Работы в категории Литература : зарубежная, страница 120, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Литература : зарубежная • Тип: Реферат

  Творчість Маріанни Кіяновської

  Поезія 90-х фіксує чітку тенденцію не метафоричності Метафора як така зникає або ж виходить далеко за межі усталеної дефініції Ця тенденція пов’язана із процесом елітаризації української поезії, що є свого роду бунтом проти засилля «попси» в літературі Перенесення поетичної мови в площину складних абстрактних понять, неоднозначних символів, свідома руйнація тексту, зниження стилю, парадоксальність поетичних образів творять своєрідне арго для втаємничених Таким чином поети здійснюють селекцію читача: хто мене зрозуміє – той полюбить, хто не зрозуміє – що мені до нього
 • Тип: Реферат

  Творчість Олександра Довженка

  Олександр Петрович Довженко (*29 серпня (10 вересня) 1894, хутір В'юнище, тепер у межах смт Сосниця Чернігівської області — 25 листопада 1956, Передєлкіно, Московська область) — український та радянський письменник, кінорежисер, кінодраматург, художник, класик світового кінематографу
 • Тип: Статья

  Творчість Пантелеймона Олександровича Куліша

  Пантелеймон Олександрович Куліш – видатний поет і прозаїк, драматург і перекладач, критик і публіцист, історик і етнограф, мовознавець і культурний діяч Ця незвичайна людина пройшла складний життєвий шлях Батьківщина Панька Куліша – козацьке містечко Вороніж Глухівського повіту теперішньої Сумської області Там і побачив він світ Божий 8 серпня 1819 року Грамоти його навчила сестра Леся, а від матері, дочки козацького сотника Гладкого, Катерини, він наслухався українських пісень, легенд, переказів, а особливо казок, одна з яких стала поштовхом для написання першого в його житті літературного т
 • Тип: Реферат

  Творчість письменників "Празької школи"

  Назва «Празька школа», яка об'єднала самобутніх і близьких за світоглядом поетів, а саме — Юрія Дарагана, Євгена Маланюка, Леоніда Мосендза, Юрія Клена, Олега Ольжича, Наталю Лівицьку-Холодну, Юрія Липу, Олексу Стефановича, Оксану Лятуринську, Галю Мазуренко, Олену Телігу, Андрія Гарасевича та інших, уперше була вжита професором Володимиром Державиним у роботі «Три роки літературного життя на еміграції (1945—-1947)», отже, зваживши на час і дату її написання, несла, певною мірою, репрезентативний та осмислений характер Ця назва відображала незаперечне літературно-мистецьке явище і конституюва
 • Тип: Курсовая работа

  Творчість українських поетів

  Постать Б - І Антонича вабить дослідників своєю надзвичайною самобутністю Серед широкого кола його літературних зацікавлень - поезія вічних метаморфоз О Хайяма, Р - М Рільке, Ф - Г Лорки, А Рембо, Ш Бодлера, У Вітмена; нові для української літератури 30-х, але звичні в польській спортивні теми К Вєжинського як протиставлення тілесного і духовного людині та ін
 • Тип: Реферат

  Творчість Франсуа Війона

  Розвиток гуманістичної літератури у Франції припадає на XVI ст , але зароджувалися нові тенденції раніше, що особливо помітно відбилося в творчості найвидатнішого французького поета XV ст Франсуа Війона Він прийшов у літературу в складний перехідний період, коли феодальну Францію роздирали глибокі суперечності, вкрай загострені Столітньою війною з Англією (1337-1453) В цей час у традиційному світогляді середньовіччя з'явилися перші ознаки кризи Поезія Війона знаменувала в літературі перехід до Відродження
 • Тип: Курсовая работа

  Творча діяльність Панаса Мирного

  Відомо, що письменники революційно-демократичного напряму в дореформений період виступали ідеологами і виразниками інтересів усього покріпаченого селянства, яке становило переважну частину трудящого населення Після реформи 1861 року докорінно змінилася соціальна структура українського села Посилено йшов процес класового розшарування Царська Росія перетворювалася на буржуазну монархію Зрозуміла річ, розкололася на ворожі один одному табори і колишня селянська громада, яку так ідеалізували письменники ліберального спрямування, покладаючи на неї всі надії в справі поліпшення життя села
 • Тип: Курсовая работа

  Творча спадщина Леся Мартовича

  Актуальність курсової роботи полягає у тому, що твори письменників кінця XIX – початку XX ст довгий час замовчувалися у зв’язку зі стандартизацією, утиском цензурою тощо І зараз, коли переосмислюється літературний процес, бачимо, що існує невелика кількість праць, присвячених аналізу творчості письменників цього періоду, а саме, творам Леся Мартовича, які були опубліковані зовсім недавно
 • Тип: Контрольная работа

  Творчасць Васіля Быкава і паэзія 90-х гг.

