Работы в категории Литература : зарубежная, страница 67, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Литература : зарубежная • Тип: Дипломная работа

  Мифологическое и фольклорное в рассказах Бунина

  Любой читатель обратит внимание на часто встречающиеся в произведениях Ивана Алексеевича Бунина фольклорные жанры, в которых частично сохранились отголоски древней славянской мифологии Фольклор в рассказах Бунина – часть художественной системы писателя Его произведения – своеобразная практика фольклорной теории автора
 • Тип: Контрольная работа

  Мифология и литература

  Для античной литературы (литературы Древней Греции и Рима) в целом характерны те же общие особенности, что и для всех древних литератур: мифологическая тематика, традиционализм разработки и поэтическая форма Древнегреческая литература выросла на основе мифологии, а вся мифология Древней Греции в целом строится на мифах о пантеоне богов, на мифах о жизни титанов и гигантов, а также на мифах о подвигах других мифических (а зачастую и исторических) героев Богато разработанная мифологическая система является одной из важнейших составных частей того наследия, которое греческая литература получила
 • Тип: Реферат

  Мифы в волшебных сказках

  В чем секрет популярности сказок? Сказки бесконечно увлекательны, загадочны и занимательны Это рассказы о заведомо невозможном, чудесном, необыкновенном В них содержится нечто фантастическое, неправдоподобное Сказки будят воображение, развивают фантазию, переносят читателя в необычный, но, в тоже время, легко узнаваемый мир «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок», - любили повторять наши предки Зародившись в глубокой древности, сказки передавались из поколения в поколение, от сказителя к сказителю, сохраняли свою жизненную силу
 • Тип: Реферат

  Михаил Александрович Шолохов и судьба казачества в его произведениях

  Михаил Александрович Шолохов (1905-84) - русский писатель, прозаик, наиболее яркий советский писатель-неинтеллигент, сделавший жизнь донского казачества предметом пристального читательского интереса, академик АН СССР (1939), дважды Герой Социалистического Труда (1967, 1980) Книга "Донские рассказы" (1926) В романе "Тихий Дон" (кн 1-4, 1928-1940; Государственная премия СССР, 1941) - драматическая судьба донского казачества в годы 1-й мировой и Гражданской войн, трагическая обреченность героя, ввергнутого в хаос исторических катаклизмов, проблемы народа и личности в революции
 • Тип: Реферат

  Михайло Драй-Хмара - життєвий і творчий шлях

  Поет і перекладач, учений і педагог, Михайло Драй-Хмара народився 28 вересня 1889 р в с Малі Канівці на Черкащині в родині козацького походження Рано залишився без матері, теплі спогади про неї зігріватимуть його душу і виллються пізніше в зворушливі поетичні рядки Батько подбав про те, щоб дати синові хорошу освіту, і спочатку Михайло навчався у Золо­тоноші, потім у Черкаській гімназії 1906 р юнак вступає до Колегії Павла Ґалаґана в Києві, одного з найкращих приватних навчальних закладів на Україні Тут розпочинає писати вірші російською мовою, досконало вивчає французьку, німецьку, грецьку т
 • Тип: Контрольная работа

  Многоголосие детской поэзии двадцатого столетия. А. Барто

  Духовность, культура, цивилизованность общества в конкретный момент его развития могут определяться, в частности, двумя величинами, объективно не зависимыми друг от друга Речь идет детстве и поэзии, а также об их представлении о взаимосвязи этих явлений
 • Тип: Реферат

  Мовний світ давньої української літератури

  Мовний світ давньої української літератури позначений застарілою лексикою: історизмами, архаїзмами, народною мовою Київської Русі Про це свідчить І Огієнко, який проаналізував мову поеми «Слово о полку Ігоревім», подав словник та пояснення до нього (Митрополит Іларіон Слово про Ігорів похід: монографія – Вінніпег, 1967) Тому нижче ми зупинимося на тлумаченні деяких слів і словосполучень
 • Тип: Реферат

  Мовний світ нової української літератури

  Серед письменників-класиків української літератури Т Г Шевченко посідає особливе місце Він є засновником нової української літературної мови Його називають поетом з любов’ю в серці, мукою в душі Твори "Марія", "Катерина", "Сон", "Мені тринадцятий минало", "Думи мої, думи мої", "І мертвим, і живим…" та інші сповнені задушевною простотою та щирістю Будова вірша, стиль викладені письменником так, наче його голосом розмовляв сам народ У віршах, прозі прочитуємо чимало тропів: метафори, порівняння, метонімія, гіпербола, літота Наприклад,
 • Тип: Реферат

