Работы в категории Литература : зарубежная, страница 84, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Литература : зарубежная • Тип: Дипломная работа

  Особенность духовной поэзии в русской литературе

  Борис Соколов, автор статьи о духовных стихах в Литературной энциклопедии 1930-го года издания, так определяет понятие духовные стихи: "Духовные стихи — эпические, лирико-эпические или чисто лирические песни религиозного содержания " Далее исследователь пишет, что духовные стихи являются древнеисторическим явлением: "В старину носителями и вероятно слагателями многих духовных стихов были "калики" — пилигримы, путешественники по святым местам Паломничество в Иерусалим, Царьград и другие святые места в русское средневековье приобретало порой стихийный массовый характер,
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості імпресіоністичної манери М. Коцюбинського у новелі "На камені"

  Михайло Михайлович Коцюбинський – письменник-модерніст, великий естет і людинознавець, визначний художник слова В українській прозі початку ХХ ст посідає особливе місце, ставши майстром імпресіоністичного малюнку Творчість письменника за способом трактування життєвих явищ і зображальною манерою була настільки неповторною, оригінальною, що спричинила своєрідний вибух у художній свідомості кінця ХІХ – початку ХХ ст
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості англійського оповідання кінця ХІХ–початку ХХ століття (на матеріалі оповідань Р.Л. Стівенсона)

  Актуальність дослідження Англійське оповідання кінця XIХ – початку ХX століття давно привертає увагу широкого кола читачів, критиків і літературознавців Значний внесок у дослідження англійського оповідання зробили І А Виноградов, І Лєвідова, А Бурцев Ці праці є успішними спробами наукового осмислення своєрідності оповідань цього періоду та їх суспільної значимості Разом з тим залишається ще чимало остаточно невирішених питань, серед яких одним із найважливіших є питання про художні особливості англійських оповідань, зокрема творів Роберта Льюїса Стівенсона Наприкінці ХІХ століття авторитет Р
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості гумору та сатири в романі Сінклера Льюіса "Беббіт"

  Темою даної курсової роботи є особливості гумору та сатири в романі Сінклера Льюіса «Беббіт» Обрана тема є актуальною, оскільки питання про образ Беббіта останні десятиліття привертає увагу вітчизняних та зарубіжних літературознавців Значущість образу, інтерес до нього дослідників є причиною вибору даної теми для дослідження у курсовій роботі
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості жіночого світосприйняття у романі Вірджинії Вулф "Місіс Делоуей"

  Модернізм - сумарний термін, що позначає сукупність літературних напрямів та шкіл ХХ століття, яким притаманні формотворчість, експериментаторство, тяжіння до умовних способів, антиреалістична спрямованість 1
 • Тип: Реферат

  Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

  Мова сучасного прозаїка За романом О Забужко «Польові дослідження українського сексу» Спочатку невеличка передмова щодо обраного мною об`єкту дослідження Розмірковуючи над твором, який би мені хотілося взяти за об`єкт для написання цього есею, я чомусь дуже захотіла перечитати якийсь зі своїх улюблених творів малої прози пані Оксани Забужко, але, на мій превеликий жаль, година пошуків в інтернеті не дала нічого, а оскільки всі мої паперові книжки залишились за п`ятсот кілометрів від мене, мені залишилось тільки одне, а саме почати читати цей досить одіозний та скандальний роман І можна напевн
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості образу ліричного героя у творчості Байрона

  Творчість Байрона, завдяки по­етичній пристрасності, волелюбним ідеям, мо­гутньому протестові проти будь-якої тиранії, відіграла значну роль у формуванні багатьох поетів-романтиків Вона мала певний вплив на розвиток української літератури Поетом “ве­ликим” і “знаменитим” називав Байрона Т Шев­ченко Українську перекладну байроніану започатку­вав М Костомаров віршами з циклу “Єврейські мелодії”, які були опубліковані в харківському альманасі «Сніп» (1-й вип , 1841) Окремі твори Байрона переклали І Наумович, О Кониський, І Верхратський, О Навроцький, М Старицький, Б Грінченко, Леся Українка та і
 • Тип: Реферат

