Работы в категории Литература : зарубежная, страница 132, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Литература : зарубежная • Тип: Дипломная работа

  Філософія кохання у творчості письменників кінця XIX - початку XX століття

  Кохання – надзвичайно ємке та найбільш загадкове людське почуття Кожен, хто пережив чи переживає це почуття, може сказати щось своє - яскраве та неповторне Під час зародження кохання душа сповнена таємним, меланхолійним хвилюванням; усі предмети здаються привабливими, в голові та серці живе одна думка: постійно бачити кохану людину Справжнє кохання робить людину духовно багатшою, добрішою, мудрішою, благороднішою
 • Тип: Дипломная работа

  Філософські аспекти кохання, часу і вічності, смерті та безсмертя в сонетах Шекспіра

  З історичним періодом пізнього середньовіччя співпадає особливий період в історії європейського духовного життя та культури, який дістав назву доби Відродження, яку ще називають французьким словом Ренесанс Ця доба належить до тих корінних зламів в історії людства, які обумовлюють рішучі зміни в усіх сферах життя Доба Відродження виробила новий – гуманістичний, тобто людиноподібний світогляд, який вступив у боротьбу з феодалізмом та середньовічним геоцентричним світоглядом, тобто таким, у якому все було звернено до Бога, щоб зосередити всю насамперед на людині Тому його називаємо антропоцентри
 • Тип: Курсовая работа

  Філософські проблеми у творчості Шекспіра

  Доба, в яку жив і творив Вільям Шекспір, отримала назву – Ренесанс, або Відродження Це було справжнім переворотом, внаслідок якого середньовічна система цінностей змінилася новим світоглядом Цей світогляд мав антропоцентричний характер – вже людина, а не бог став центром світу Людина відкриває для себе безмежність та невичерпне багатство навколишнього світу, ідеалом стає всебічно розвинена, духовно досконала, гармонійна особистість Світогляд тієї доби називають гуманізмом По суті, названа вище ідеологія засновувалася на вірі в людину, в її духовну й моральну природу, її необмежені можливості
 • Тип: Курсовая работа

  Філософське та практичне значення "Послання до Пізонів" Горація в літературному процесі

  Але якщо читач візьме в руки вірші самого Горація в російських перекладах, його чекає несподіванка, а може бути і розчарування: нерівні строчки, без рими, з важко уловимим мінливим ритмом Довгі фрази, що перескакують із строчки в строчку, починаються другорядними словами і лише поволі і насилу добираються до підмета і присудка Дивна розстановка слів, природний порядок яких, немов навмисно збитий і перемішаний Велика кількість імен і назв, звучних, але мало зрозумілих і, головне, зовсім, мабуть, що не йдуть до теми Дивний хід думки, при якому суцільно і поряд до кінця вірша поет немов забуває
 • Тип: Реферат

  Філософський зміст повісті-притчі Е.Хемінгуея "Старий і море"

  Ернеста Хемінгуея з повним правом можна назвати ровесником ХХ сторіччя І не тільки тому, що він народився на самій межі століття – в 1899 році І навіть не тому, що все своє життя, яке охоплює більш ніж півстоліття (він покінчив із собою 2 липня 1961 року), Хемінгуей жив життям свого сторіччя, був активним учасником багатьох великих подій історичного масштабу – він добровільно брав участь у трьох війнах, дві з яких були світовими Він виявився справжнім ровесником ХХ століття тому, що з винятковою чесністю великого митця намагався відповісти на найгостріші, найболючіші питання сучасності Сам ав
 • Тип: Реферат

  Філософсько-алегоричний роман Вільяма Голдінга "Володар мух"

  Англійський письменник Вільям Голдінг вважається одним з найбільших міфотворців ХХ століття Його роман «Володар мух» був вибраний в якості теми курсової роботи саме через наявність глибоких філософських та моральних стверджень, освітлених споконвічних питань боротьби добра та зла, людського буття, значення кожної окремої людини для суспільства Невимушений стиль оповіді робить роман доступним для розуміння навіть маленькому читачу, а відкритий фінал змушує замислитися над майбутнім не тільки окремо взятих хлопців, але всього людства Все це робить роман актуальним в будь-який час, для будь-яког
 • Тип: Дипломная работа

  Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.

