Работы в категории Литература : зарубежная, страница 102, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Литература : зарубежная • Тип: Реферат

  Родные и близкие в творчестве С. Есенина

  Сергей Александрович Есенин родился 21 сентября 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии (теперь – село Есенино) «Фамилия Есенин – русская – коренная, а ней звучат язычные корни – овсень, таусень, осень, ясень, - связанные с плодородием, с дарами земли, с осенними праздниками», - писал Алексей Толстой
 • Тип: Дипломная работа

  Родриго Диас де Бивар как национальный герой испанского эпоса "Песнь о моем Сиде"

  На протяжении веков (УШ – ХУ) испанский народ вел упорную борьбу против арабских завоевателей, утвердившихся на Пиренейском полуострове Особенно интенсивный характер эта национально-освободительная война (так называемая реконкиста) приобрела в Х1 – ХШ вв , когда испанцам удалось овладеть почти всем полуостровом Патриотическим порывом были охвачены широкие общественные круги Испании Успехи реконкисты вдохновляли народных поэтов Герои реконкисты заняли прочное место в народном испанском эпосе
 • Тип: Реферат

  Розвиток апокрифічної літератури та її вплив на народний світогляд і українську народну словесність

  Серед повного розпалу творчості народного поетичного генія наприкінці X століття, за святого рівноапостольного князя Володимира, Русь прийняла християнство Прийняття християнства, строго кажучи, було першою важливою подією в культурному житті Русі З нього почалась у нас писемність, почалась освіта, яка відкрила можливість літературного розвитку
 • Тип: Курсовая работа

  Розвиток дитячого психологізму у творах А. Тесленко

  Актуальність теми дослідження В останні десятиліття як в літературознавстві так і в інших наукових дисциплінах спостерігається підвищений інтерес та увага до особливостей людської психології, і в свою чергу, до відображення її проявів в літературних творах
 • Тип: Реферат

  Розвиток драматургії і театру у 80-90-х рр. ХІХст. в Україні

  Важливим показником загального культурного прогресу України в другій половині ХІХ століття було театрально-музичне життя Театр став фактором не тільки культурного, але і суспільного підйому Глядач шукав на сцені відповіді на запитання соціально-економічного характеру, пов'язані з розвитком капіталістичних відносин у всіх сферах життя суспільства, які його турбували
 • Тип: Контрольная работа

  Розвиток літератури середньовіччя

  "Дон Кіхот" є природним завершенням прозових жанрів іспанської літератури попереднього часу Використавши їхні традиції, Сервантес створив новий тип жанру, від якого починається розвиток реалістичного роману в світовій літературі
 • Тип: Реферат

  Розвиток усної руської і зокрема української літератури

  Давно і, можна сказати, безповоротно минулися ті часи, коли твори народної словесності вважались низькими і не гідними смаку освічених людей, «підлими», як називав Третяковський народні пісні Ще за царювання імператриці Катерини II почали в нас знайомитися з народною словесністю, до того ж сама імператриця упорядкувала навіть невеличку збірку прислів'їв під заголовком «Вибрані російські прислів'я» З кінця XVIII століття починають також з'являтися збірники народних пісень, хоча збирачі, як, приміром, Чулков, вважають за потрібне, пристосовуючись до смаків і мови сучасної освіченої громади, пер
 • Тип: Курсовая работа

  Роздвоєння особистості в романі Г. Гессе "Степовий вовк"

  Роман Г Гессе (Hermann Hesse) "Степовий вовк", написаний в 1927 році, виявився підсумком довгих років творчої і моральної кризи, яка почалася ще в 1914 році Роман Г Гессе автобіографічний, "сповідальницький", і це, поза сумнівом, співвідноситься з головною вимогою Гессе до літератури епохи - вимогою щирості
 • Тип: Курсовая работа

  Роль і місце шекспірівських алюзій у п'єсі Тома Стоппарда "Розенкранц і Гільденстерн мертві"

