Работы в категории Литература : зарубежная, страница 56, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Литература : зарубежная • Тип: Курсовая работа

  Літаратура старажытнай Русі

  У старажытную пару ў адрозненне ад новага часу перакладная літаратура была цесна звязана з арыгінальнай, складала разам з ёю арганічнае цэлае, адзіную эстэтычную сістэму Як правіла, перакладаліся творы, патрэба ў якіх найбольш адчувалася на дадзеным этапе духоўнага развіцця грамадства, якія істотна дапаўнялі арыгінальную літаратуру, але адначасна былі тыпалагічна блізкія да апошняй паводле агульнага ідэйна-мастацкага характару, гэта значыць адпавядалі эстэтычным густам і светапогляду чытачоў
 • Тип: Реферат

  Літаратура як від мастацтва

  Заўважым, што тэрмін «літаратура» побач з азначэннем мастацтва слова ўжываецца таксама ў дачыненні да любых твораў чалавечай думкі, якія замацаваны ў пісьмовым слове і маюць грамадскае значэнне Ёсць літаратура тэхнічная, навуковая, публіцыстычная, даведачная, эпісталярная і інш Аднак у звычайным і больш строгім сэнсе літаратурай называюць творы мастацкай пісьменнасці
 • Тип: Реферат

  Літаратурная навука ў ХІХ стагоддзі

  ХІХ стагоддзе - якасна новы перыяд у развіцці літаратуразнаўства, этап станаўлення самастойнай і паўнацэннай навукі аб літаратуры Менавіта на дадзеным этапе пачынаюць узнікаць і афармляцца ўласна літаратуразнаўчыя метады і накірункі (міфалагічны, культурна-гістарычны, псіхалагічны, біяграфічны, фармальны) Зараджаецца параўнальна-гістарычнае літаратуразнаўства
 • Тип: Контрольная работа

  Літаратурная навука ў ХХ стагоддзі

  У ХХ ст літаратуразнаўства ўвайшло як самастойная і прызнаная грамадствам навука З меркаваннямі і высновамі літаратуразнаўцаў знаёміцца даволі вялікая колькасць людзей, прычым, не толькі вузкіх спецыялістаў, але і проста асоб культурных і адукаваных Працы некаторых вучоных істотна ўплываюць на літаратурны працэс свайго і пазнейшага часу, а таксама на агульную атмасферу грамадска-культурнага жыцця Наогул літаратуразнаўства і крытыка пачынаюць займаць вядучае месца ў сістэме гуманітарных ведаў Дададзім сюды той факт, што амаль усе ўплывовыя філосафы ХХ ст (Ж -П Сартр, Э Фром, М Хайдэгер, Г Марк
 • Тип: Контрольная работа

  Літаратурныя роды, віды, жанры

  Здаўна (яшчэ з часоў еўрапейскай антычнасці) літаратурна-мастацкія творы прынята аб’ядноўваць у тры вялікія групы, якія імянуюцца літаратурнымі родамі Гэта эпас, драма і лірыка «Хоць і не ўсё, – зазначае В Халізеў, – створанае пісьменнікамі (асабліва ў ХХ ст ), укладваецца ў гэтую трыяду, яна і па сённяшні дзень захоўвае сваю значнасць і аўтарытэтнасць у складзе літаратуразнаўства»
 • Тип: Курсовая работа

  Література Австралії

  Дослідження присвячене розгляду літератури Австралії та її національним особливостям Також розглядається літературна спадщина деяких австралійських письменників та на прикладі їх творів простежується своєрідність викладу та втілення в ній саме національних особливостей країни
 • Тип: Реферат

  Література Латинської Америки

  Латиноамериканська література - література народів Латинської Америки, для яких характерні спільність історичного шляху (колонізація після вторгнення європейців і звільнення більшості з них після скидання колоніалізму в 19 ст ) і загальні риси соціального життя Для більшості латиноамериканських країн характерна також спільність мови - іспанського, і звідси - вплив іспанської культурної спадщини Частково має місце, окрім цього, португальський вплив, як в Бразилії, і французьке, як на Гаїті, що позначилося також на мові Складність культурних процесів, що відбуваються в Латинській Америці, поляг
 • Тип: Контрольная работа

  Література сентименталізму. Творчість Стерна

  Друга половина XVІІІ сторіччя в Англії - це час змін в економічному, філософському, соціальному й культурному житті країни Відбуваються значні зміни й в англійській літературі Основним літературним напрямком цього періоду стає сентименталізм
 • Тип: Реферат

