Работы в категории Культура и искусство, страница 63, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Культура и искусство • Тип: Доклад

  Гусевской хрусталь

  Кавалерские и обычные столы в пригородных дворцах императора, купеческие, мещанские, помещичьи столы-где только не было мальцовского хрусталя В середине 19 века Гусевскому заводу было разрешено изображать на своих изделиях герб России Завод выполнял крупные заказы императорского двора, создавал уникальные изделия для шаха Ирана
 • Тип: Статья

  Гуссерль и Шпет

  Начало 1910-х годов характеризуется интересом к феноменологии Гуссерля в России Некоторые его работы переводятся вскоре после их опубликования в Германии Стремление Гуссерля к созданию строгой науки, не базирующейся на психологических основаниях, находит отклик в России, где до того вслед за немецкими учеными XIX- го в (такими, как Штейнталь) на протяжении многих десятилетий специалисты по языкознанию, истории литературы и искусства стремились к тому, чтобы дать психологические обоснования своим работам Поворот в фонологии от «психофонетики», главным понятием которой у Бодуэна де Куртенэ и та
 • Тип: Реферат

  Гюстав Курб

  В развитии реалистического искусства в Европе имя французского живописца Гюстава Курбе (Courbet) занимает особое место Он был одним из тех, кто, опираясь на лучшие достижения старых мастеров, воплотил в своем творчестве важнейшие принципы реализма, открыто провозгласил их, защищал и пропагандировал, указывая на демократическую природу этого явления В 1855 году Курбе выставляет свои произведения в отдельном павильоне, названном им “Реализм”
 • Тип: Статья

  Д. Вінкебонс "Веселе товариство", експертний висновок

  «Веселе товариство» - побутова сцена Многофігурна композиція на фоні пейзажу: зліва за столом сидить товариство, що складається з десяти людей, четверо з яких тримають в руках гральні карти (в лівому куті столу), дві пари обіймають один одного, чоловік в правому куті столу грає на музичному інструменті Справа та в центрі розташовані дві фігури, відповідно жіноча та чоловіча, написані в русі На задньому плані справа розташована будівля, в дверях котрої знаходиться ще одна жіноча постать; на вікні будівлі висить срібляста посудина В центрі полотна – велике розлоге дерево Зліва вдалині – типова м
 • Тип: Дипломная работа

  Діяльність зі створення і розповсюдження вторинної інформації бібліотеками України

  Із зростанням ваги інформаційних ресурсів у суспільстві розгортаються масштаби та складність інформаційної діяльності Результати та засоби створення якої, а також процеси підготовки інформаційних документів, об’єднують інформаційно-аналітичні дослідження
 • Тип: Реферат

  Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

  У всіх країнах інформація помітно впливає на напрями й результати прогресу в науковій, технічній, культурній та інших сферах їхнього життя Вона стала одним з найбільш значущих ресурсів суспільства і в державному аспекті розглядається як стратегічний ресурс Зберігання, розвиток, суспільства і в розвиток і раціональне використання цього стратегічного ресурсу є завданням великого значення для будь-якого суспільства й держави
 • Тип: Курсовая работа

  Діяльність першого професійного театру Полтави

  Полтава - старовинне українське театральне місто В історії театральної культури воно найбільш відоме за часів славної діяльності Івана Котляревського та Михайла Щепкіна Вибачливий полтавський глядач, чудове приміщення не могли не приваблювати чисельні театральні колективи Ось чому на гастролях у нашому місті можна було зустріти не тільки різні пересувні трупи, а й визначні театральні колективи Харкова, Києва, Москви
 • Тип: Реферат

  Давид - художник французской революции

  Каждый должен служить отечеству своими талантами”, — говорил Жак-Луи Давид — живописец, активный участник французской буржуазной революции конца XVIII века Эти слова являются эпиграфом и к творчеству самого мастера Задолго до начала революционных событий Давид призывал своим искусством каждого к выполнению гражданского долга
 • Тип: Контрольная работа

  Давні поселення на території України

  Гуманізм (від лат humanus – людяний, людський) – 1 Прогресивний напрям культури і суспільної думки, що виник в Італії за доби Відродження і потім поширився в багатьох країнах Європи Представники Г боролися за утвердження поваги до гідності й розуму людини, її право на земне щастя, вільний вияв природних почуттів і здібностей 2 Система ідей і поглядів на людину як найвищу цінність, захист її права, свободи і щастя, створення необхідних умов для всебічного розвитку кожної особистості і найширшого вияву її здібностей
 • Тип: Реферат

  Давні слов'яни

  За своїм характером українська культура належить до культур слов'янського типу Він визначається за багатьма її суттєвими рисами і пов'язаний з історією слов'янських племен, які у другій половині І тис н е утворили на теренах сучасної України першу державу Проте генетична спорідненість українців з іншими слов'янськими народами не виключає не тільки культурної, а й етнічної унікальності тубільного населення
 • Тип: Реферат

  Давньоєгипетська література і наука

  “Треба бути поміркованим – води й зілля вистачить на поживу Але неможна воювати з людьми, що інакше думають, - навіть із пияком можна сидіти за одним столом аби тільки самому зберегти поміркованість Не варто говорити зайвого перед людьми, які не вміють мовчати Не треба бути занадто гордовитим, бо майбутнє – непевне “
 • Тип: Доклад

  Дадаизм

  Дадаизм – модернистское течение, ставшее квинтэссенцией принципа разрушения образности По словам Георга Гроса, дадаисты представляли собой воплощение чистого нигилизма, разрушая образность “ради великого Ничто” Возникновение группы дадаистов в 1916 году было связано с открытием артистического клуба – “Кабаре Вольтера” в Цюрихе Что обозначает понятие “дадаизм” не знает никто Вот что пишет об этом названии один из ярких представителей дадаизма и его идейный вождь Тристан Тцара в манифесте 1913 года: “Дада – это хвост священной коровы у племени Кру, в некоторых областях Италии так называют мать,
 • Тип: Реферат

  Дадаизм

  Дадаизм — сложившееся в годы войны художественное и литературное направление, имеющее своей целью разрушение буржуазной культуры и дискредитирование мещанских нравов На место отрицаемого Д ставит анархическую инициативу индивидуума, ничем не связанного в повседневной жизни и в искусстве [«Дадаист является наиболее свободным человеком на земном шаре» «Кто живет для сегодняшнего дня — вечно живет» (Р Гюльзенбек) «Я против всякой системы Наиболее приемлемая система — не иметь никакой системы» (Т Цара)] Анархический бунт дадаистов против «всего» представляет собою одну из крайних форм образного в
 • Тип: Реферат

  Далай-лама XIV - наместник будды на земле

  Встреч с ним ищут звезды Голливуда, ведущие политики и бизнесмены Он удостоен Нобелевской премии и других высоких наград Единственное, чего лишен Далай-лама XIV, - это права вернуться на родину и быть официальным партнером лидеров великих держав
 • Тип: Статья

  Даниил Кашин: взгляд из XXI века

  Мы продолжаем рассказ о жизненном и творческом пути Д Кашина, нашего выдающегося земляка из Гребнева первого отечественного пианиста, талантливого композитора и собирателя русских песен (первая публикация была в выпуске от 22 июля)
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 361