Работы в категории Литература : зарубежная, страница 131, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Литература : зарубежная • Тип: Контрольная работа

  Українська література 19 століття

  Hенаситна жадоба до наживи і поpоджена нею амоpальність властива не тільки Пузиpеві, а й іншим дійовим особам, що значною міpою доповнюють його обpаз Феноген Петрович - пpава pука хазяїна, і Ліхтаpенко - найспpитніший економ, заpаз лише помічники Та мине якийсь час, і кожен з них стане теж таким же Для них пеpебування на службі у Пузиpя - тpамплін до власного збагачення і добpа школа Багатство - найзаповітніша мpія, найвища мета життя Феногена "Земля, скот, вівці, хліб, комеpція, баpиші – оце життя! А для чого ж тоді, спpавді, і жить на світі?" - говоpить він Та навіть цей пpойдоха
 • Тип: Реферат

  Українська література XI—XII століть

  Найдавніша писемна література на нашій землі постала на основі двох джерел: усної словесності, твореної продовж попередніх віків, а з прийняттям християнства — із засвоєння візантійсько-болгарського культурного експорту Про залишки найдавніших епічних сказань, билинну творчість, календарно-обрядову, епічні уривки, які увійшли до "Повісті врем'яних літ", я докладно оповів у своїй книзі "Мисленне дерево", яка вийшла в Києві в 1989 р , і тут повторюватися не буду Можна вважати цю книгу продовженням тієї: там досить, наскільки змога, повно окреслено те із язичницької українськ
 • Тип: Реферат

  Українська література в другій половині ХХ століття

  Про організаційні структури, статути, з'їзди, членство та інші адміністративні чинники, несумісні з творчістю, годі було й казати Натомість панувала «творча й інтелектуальна співзвучність» (Б Бойчук), що спиралась у світоглядних засадах на філософію екзистенціалізму, а в естетичних — переважно на концепцію сюрреалізму Художня діяльність зосереджувалася на проблемах буття, на його осягненні за допомогою невичерпних можливостей несвідомого Нью-Йоркська група зробила рішучий поворот до естетичних критеріїв мистецтва, до визнання його як самоцінного духовного явища Вона не лише продовжила справу
 • Тип: Реферат

  Українська література в першій половині ХХ століття

  Не варто осуджувати тогочасне письменство за його вимушені компроміси Мовиться про гіркий урок історії, що потребує глибокого засвоєння То була драма не тільки тогочасних митців, а й усього українства Якщо в літературознавстві мовиться про критерій об'єктивного історизму, він чи не найбільше прикладається до творчості письменників 30-х рр , яка потребує неупередженого розуміння Адже в глибинах тогочасних художніх текстів, якщо усунути з них нашарування фальшивого пафосу, приховано чадну атмосферу деморалізованого суспільства У досить типовому для «соціалістичного реалізму» одному з віршів П Т
 • Тип: Курсовая работа

  Українська літературна мова очима Пантелеймона Куліша

  Сучасна українська мова має закріплений у Законі про мови і в Конституції України (ст 10) правовий статус державної, вона є високорозвиненою, кодифікованою і стилістично диференційованою літературною мовою, конкурентоспроможною на європейському мовному просторі Та історія української літературної мови свідчить, що в переддень появи в українській культурі такої неординарної особистості, як Пантелеймон Куліш, становище і стан української мови викликали небезпідставну тривогу в національно свідомих діячів української культури То був час згасання старої книжної мови і народження нової, усунення р
 • Тип: Контрольная работа

  Українська національна ідея (за творами Т. Шевченка, М. Костомарова, Ю. Міхновського та Д. Донцова)

  Дана робота присвячена розгляду такого питання як розвиток і становлення української національної ідеї у творчості письменників ХІХ ст , які заклали підгрунтя майбутніх філософсько-правових теорій і концепцій, серед яких провідне місце, виходячи зі специфіки досліджуємого питання, займає теорія українського націоналізму Дмитра Донцова
 • Тип: Дипломная работа

  Українська нація в романі П. Куліша "Чорна рада"

  Пантелеймон Куліш належить до тих діячів, які, будучи багатогранно обдарованими, зробили величезний внесок у розвиток літератури, мистецтва, мови, науки та української культури загалом Він був прозаїком, поетом, драматургом, перекладачем з багатьох європейських мов, ученим-літературознавцем та критиком, фольклористом, істориком, етнографом, педагогом, видавцем, громадський діячем
 • Тип: Курсовая работа

  Уладзіслаў Галубок, Еўсцігней Міровіч i Уладзімір Дубоўка – беларускiя пiсьменнiкi першай паловы XX ст.