  Мовний світ прозаїків українського зарубіжжя

  Свого часу Олесь Гончар писав: «А мова й історія — це ж єдине ціле, один кровообіг, тож і відроджувати їх маємо водночас Маємо відродити в наших сучасних українцях і українках генетичну пам'ять, почуття гордості, маємо і до збайдужілих душ торкнутися запашистим євшан-зіллям рідного слова!»
 • Тип: Реферат

  Мовний світ сучасної української літератури

  Отже, спершу поговоримо про мовний світ, про культуру вірша Дмитра Білоуса (1920 – 2004) У передмові до своєї збірки "За Україну молюся" поет пише: "Я вдячний рідному народові за те, що беріг скарби духовні і передавав із покоління в покоління
 • Тип: Реферат

  Мовний світ української поезії

  А тут уже не твердий гостинець; високий стиль громадянської лірики І Франка наповнений суспільно-політичною фразеологією, в якій символічно звучать образи патріотичного діла (йти на чесне, праве діло), святої боротьби, боротьби за ідеї, образи волі, вольності (воля люду, вольності слова), святої правди Характерний для громадянської поезії І Франка синонімічний ряд: люд, людськість, народ, чоловіцтво Виразно зазвучав серед цих слів синонім міліони, вжитий у гімні «Вічний революціонер”:
 • Тип: Курсовая работа

  Мовностилістичні особливості німецьких чарівних казок

  Актуальність дослідження курсової роботи полягає в тому, що проблема творчих взаємозв’язків фольклору та літератури давно приваблює дослідників і набуває останнім часом нового наукового осмислення Усе частіше з’являються праці, у яких ґрунтовно досліджені як прямий, так і опосередкований вплив усно поетичної традиції на окремі художні твори і на ідіостиль того чи іншого письменника Фольклорні сюжети, мотиви, образи, жанрово-стильові форми завжди збагачували літературну творчість Однак мовностилістичний вплив фольклору на формування літературних жанрів, їх розвиток і функціонування все ж вивче
 • Тип: Контрольная работа

  Мода первой половины XIX века и её отражение в произведениях А.С. Пушкина

  «Энциклопедия русской жизни» – так назвал Виссарион Григорьевич Белинский роман в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина И великий русский критик, безусловно, был прав Действительно, это бессмертное произведение лучше любого учебника истории живописует русскую жизнь первой половины XIX века, быт и нравы от высшего света Петербурга до патриархальной2 деревни, то есть «жизнь во всех ее измерениях» Пушкин сам жил в это время и знал о нем все Не все, конечно, так наблюдательны, как поэт, но гениальность Пушкина именно в том, что он воссоздал историческую эпоху в целом
 • Тип: Реферат

  Модернізм в літературі. В. Маяковський

  МОДЕРНІЗМ (МОДЕРН) (фр modernismе, від moderne - новітній, сучасний) - у широкому розумінні означає сукупність стилів, напрямків в європейській та американській художніх культурах кінця ХІХ - початку ХХ ст , яким притаманно заперечення старого традиційного мистецтва, відхід від культурних цінностей XVIII-XIX ст У вузькому значенні - стиль у художній культурі на початку ХХ ст , який прагнув прикрашування середовища (“мистецтво дрібничок”) Модерн був частково визначений символізмом, поєднував європейські та східні традиції Для новаторів ХХ ст важливо не що сказати, а як сказати Модерністська мод
 • Тип: Сочинение

  Мое мнение о Печорине

  Я считаю, что Григорий Александрович Печорин – очень яркий образ, созданный М Ю Лермонтовым Он — молодой аристократ, активно вмешивающийся в окружающую жизнь С первых же страниц романа перед нами предстает герой неравнодушный, любознательный, желающий взять от жизни как можно больше Печорин – это искатель приключений, человек, постоянно испытывающий свою судьбу Сначала кажется, что он бесстрашен – бросается в различные авантюры, играет со смертью Однако у Печорина есть тайный, но очень сильный страх – он боится женитьбы Когда-то гадалка предсказала ему смерть от руки злой жены, и с тех пор Пе
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... 144