  Дана кваліфікаційна робота присвячена дослідженню творчості Мевляни Джеляледдіна Румі, представника течії тасавуффу в Туречинні та Григорія Савича Сковороди, видатного філософа, письменника та видатного громадського діяча України; співставлення їх філософії на основі порівняння творів письменників
 • Тип: Курсовая работа

  Фауст как вершина мировой литературы

  Иоганн Вольфганг Гете, бесспорно, вошел в историю мировой, литературы как один из ярчайших писателей второй половины XVIII века Эпоха Просвещения завершила переход к новому типу культуры Источник света (во французском языке слово «просвещение» звучит как свет — «lumiere») новая культура видела не в Вере, в Разуме Знания о мире и человеке призваны были давать науки, опирающиеся на эксперимент, философия и реалистически ориентированное искусство Судьба унаследованных от XVII века творческих принципов оказалась неодинаковой Классицизм был принят Просвещением, потому что отвечал его рационалистич
 • Тип: Реферат

  Федерік Стендаль "Червоне і чорне" – правдива розповідь про тогочасну добу

  Справжнє ім’я письменника – Марі Анрі Бейль Рано усвідомивши своє покликання, ще у юнацькому віці зробивши не одну пробу пера, він, проте, закінчив свій перший художній твір майже в сорокап'ятирічному віці, а до цього прожив неспокійне життя військового, мандрівника, публіциста, критика, що вступав в палкі суперечки тих років про живопис, музику, театр
 • Тип: Реферат

  Феномен американского постмодернизма и проблема эстетической центриорики реализма в романе Дж. Гарднера "Осенний свет"

  Слом столетий, а тем более тысячелетий — время, как известно, провокационное Оно соблазняет к подведению итогов, и не только гуманитариев, а и людей, вроде как свободных от привычки рефлексовать на темы истории и искусства
 • Тип: Реферат

  Феномен Достоевского

  Для чего пишут писатели и читают читатели? Нам долго внушали: чтобы сделать мир лучше Но мир словом переделывает один Бог Так для чего-кого пишут писатели? Для будущего! Великие писатели пишут для будущего в надежде, что мир образумится, человек просветлеет и наконец услышит их слово А настоящее Настоящее никогда не слышит великих писателей даже в тех редких случаях, когда их читает Ведь не услышала же Россия ни Выбранных мест, ни Исповеди, ни Бесов, ни Вех Не по причине ли такой глухоты - наша скверная жизнь?
 • Тип: Реферат

  Феноменологічна рецепція духовної кризи у романі Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки"

  Криза цивілізації, несталість у суспільстві після Першої світової війни стали благодатним ґрунтом для виникнення нової філософської течії – екзистенціалізму, яка на перший план висунула ідею унікальності людського буття На перший погляд, вона була безперспективною, та у другій половині XX ст набуває поширення, широкого розголосу у працях Ж -П Сартра, М Гайдеггера, К Ясперса, А Камю та інших Свої світоглядні позиції екзистенціалізму підтверджують художніми творами, наприклад, Ж -П Сартр «Нудота», «Мухи», А Камю «Міф про Сізіфа», «Чума»
 • Тип: Реферат

  Феодосій Печерський - фундатор православної церковної ідеології

  В епоху, коли Русь прийняла християнство, православна церква була пройнята церковним духом, і релігійне благочестя знаходилось під величезним впливом монастирських поглядів Вважалося, що людина здатна догодити Богу лише добровільним зреченням усіх матеріальних благ, приниженням тіла свого і перебуванням у постійних молитвах Склалася думка, що Богові подобається смуток і жертовність людини, у той час як достаток і веселощі Він вважає за гріх
 • Тип: Курсовая работа

  Филологический анализ рассказа И.А. Бунина "Тёмные аллеи"

  Долгое время художественные произведения анализировались лишь с точки зрения литературоведения, которое традиционно занималось их идейно-тематическим содержанием, их жанровыми и композиционными особенностями, а не с точки зрения лингвистики Проблема филологического анализа дала о себе знать еще в XIX веке Изучение литературного произведения с точки зрения языка считали главенствующим такие исследователи, как Ф И Буслаев и М А Рыбникова В последние годы многие исследователи говорят о том, что текст одной своей стороной повернут к литературоведению, а другой – к языкознанию На основе последних
 • Тип: Реферат

  Филологический анализ художественного текста (на примере рассказа А.П. Чехова "Крыжовник")

  - "ранний" Чехов Основным жанром в его творчестве этого периода является традиционный для массовой периодики короткий рассказ — сценка, этюд, набросок, — основой сюжета которого служит забавное или нелепое происшествие, любопытный или смешной случай из жизни
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... 144