Работы в категории Литература : зарубежная, страница 16, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Литература : зарубежная • Тип: Реферат

  Біографія Лесі Українки

  Доля дуже рано навчила Лесю Українку мужності Вона змушена була змагатися з тяжкою хворобою, що вразила її ще в дитинстві, зробила недосяжною її блискучу музичну кар'єру і мучила поетесу всі подальші роки Проте оця ще дитяча зневага до фізичного і душевного болю супроводжувала Лесю Українку все її життя
 • Тип: Реферат

  Біографія Марко Вовчок (1833—1907)

  Марко Вовчок (літературний псевдонім Марії Олександрівни Вілінської) народилася 22 грудня 1833 р в маєтку Єкатерининське Орловської губернії в сім'ї російського офіцера Коли, їй було сім років, помер батько Нове горе прийшло до них разом з п'яницею й картярем вітчимом, який брутально поводився з дружиною й дітьми, жорстоко знущався з кріпаків і зрештою прогайнував увесь маєток З ранніх років дівчина починає задумуватися над причинами жорстокості панства, співчувати визискуваним, усвідомлювати несправедливість тогочасного укладу життя
 • Тип: Реферат

  Біографія та творчий шлях С.О. Єсеніна

  Російська класична поезія формує в людині любов до рідної природи, повагу до рідного дому І саме Сергій Єсенін присвятив свою творчість природі, Батьківщині та любові Мені захотілося докладніше дізнатися про його творчість і про життя, про те як він писав вірші, які труднощі переживав у своєму житті Сучасники вважали Сергія Олександровича гідним приймачем пушкінської слави, але на відміну від А С Пушкіна у Єсеніна була коротке життя та загадкова смерть
 • Тип: Реферат

  Біографія Тараса Григоровича Шевченка

  Тарас Шевченко! Це ім’я дорогоцінною перлиною виблискує у золотій скарбниці світової культури У славній плеяді безсмертних класиків літератури геніальний співець українського народу по праву стоїть в одному ряду з такими титанами думки і слова, як Гомер і Шекспір, Пушкін і Толстой, Гете і Байрон, Шіллер і Гейне, Бальзак і Гюго, Міцкевич і Бернс, Руставелі і Нізамі, чия мистецька спадщина стала надбанням усього передового людства
 • Тип: Курсовая работа

  Байкарі та їх твори в ХІХ ст.

  Актуальність теми дослідження Історично байка виникла з фольклорних джерел – казок, прислів’їв тощо Первісно це була байка-притча у прозі, яка носила здебільшого моралізаторський, дидактичний характер
 • Тип: Реферат

  Байрон

  Жизнь Байрона делится на три этапа Первый – до появления поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда» (1788 – 1812) – характеризуется целой вереницей разочарований: главным из них было осознание врожденной хромоты; другие принесли школа, первая любовь, вступление на литературное поприще, сложности в отношениях с окружающими Второй этап отмечен блеском головокружительной славы, пришедшей после публикации «Паломничества Чайльд - Гарольда», и последовавшими вскоре гонениями после разрыва с женой и обществом (1812 – 1816) Покинув Англию и оправившись от пережитых невзгод, Байрон принимает участие сначала
 • Тип: Реферат

  Байрон

  Революционный романтизм Байрона возникает на основе мятежных выступлений народа в странах Европы Байроновский романтизм народен в своем существе Поэт писал: «Из хаоса господь создал мир; из могучих страстей рождается народ» Могучие страсти поэтических произведений Байрона явились выражением мятежных страстей народа
 • Тип: Реферат

  Баллады Жуковского

  Начав, как сентименталист, этот поэт стал одним из создателей русского романтизма Его поэзия насыщена меланхолическими мечтаниями, романтически переосмысленными образами народной фантастики Современник Батюшков дал ему прозвище "балладника"
 • Тип: Реферат

  Барокко в творчестве Агриппы д’Обинье

  Вооруженная борьба против католицизма в XVI веке выдвинула на первое место идеалы и фразеологию Евангелия и Ветхого завета, под знаком которых совершалась реформация в Европе Ожесточенный религиозный фанатизм, в котором тонули реальные интересы борющихся партий, отрицал материалистически-чувственное, языческое мировоззрения Плеяды и лишал его определяющего для искусства значения Новый этап французской поэтической культуры характеризуется оттеснением античности, место которой занимает библейская древность с ее суровыми образами и духом моральной непримиримости, используемая в политической борь
 • Тип: Курсовая работа

