заключения договоров, оперативно рассматриваются заказы покупателя на поставку товаров, находится взаимовыгодное решение и тут же, на ярмарке, разрабатывается и подписывается спецификация к договору, без которой он считается недействительным, т е заказ покупателя, скорректированный с
 • Тип: Курсовая работа

  Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

  На сучасному етапі трансформації економіки України необхідно визнати, що найбільш динамічні зміни відбуваються у діяльності торгівельних підприємств Ці зміни найбільш яскраво виражаються у збільшенні фінансової самостійності підприємств, удосконаленні та залученні передових іноземних методів господарювання, появі нових унікальних тенденцій розвитку, збільшення і урізноманітнення методів, що направлені на підвищення конкурентоспроможності реалізуємих товарів та послуг
 • Тип: Курсовая работа

  Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства

  Ресторанне господарство, як одна з вагомих складових туристичної індустрії, є високодохідною галуззю економіки України, що динамічно розвивається Ресторанний сервіс містить у собі цілий комплекс послуг для туристів і є ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку туризму в Україні
 • Тип: Курсовая работа

  Організація збутової діяльності на підприємстві

  Актуальність теми Підприємства, що працюють на ринку молокопродуктів, характеризуються великим товарообігом, значною кількістю позицій асортименту і водночас, порівняно з іншими галузями, низькою рентабельністю бізнесу Але однією з найвагоміших характеристик є робота з ринком кінцевого споживача, платоспроможність якого, на жаль, дуже низька Саме на таких підприємствах набуває великого значення оптимально побудована "збутова система" в найзагальнішому її значенні
 • Тип: Курсовая работа

  Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

  У сучасному світі перед будь-якою організацією виникає складне завдання - виробити свій стратегічний курс на майбутнє на швидко - змінному світі Компанія повинна уміти прогнозувати сценарії розвитку ситуації в суспільстві, вибирати адекватні ним стратегії розвитку, гнучко і ефективно реагувати на зміни довкілля, підвищуючи шанси реалізації своїх планів
 • Тип: Реферат

  Організація и проведення PR-кампаній

  З метою створення і підтримки позитивної суспільної думки, забезпечення бажаного поведінки громадськості компанії організують різноманітні заходи для журналістів У практичному аспекті вербальні, або мовні, комунікації особливо важливі для вищої ланки керування — на церемоніальних відкриттях виставок, презентаціях, днях відкритих дверей, урочистих прийомах, конференціях, круглих столах Використання усного мовлення повинне постійно удосконалюватися, піднімаючись до вершин ораторського мистецтва, кожний виступ перед громадськістю ретельно готується У сучасних умовах розвитку бізнесу багато склад
 • Тип: Учебное пособие

  Організація маркетингових досліджень в туризмі

  З метою зменшення ризику та невизначеності у діяльності туристичне підприємство має володіти об’єктивною і своєчасною інформацією Отримання інформації може забезпечуватись проведенням маркетингових досліджень
 • Тип: Курсовая работа

  Організація маркетингової діяльності ТМ "Смак" та розроблення заходів щодо її покращення

  Поняття «маркетинг» походить від англійського слова «market»  ринок і буквально означає роботу на ринку щодо вивчення та задоволення всіх потреб і побажань споживача Вперше маркетинг почали розробляти у США в 1902р ,коли у деяких університетах стали викладати курси раціональної організації обігу торгівлі Існує більше 2000 визначень маркетингу ,всі визначення об єднують такі ключові слова як «потреби споживачів»
 • Тип: Курсовая работа

  Організація надання послуг споживачам у готелі "ЄВА"

  Актуальність Сьогодні галузь готельного господарства набуває швидких темпів розвитку Щоб встояти на ринку та втримати існуючі позиції, потрібно шукати нових шляхів поліпшення фінансово-економічного стану Постійно виникає необхідність знаходити нові варіанти вдосконалення процесу обслуговування споживачів готельних підприємств і надання послуг для успішного існування на ринку готельних послуг та підвищення прибутку Якість обслуговування – невід’ємна складова ефективності роботи закладу готельного господарства, завдяки якій можливо втримати споживача «Обслуговування на вищому рівні» стало дуже
 • Тип: Курсовая работа

  Організація обліку на торгівельному підприємстві

  Торговельна діяльність підприємств забезпечує безперервний процес руху активів у формі товарів від виробничих підприємств різних форм власності до безпосередніх споживачів Для забезпечення торговельної діяльності підприємства здійснюють операції купівлі-продажу товарів, які є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства Вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат торговельних підприємств
 • Тип: Курсовая работа

  Організація обслуговування бенкету у кафе

  Громадське харчування являє собою галузь народного господарства, основу якої складають підприємства, що характеризуються єдністю форм організації виробництва та обслуговування споживачів і розрізняються за типами, спеціалізацією
 • Тип: Доклад

  Організація приватного підприємства "Mini-Land"

  Карликові тваринки – це рідкісні та ексклюзивні види, які звикли в до розвитку в умовах обмежених харчових ресурсів та в ізоляції від людей Тому доглядання за ним – делікатна та клопітка робота, яка потребує докладання значних зусиль професіоналів Проте останнім часом на ринку вид цієї діяльності стає дедалі популярнішим, оскільки виставкові центри «забиті» звиклими показами, які перекликаються із зоопарками та, в деякій мірі, цирковими шоу А вирощення карликових тваринок приваблює, дивує та дозволяє пізнати тваринний світ у всій його красі та незвіданих сторонах розвитку
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... 301