  Уладзіслаў Галубок (сапр Голуб Уладзіслаў Іосіфавіч) – вядомы беларускі пісьменнік-нашанівец, акцёр, рэжысёр, арганізатар тэатра, мастак – нарадзіўся 15 мая 1882 г на станцыі Лясная Навагрудскага павета Мінскай губерні (цяпер Баранавіцкі р-н Брэсцкай вобл ) у сям'і рабочага-чыгуначніка Дзяцінства і юнацтва прайшлі ў Мінску, дзе бацька працаваў слесарам дэпо Вучыўся ў царкоўнапрыходскай школе, Мінскім гарадскім вучылішчы Вучобу давялося перапыніць, бо ў 1905 г трагічна загінуў бацька Будучы драматург працаваў грузчыкам на чыгунцы, прыказчыкам у магазіне, слесарам у Мінскім лакаматыўным дэпо У
 • Тип: Реферат

  Улас Самчук и Василий Барка

  Конец 20-х – начало 30-х годов ХХ ст ознаменовалось для Украины, которая была тогда в составе СССР, – самого страшного, по-видимому, приложу тоталитарного государства в истории, приходом тяжелых, очень тяжелых времен По подсчетам Юрия Лавриненко, одного из немногих деятелей национального возрождения, которому удалось выжить и во время Второй мировой войны выехать на запад, в УССР в 1930-х годах было ликвидировано почти 80% творческой интеллигенции Тотальный характер истребления национальной культурной элиты дали основания ему назвать время 1920–1930-х годов “расстрелянным возрождением” Но сам
 • Тип: Курсовая работа

  Уникальность повести Чехова "Три года"

  На протяжении всего своего творчества Чехова интересовал жанр романа Попыток создать роман у него было несколько Первая известная попытка окончилась тем, что Чехов в 1887 году написал черновую рукопись, состоящую приблизительно из 50 страниц «У меня есть роман в 1500 строк, не скучный, но в толстый журнал не годится, ибо в нем фигурируют председатели и члены военно-окружного суда, т е люди нелиберальные»,- писал Чехов своему брату, одновременно советуясь с ним относительно того, в каком журнале лучше было бы напечатать данное произведение 1 Однако, он не переписывает свой черновик и никуда не
 • Тип: Реферат

  Усна народна творчість

  Важливою та невідємною частиною народу є його фольклор Чому він відіграє таку велику роль? Щоб нам це збагнути, треба пригадати та розглянути саме поняття «фольклор» Фольклор – це усна народна творчість А усна народна творчість — колективна літературна і музична творча діяльність народу Це також художньо-словесна творчість народу в сукупності її видів і форм, де засобами мови збережено знання про життя і природу, давні вірування і культи, а також відбито світ думок, почуттів і переживань, уявлень народнопоетичної фантазії
 • Тип: Реферат

  Утопия в русской литературе

  Помните, какую игру придумал брат Л Н Толстого Николенька для своих младших братьев? Он объявил им, "что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни болезней, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться и все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями (Вероятно, это были Моравские братья, о которых он слышал или читал,  вспоминает Лев Николаевич,  но на нашем языке это были муравейные братья ) И я помню, что слово "муравейные" особенно нравилось, напоминая муравьёв в кочке Мы даже уст
 • Тип: Реферат

  Утопия и антиутопия в научной фантастике

  Ж Верн и Г Уэллс стоят рядом в области научной фантастики Ж Верн является крупнейшим представителем жанра путешествий и приключений, а Г Уэллс работал больше в жанре социально-философского романа Различие избранных ими жанров объясняется развитием научного знания Г Уэллс жил позже Ж Верна, и в его творчество вошло многое из того, что лишь затронул Ж Верн Но исходный пункт у них был один - научная фантастика Сближает их также интерес к будущему, и рисуют они будущее, исходя из настоящего, соединяя фантастику с социологией В изображении будущего они обращаются то к утопии, то к антиутопии
 • Тип: Изложение

  Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание"

  Бедный район Петербурга 60-х гг XIX в , примыкающий к Сенной площади и Екатерининскому каналу Летний вечер Бывший студент Родион Романович Раскольников покидает свою каморку на чердаке и относит в заклад старухе процентщице Алене Ивановне, которую готовится убить, последнюю ценную вещь На обратном пути он заходит в одну из дешевых распивочных, где случайно знакомится со спившимся, потерявшим место чиновником Мармеладовым Тот рассказывает, как чахотка, нищета и пьянство мужа толкнули его жену, Катерину Ивановну, на жестокий поступок — послать его дочь от первого брака Соню для заработка на пан
 • Тип: Реферат

  Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание"

  Центральным героем романа Ф М Достоевского "Преступление и наказание" является Родион Раскольников Именно он совершает в произведении преступление, именно на него обрушивается наказание, что и составило основное содержание романа Я долго думал над чем, каковы причины совершенного этим героем преступления И вот мои соображения
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... 144