  Гамлет давно визнаний вічним образом світової культури У галереї "вічних образів" принц Датський займає одне із самих видатних місць Незважаючи на те, що поняття «вічні образи» одержало широке використання у філософській та естетичній критиці, воно недостатньо чітко визначене Внеском у теорію вічних образів може стати розгляд різних аспектів образа Гамлета в трагедії У Шекспіра, його інтерпретацій у західній й російських культурних традиціях, його ролі в становленні такого феномена вітчизняної культури, як «росіянин Шекспір» [7]
 • Тип: Курсовая работа

  Роль аллюзий на роман Иоганна Вольфганга Гёте "Страдания юного Вертера" в повести Ульриха Пленцдорфа "Новые страдания юного В."

  10 августа 2007 года скончался немецкий писатель и драматург Ульрих Пленцдорф Он оставил свой след в литературе, кино и театре К примеру, по его сценарию был снят один из самых знаменитых фильмов ГДР "Легенда о Пауле и Пауле", рассказавший об обычной жизни Восточного Берлина под музыку знаковой рок-группы Puhdys
 • Тип: Реферат

  Роль В.Ф. Одоевского в русском романтизме ХІХ века

  Истоки романтизма берут начало в Германии конца 18 столетия Эпоха Просвещения особо бурно затронула германоязычные страны В этом есть определенная закономерность – система образования в маленьких немецких государствах была по тому времени (да и не только по тому) самой, наверное, либеральной и логичной Университеты этих городов-княжеств предоставляли полную свободу преподавательскому составу в планах изложения курсов наук Никакого ограничения, никакой цензуры! Профессоры на свой счет арендовали помещения аудиторий, и их доход зависел только от посещаемости лекций, естественно платных для студ
 • Тип: Реферат

  Роль жінки в суспільстві

  Жінка - це насамперед індивідуальна особистість, це людина, яка живе, є невід’ємливою складовою суспільства і виконує в ньому важливу і безпосередньо потрібну роль Хочу наголосити, що саме слово роль вжито не в театрально-видовищному Будь-яка роль у тихому вишуканому сенсі Будь-яка роль у такому випадку є більш й чи менш усвідомленою і відтворюваною актором чи акторкою Ідеться про роль скоріше в розумінні гендеру Тобто роль жінки як соціальної статі, сконструйованої явним соціумом у відповідному проміжку часу Роль, яка через виховання, забобони, закони, думку оточуючих та інші важелі впливу с
 • Тип: Курсовая работа

  Роль жанру казки в творчості в творчості німецьких романтиків

  Казка – один з основних жанрів у творчості письменників та поетів, у культурі усіх народів Казка зародилася як жанр усної народної творчості, але згодом трансформувалася і стала невід’ємною частиною творчості авторської В різних країнах, у різні часи покоління митців зверталися до чарівного світу казки, що є необхідним для гармонійного розвитку особистості, не тільки дитини, але й дорослого, бо без надії і мрії неможливо прожити життя
 • Тип: Реферат

  Роль казачьего движения в ходе Гражданской войны в оценке автора "Тихого Дона"

  В советском литературоведении авторская позиция преподносилась однобоко, в духе господствовавшей идеологии, хотя общеизвестно, что каждую очередную книгу эпопеи приходилось “проталкивать” в печать Только уже в годы перестройки стали появляться исследовательские работы о сложности авторской позиции, о надклассовых критериях в оценке Шолоховым людей и событий
 • Тип: Реферат

  Роль Кёнигсберга в творческом становлении Гофмана

  И этот великий немецкий писатель- романтик, композитор и художник, один из основоположников сказочной фантастики, родился и вырос в нашем городе, прожил в Кенигсберге первые двадцать лет своей жизни, получил образование в Альбертине и сформировался как личность Здесь же он сделал свои первые робкие шаги в живописи, музыке, литературе
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 144