  Сучасная беларуская паэзія – з’ява поліфанічная і шматгранная У сваім развіцці яна дасягнула значных эстэтычных вышыняў Творчасць сучасных паэтаў дае нам адказы на сутнасныя пытанні быцця, раскрывае хвлюючыя думкі, складаныя перажыванні чалавека ў сённяшнім свеце болю, трывог і надзей Праблемна-тэматычны дыяпазон сучаснай паэзіі надзвычай шырокі, бо яна – крыніца няспыннага мастацкага самапазнання “Я” паэта заключае ў сабе шматстайнасць зместу жыцця: духоўна-душэўнага, сацыяльнага, маральна-фласофскага
 • Тип: Реферат

  Творчасць Кузьмы Чорнага і сусветны мастацкі вопыт

  Надзвычай удзячны матэрыял у плане вывучэння нацыянальнай лiтаратуры ў кантэксце сусветнай – спадчына К Чорнага Гэта постаць знакавая для беларускага прыгожага пісьменства Яго творчасць мела надзвычайны ўплыў на развіццё нацыянальнай мастацкай свядомасці, вербальнай культуры беларускага народа ўвогуле як “самавыяўлення духоўнай субстанцыі быцця” (Гегель) Спадчына К Чорнага выключная па сваёй філасофскай глыбіні Пісьменнік не толькі вызначыў новы ўзровень мастацкага мыслення, шмат у чым непераўзыдзены нават да нашага часу, яго творчасць аказала значнае ўздзеянне на фармаванне светапоглядных ас
 • Тип: Реферат

  Творчасць Леапольда Іванавіча Родзевіча

  Леапольд Іванавіч Родзевіч (1895–1938), адзін з вядомых пісьменнікаў-нашаніўцаў, нарадзіўся 12 чэрвеня 1895 г у фальварку Кур'янаўшчына Вілейскага павета Віленскай губерні (цяпер Лагойскі раён Мінскай вобласці) у сям'і збяднелага шляхціца, якая к гэтаму часу практычна асялянілася
 • Тип: Реферат

  Творчасць Лукаша Калюгі

  Імя Лукаша Калюгі (1909—1937) (Канстанціна Пятровіча Вашыны), ярка засвяціўшыся на літаратурным небасхіле канца 20-х гадоў, праз дзесяцігоддзе ўжо і згасла Так мала часу адмераў лёс гэтаму шчыраму мастаку слова для працы на ніве беларускай прозы, прычым чатыры гады былі азмрочаны арыштам, турмой і выгнаннем з роднай Беларусі
 • Тип: Курсовая работа

  Творчая індывідуальнасць Анатоля Грачанікава

  Бацькаўшчына, Радзіма, Айчына, родная старонка, бацькоўская зямля – такімі словамі кожны чалавек называе той адзіны і непаўторны куточак зямлі, дзе нарадзіліся, выраслі, спазналі першыя радасці і няўдачы, адкрылі прыгажосць свету Куды б не завёў чалавека лёс ужо ў сталым узросце, немагчыма пазбыцца тугі па сваёй малой Радзіме Кожны чалавек абавязкова вяртаецца да яе ва ўспамінах і снах як да крыніцы сваёй душы
 • Тип: Реферат

  Творчая дзейнасць Вацлава Ластоўскага

  Вацлаў Ластоўскі, паплечнік Янкі Купалы і Максіма Багдановіча, якія прысвяцілі яму свае вершы, стаяў у самым цэнтры беларускага нацыянальнага руху, народжанага на хвалі рэвалюцыйнага ўздыму 1905—1907 гг
 • Тип: Реферат

  Творчая дзейнасць Рыгора Мурашкі

  У творчай дзейнасці Рыгора Мурашкі можна вылучыць два перыяды, вельмі адрозныя, непадобныя сваім зместам Першы ахоплівае 20—30-я гады, другі прыпадае на Айчынную вайну, калі пісьменнік у сувязі з цяжкай хваробай не змог эвакуіравацца ў тыл і быў змушаны застацца ў акупаваным Мінску
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... 144