Работы в категории Литература : зарубежная, страница 57, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Литература : зарубежная • Тип: Курсовая работа

  Літературно–теоретичне мислення в київських поетиках XVII – першої половини XVIII століття

  Актуальність теми дослідження Давні шкільні поетики 17 – першої половини 18 століття не втратили свого наукового значення і тепер Літературознавці, дослідники української літератури, при написанні курсів, посібників, постійно звертаються до них і черпають з них відомості про літературні роди і види, про художнє слово взагалі, а поетична творчість авторів цих курсів теорії словесності приносить насолоду високоосвіченому читачеві, який цікавиться не тільки сучасною літературою, але й прагне пізнати мистецьку спадщину минулого своєї Батьківщини
 • Тип: Реферат

  Літературознавчі погляди К.Г. Юнга

  Карл Густав Юнг (1875-1961) - швейцарський психолог і культуролог, засновник аналітичної психології Основні праці: "Про відношення аналітичної психології до поетико-художньої творчості" (1922), "Проблеми душі сучасної людини" (1928), "Психологія і релігія" (1937), "Архетипи і колективне підсвідоме" (1919) К Юнг відомий переглядом цілої низки концепцій та тверджень фрейдівського психоаналізу Основні розбіжності Юнга і Фрейда стосуються розуміння ролі сексуальної мотивації у психічному житті індивіда та інтерпретації природи підсвідомого Юнг висуває свою
 • Тип: Реферат

  Літературознавчий аналіз новели В. Стефаника "Кленові листки"

  Літературний текст – це витвір мистецтва у вузькому значенні цих слів, тобто є однією з форм суспільної свідомості1 Як і всяке мистецтво, художній твір є виразником ідей автора, має емоційну та інтелектуальну наповненість Це своєрідна реакція автора на те, що його оточує та хвилює, тому важливою метою є не тільки показати власні почуття, а й викликати відповідні емоції у читача Літературний твір, як і будь-який витвір мистецтва, є суб’єктивним відображенням об’єктивної дійсності2 Складний характер відображення характеризує художнє мислення і оригінальне бачення письменника, творче перетворенн
 • Тип: Курсовая работа

  Лексико-граматична організація українських військових команд

  Після проголошення незалежності в 1991 Україна стала створювати національні збройні сили Передбачалося, що вони будуть мати чисельність 250–400 тис чоловік У 1992 Україна оголосила про рішення очистити свою територію від ядерної зброї і стати без'ядерною державою Відповідно до угод між США, Росією й Україною, у наступні роки з території країни було вивезено в Росію спочатку тактична, а потім і стратегічна ядерна зброя Остаточний демонтаж останніх ядерних установок було завершено у середині 1996 Чисельність збройних сил у другій половині 1990-х років постійно скорочувалася ДО 2001 передбачалося
 • Тип: Дипломная работа

  Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані"

  Сучасна французька література представлена у всьому світі численними авторами та літературними стилями Ми маємо можливість вибирати серед романів, поезії, театральних п’єс і серед багатьох інших жанрів
 • Тип: Сочинение

  Лексические средства выразительности в лирике

  Структура научно-исследовательской работы определяется целью и задачами исследования Работа состоит из введения, нескольких глав, заключения и списка литературы Для достижения поставленной цели и решения связанных с нею конкретных задач, на наш взгляд, требовалось выполнить следующее:
 • Тип: Курсовая работа

  Лексическое своеобразие двучастных рассказов А. Солженицына

  Общие закономерности организации художественной речи, особенности языка и стиля писателя, семантико-стилистические преобразования слова в художественном тексте занимали одно из центральных мест в лингвистических исследованиях Особо следует выделить работы, выполненные в рамках направления «Функциональная стилистика художественного текста», в которых рассмотрение идиостиля автора осуществляется с опорой на различные микроструктуры текста в их конкретной эстетической обусловленности (Н И  Бахмутова, М Б  Борисова, Е Г  Ковалевская, Б А  Ларин, Г А  Лилич, Д М  Поцепня, К А  Рогова и др ) В этой
 • Тип: Реферат

  Леонiд Глiбов

  Творча постать Глібова вже окреслена, його місце в літературному потоці другої половини XIX ст визначене Талановитий байкар, автор ліричних поезій, гумористичних акровіршів, загадок з відгадками, адресованих українським дітям, кількох драматичних творів, серед яких найвідомішим є "жарт" "До мирового", - такі грані художньої обдарованості письменника
 • Тип: Доклад

  Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

  Леонід Іванович Глібов народився 5 березня 1827р у селі Веселий Поділ на Полтавщині в родині управителя поміщицьким маєтком Дитинство його минало в селі Горби Кременчуцького повіту, куди переїхав батько разом зі своїм паном Проживаючи неподалік від панського маєтку, малий Леонід бігав туди гратися й іноді ставав свідком жорстоких розправ пана над кріпаками, часто заступався за них - і на все життя зненавидів насилля й деспотизм Початкову освіту Леонід здобув удома: на сьомому році читати навчила мати, писати - пан Родзянко, місцевий священик - арифметики, латинської і грецької мов і, звичайно
 • Тип: Реферат

  Лермантов Михаил Юрьевич

  ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич (1814-41), русский поэт Учился в Московском университете (1830-32) Окончил Санкт-Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (1834) В 1837 за стихотворение «Смерть поэта» (о гибели А С Пушкина) был сослан в армию на Кавказ Убит на дуэли в Пятигорске Разочарование в действительности, характерное для последекабрьских умонастроений, скептицизм, стремление к идеалу свободной и мятежной личности питали его ранние романтические стихи, а в зрелой лирике — и мечта о душевном покое («Дума», «И скучно и грустно», «Молитва», «Пророк», «Выхожу один я на
 • Тип: Реферат

  Лермонтов М. Ю. Короткий миг творчества.

  Поэзия Лермонтова сразу, точнее не скажешь, берет в плен то могучим напором напряженного «железного стиха», то нежными и трогательными звуками, то неторопливой, размеренно текущей разговорной речью Ораторская патетика стихотворения «Смерть Поэта» («А вы, надменные потомки ») легко уживается в лирике поэта с музыкальностью «Русалки» («Русалка плыла по реке голубой ») и с подчеркнутой прозаичностью «Завещания» («Наедине с тобою, брат, Хотел бы я побыть »), потому что за ними стоит неповторимая личность с единым и устойчивым мироощущением Как бы ни разнились между собой по интонациям и стилю сти
 • Тип: Реферат

  Лесаж и его "Жиль Блас"

  Лесаж, автор знаменитых сатирических романов, родился в Нижней Бретани в 1668 г в семье адвоката Потеряв в детстве своих родителей, он рано познал и тяжесть нужды, и трудную науку добывать себе кусок хлеба Окончив иезуитский коллеж, он в 1692 г уехал в Париж для продолжения своего образования и там принялся за труд литератора: перевел несколько пьес Лопе де Вега, Кальдерона, а также один испанский роман - весьма неудачное продолжение "Дон Кихота", принадлежащее перу беллетриста Авельянеда Работал он не покладая рук в качестве профессионального писателя, не гнушался и ярмарочными теат
 • Тип: Курсовая работа

  Лесков

  Он жил, всем сердцем своим стремясь «служить родине словом правды и истины», искать лишь «правды в жизни», давая всякой картине, говоря его словами, «освещение подлежащее и толк по разуму и совести» Каждое его произведение – это художественно развернутый факт жизни, это художественная мелодия, возникающая на основе реальных событий и как бы незримо соотносящая, связывающая эти события с прошлым и обращающая к размышлениям о грядущем
 • Тип: Контрольная работа

  Лесковский цикл о праведниках и народная культура

  В Орле, недалеко от крутого обрыва над рекой Орликом, некогда стоял высокий деревянный дом с мезонином, в котором прошло его детство Семья Лесковых жила в нем до 1839 года, когда чиновник орловской уголовной палаты, отличавшийся "твердостью убеждений", близкий в прошлом к Рылееву и Бестужеву, ушел в отставку, резко разойдясь во взглядах с губернским начальством Семья переселилась в Кромской уезд на небольшой хутор Панино Там, как вспоминает писатель, где "была водяная мельница с толчеею, сад, два двора крестьян и около сорока десятин земли"
 • Тип: Реферат

  Лесь Курбас

  український режисер, актор, педагог, народний артист України (1925) Реформатор українського театру Організатор та керівник трупи „Молодий театр” (1917), Березіль (1922; нині Український театр ім Шевченка, Харків) Поставив спектаклі: „Гайдамаки
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 144