  Література ФРН

  Безумовна капітуляція Німеччини 8 травня 1945 року призвела всю країну до так званого політико-культурного вакууму Із завершенням 12-річного панування націонал-соціалістів розпочалася водночас величезна, багатогранна ідеологічна і пропагандистська система, яка несла в собі мрію про третю, тисячолітню імперію, віру у всемогутність “фюрера”, усвідомлення переваги німецької раси над усіма іншими народами і націями Профашистська демагогія була похована у міліонах воєнних гробниць, засипана під уламками міст, водночас з’явилась надія на новий початок Вольфганг Борхерт свого часу писав у листі: “Ми
 • Тип: Реферат

  Літературна династія як наукова проблема

  На сучасному етапі розвитку українське літературознавство як складна наукова дисципліна потребує - з огляду на дію зовнішніх (переорієнтування та поглиблення способів дослідження в суміжних галузях) і внутрішніх (логіка поступального руху) чинників - якісного оновлення методологічного інструментарію Інноваційні підходи дають можливість по-іншому висвітлювати об'єкт вивчення та за умови їх конструктивного характеру значно розширюють аналітичну базу відповідної наукової сфери, протидіючи стагнації і стереотипним парадигмам Зокрема, непросте завдання, що не піддається в повному обсязі традиційни
 • Тип: Реферат

  Літературна спадщина Григорія Сковороди

  У 1738 р він вступив до Києво-Могилянської академії З 1742 по 1744 pp жив у Петербурзі, був співаком придворної капели, прославився чудовим басом, майстерною грою на скрипці, флейті, бандурі, цимбалах і сопілці та композиторським талантом, створював музику на власні вірші Навчання продовжив в Київській академії
 • Тип: Реферат

  Літературна спадщина Франческо Петрарки

  Франческо Петрарка – видатний культурний діяч доби Відродження і один з засновників італійського гуманістичного руху Його діяльність охоплювала релігійну, політичну, філософську, дипломатичну площини, проте найбільше він став відомим нащадкам як літературний діяч, майстер ліричної поезії Незважаючи на те, що Петрарці належить чимало філософських, історичних та інших творів латиною, класиком світової літератури його зробили саме ліричні вірші – сонети, канцони, балади тощо Саме тому, досліджуючи внесок поета в розвиток світової літератури, найбільш актуальним буде розглянути саме його ліричні
 • Тип: Реферат

  Літературний образ Запорозької Січі

  Мета цієї роботи розкрити літературний образ Запорозької Січі за допомогою повістей, оповідань та літературних нарисів, тобто через наймобільніші жанри літератури, а також подати дотичні до цього твори, рекомендовані для вивчення в школі Інтерес до Запорозької Січі в українських письменників завжди був високий, і не дивно, бо це одна з найпривабливіших реалій української історії і в бутті цього суспільного осередку сконцентрувалися найпитоміші риси нашого народу як соціуму Саме на нашій землі найтриваліше збереглися общинні форми державного життя, що його давні греки називали демократією, і т
 • Тип: Реферат

  Літературно-громадська спадщина Григорія Косинки

  Ось як український літературознавець із США Г Костюк пригадує один із вечорів 1925 р , на якому Григорій Косинка читав своє оповідання «Політика»: «На сцену вийшов молодий, середній на зріст чоловік років 26—27 трохи присадкуватий, з русявим чубом і відкритим простим обличчям Став з боку кафедри, обпершися на неї однією рукою, спокійно дивився на переповнену залю Публіка поволі затихала Він не мав у руці ні книжки, ні рукопису, ні будь-якої записки Коли публіка втихла, він заговорив, Заговорив так, як говорять у себе в хаті селяни, в родинних чи святкових різдвяних обставинах То не було звичн
 • Тип: Реферат

  Літературно-громадська спадщина Ю. Яновського

  У романтичному стилі написана повість «Байгород», яка створювалася 1927 р в Одесі, «коли спогади юнацтва авторового підступили клубком до його горлянки Авторові нашому здавалося тоді, що море витікає з берегів і широкою водою тече в степи, переламуючись, перегинаючись через обрій», — так пояснено задум у «Коментарях до книжок » А спогади ті були про реальні події — жорстокі сутички вояків отаманші Марусі Никифорової з червоноармійським загоном Полупанова в Єлизаветграді та перша юнацька любов майбутнього автора до Галі Москалець, що так нещасливо закінчилася
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 144