  Особливості пригодницького роману Р. Стівенсона

  ХІХ ст прийнято називати в Англії вікторіанським Романтики заявили про нове розуміння мистецтва Воно повинно було стати природним і не передбачуваним, як саме життя, і відкрити прекрасне – в буденному, вічне – в невловимому та миттєвому На авансцену вийшло покоління, що сповістило про свою тверду причетність до реалізму Він господарював в англійській літературі десятки років і створив традицію, що залишилася живою і до сьогодні
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості проблематики в творі В. Голдінга "Спадкоємці"

  Філософська фантастика капіталістичних країн як би подвійно відзивається на зміни життя - і своїм змістом, що відбиває пошуки нових, світоглядних орієнтирів, і своєю художньою формою Вона представляє собою помітне явище сучасного літературного розвитку, і її вивчення важливе як у літературному, так і в ідеологічному плані
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості реалістичної манери Бальзака

  Оноре де Бальзак — один з найяскравіших письменників в історії світової літератури "Король романістів", — так назвав його Ф Стендаль У романах Бальзака втілені такі характерні риси реалізму, як намагання наблизитися до реалій життя, відтворити типові характери за типових обставин, соціа­льність Письменника цікавили не лише окремі людські особистості, а й суспільство загалом Не випадково у передмові до "Людської комедії" він висловив бажання бути його "секретарем" Проте твори Бальзака не були простим копіюванням життя французького суспільства, героїв "Людсько
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості сюжету та проблематика роману М. Фріша "Homo Faber"

  „Dieser Mann lebt an sich vorbei, weil er einen allgemein angebotenem Ruf nachläuft, dem [ ] von ‚Technik‘ Im Grunde ist der ‚Homo Faber‘, dieser Mann, nicht ein Technicker, sjndern er ist ein verrückter Mensch, der von sich selbst ein Bildnis hat bilden lassen, das ihn verhindert, zu sich selber zu kommen“
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості та значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі

  Славетний автор книги "Життя дванадцяти цезарів" Светоній через сто років після смерті поета відтворив його образ, спираючись на перекази Він писав, що Вергілій був високого зросту, чорнявий і кістлявий При цьому зазначав, що вигляд у поета скоріше селянина, аніж людини вищих кіл
 • Тип: Реферат

  Особливості творчості Льюїса Керролла

  Чудовий світ Льюїса Керролла майже сто п'ятдесят років зачаровує і дорослих, і дітей Книги про Алісу читають у всьому світі І тим більше дивний їх творець, серйозний математик і педант з одного боку і фантазер, кращий друг дітей - з іншого
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості трактування міфологічних образів у трагедіях Расіна (на матеріалі трагедії "Андромаха")

  Із стильових напрямків, що панували в західноєвропейській літературі ХVІІ сторіччя, у Франції, як у жодній іншій країні, восторжествував класицизм Франція дала класичні зразки літератури цього напрямку Класицизм досяг своєї вищої досконалості Тут кристалізувалася і його теорія Французькі класицисти зуміли поєднати досвід античної літератури з національними традиціями свого народу, що не вдавалося зробити класицистам інших країн Своєрідні художні прикмети трагедії французького класицизму, і преш за все її яскраво виражений психологічний ухил, знайшли в драматургії Жана Расіна своє послідовне в
 • Тип: Курсовая работа

  Оспівування кохання в лицарській літературі

  Середні віки як історико-культурна доба починається в надрах пізньої античності Першими ознаками середньовічної літератури стали поява християнських євангелій (I століття), релігійних гімнів Амвросія Медіоланського (340-397), творів Августина Блаженного ("Сповідь", 400 рік; "Про град Божий", 410-428 роки), переклад Біблії латинською мовою, здійснений Єронімом (до 410 року)
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 144