  Бароко у західноєвропейському та українському мистецтві

  Дослідження культури бароко є актуальним не лише у ракурсі історії Звернення до барокових традицій художнього мислення безпосередньо стосується сучасних проблем формування національної самосвідомості та культурної ідентичності, впливає на становлення категоріальних універсалій новітньої естетики, культурології, мистецтвознавства як в Україні, так і у всій Європі
 • Тип: Реферат

  Безличные предложения в произведениях М.Ю. Лермонтова

  1814 3(15) 10 – родился в Москве С 1817г , после смерти матери, воспитывался в имении Тарханы Пензенской губернии у своей бабушки по матери – Е А Арсеньевой, ко-торая дала ему разностороннее образование Вместе с род-ными ездит на Кавказ (1818,1820,1825)
 • Тип: Реферат

  Безсмертний подвиг українського народу

  Вона була не лише великою трагедією, але й героїчною боротьбою в ім’я перемоги і виживання нації Ця перемога у війні досягнута шляхом найбільших жертв, страждань, сліз, знищення величезних економічних та матеріальних ресурсів Ми в неоплатному боргу перед загиблими на фронтах, в концентраційних фашистських таборах, померлих від ран, перед тими, хто, віддаючи останні сили, помер з голоду і перенапруження в холодних заводських цехах Як символ безмежної вдячності і всенародної пам'яті про тих, хто загинув у боях на території України, є братські та поодинокі поховання радянських воїнів, партизан,
 • Тип: Реферат

  Беларускі авангард i эсэізм як вызначальныя плынi ў беларускай літаратуры XX стагоддзя

  З’яўленне авангардных накірункаў мастацтва звязана перш за ўсё з пошукам новых сродкаў мастацкай выразнасці Гэтыя пошукі не заўсёды вітаюцца папярэднікамі, адсюль узнікае канфлікт паміж старым і новым Тэрмін “авангард" належыць амерыканскаму крытыку Кліменту Грынбергу У шырокім сэнсе пад “авангардам”, “авангардызмам”, “мадэрнізмам” разумеюцца актуальныя ў мастацтве з’яве, у больш вузкім - сукупнасць нерэалістычных напрамкаў у еўрапейскім мастацтве першай паловы 20 стагоддзя (сюррэалізм, дадаізм, экспрэсіянізм, футурызм, “плынь свядомасці” і інш)
 • Тип: Реферат

  Беларускія сацыяльна-бытавыя казкі пра жывёл у кантэксце казкавай прозы славян

  Казкі пра жывёл, як ужо было сказана, вылучаюцца з казачнага эпасу перш за ўсё сістэмай вобразаў Гэта творы, у якіх асноўнымі суб'ектамі або аб'ектамі дзеяння выступаюць жывёлы і птушкі Сістэма вобразаў часам пашыраецца, уключае і людзей, але адным з галоўных персанажаў і ў гэтых выпадках заўсёды аказваецца жывёла ці птушка Даследчыкі лічаць гэтыя казкі адной са старажытнейшых жанравых разнавіднасцей казачнага эпасу, аднак дакладнага малюнка ўзнікнення і развіцця казак аб жывёлах мы яшчэ не маем
 • Тип: Курсовая работа

  Беларуская літаратура перыяду барока

  На першым этапе пераходнага перыяду вядучым мастацкім напрамкам (стылем) шматмоўнай літаратуры Беларусі ў цэлым і беларускай літаратуры ў прыватнасці з'явілася барока, якое спалучыла ў сабе рэнесансавыя і сярэдневяковыя традыцыі У адрозненне ад Рэнесансу прадстаўнікі гэтага напрамку апелявалі не да розуму, а да пачуццяў чалавека, яго веры ў звышнатуральныя сілы Для твораў барока характэрны шматзначнасць, метафарычнасць, кантрастнасць, парадаксальнасць, сумяшчэнне несумяшчальнага (узнёслага і нізкага, трагічнага і камічнага) Перавага аддавалася вонкавай форме, якая рабілася ўсё больш ускладнён
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 144