Работы в категории Культура и искусство, страница 326, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Культура и искусство • Тип: Реферат

  Українська культура: становлення та розвиток

  Складні і багатогранні процеси походження народів та їх культур постійно привертають до себе увагу За свою багатовікову історію український народ створив велику культуру, зробив значний внесок у культуру світову Українська культура пройшла складний шлях
 • Тип: Курсовая работа

  Українська народна сценічна хореографія у другій половині XX століття

  Актуальність дослідження У сучасних умовах глобалізації, транс націоналізації, нівелювання особливостей традиційної культури, необхідно сприяти збереженню та розвитку надбань українців Тому важливою складовою відродження традицій є проблема самоідентифікації, усвідомлення унікальності та неповторності духовних надбань свого етносу Сьогодні актуально наукове осмислення розвитку різних видів мистецтва українського народу Серед інших видів мистецтва, важливе значення має народна хореографічна культура
 • Тип: Курсовая работа

  Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво

  В історії західноєвропейської культури бароко прийшло на зміну Відродженню, заперечуючи певною мірою його духовні відкриття Світовідчуття і світорозуміння, що живило барокову культуру, стало своєрідною реакцією на ренесансне світобачення, що грунтувалося на безмежній вірі у розумність і логічність світу, його гармонійність, в те, що людина є мірою всіх речей
 • Тип: Реферат

  Українське бароко як явище світової культури

  Дух часу диктував нові умови малярства - там почали з’являтися зображення більш реалістичні Ікона, наприклад, стала більше малюватися, а не писатися, але знову з особливостями Став важливішим чуттєвий досвід людини
 • Тип: Реферат

  Українське кіно початку ХХ століття

  Велика Жовтнева соціалістична революція привела до глибинних змін в усіх сферах соціального і духовного життя народів Народилося суспільство, в якому мистецтво стало надбанням трудящих На початку 20-х рр партія і особисто В І Ленін визначили основні риси й шляхи становлення наймолодшого з мистецтв
 • Тип: Реферат

  Українське поселення та житло

  Народна архітектура є однією з важливих складових частин матеріальної культури Вона створювалась, розвивалась упродовж багатьох століть під впливом різних факторів: історичних, природно-географічних, соціально-економічних тощо
 • Тип: Реферат

  Український рушник

  Рушник, як особливий, високого рівня сакральності предмет, характерний для багатьох народів, головним чином слов\'янської, балтійської та угро-фінської груп Українці, котрі належать до слов\'ян, акумулювали у надрах традиційної матеріальної і духовної культури значний масив інформації у тканих та вишитих рушниках, яка становила цим значний Інтерес для всього світу
 • Тип: Курсовая работа

  Український театр другої половини ХІХ століття

  В історії українського відродження в Росії новий український театр відіграв не тільки красиву й ефективну, але й сповнену глибокою неминучою значення роль Український народ протягом багатьох століть не мав власної держави Україна входила до складу то Польщі, то Росії, то Радянського союзу й змушена була майже завжди в тій чи іншій формі терпіти політичне, духовне й навіть релігійне гноблення Особливо несприятливими були умови для розвитку культури в Україні у ІІ пол ХІХ ст Цей період в історії України був одним з найтрагічніших Було заборонено найцінніше, що тільки є в кожного народу, - рідну
 • Тип: Реферат

  Український театр. Традиції і новації (особисті враження)

  Театр - одне з найдавніших мистецтв Його елементи можна спостерігати вже у дитячій грі, у звичаях і обрядах - у весільному, наприклад Але саме театр, як ніяке інше мистецтво, вбирає в себе безліч елементів Театр різноманітний і багатоманітним Людська пам'ять зберігає уявлення про велич театрів самих різних епох Давньогрецькі і давньоримські театри досі полонять уяву своєю масштабною і грандіозною архітектурою, своїм дивовижним чином організованим простором Але, театр може жити не тільки в чудових архітектурних будівлях, він може жити і на вулиці, зовсім не втрачаючи при цьому своєї магічної п
 • Тип: Реферат

  Український фольклор та його місце в сучасній культурі

  Для України усна народна нематеріальна традиційна культура завжди відігравала вирішальну роль у збереженні мови, духовності, національної ідентичності й перспективи існування Нині історія, писав академік Іван Дзюба декілька років тому, дає Україні шанс самоздійснення, хоч і «надто складна комбінація сприятливих умов потрібна для його справдження», бо «глобальна ситуація вносила і вноситиме свої істотні, часом геть несподівані, корективи і в перспективи розвитку національних культур, і в їхні «діалоги», а тому необхідне «реальне освоєння всієї повноти культурної спадщини, перетворення її в акт
 • Тип: Реферат

  Українці в історії Краківської академії мистецтв

  Краківська академія мистецтв є одним із найдавніших вищих навчальних мистецьких закладів Польщі Заснована в 1818 р як Школа рисунку і малярства відділу літератури Ягеллонського університету Після відокремлення від нього у 1873 р , отримала назву Школа образотворчого мистецтва, директором якої став відомий польський історичний живописець Ян Матейко (1838–1893) Сучасна академія мистецтв носить ім’я цього великого майстра пензля Після смерті Я Матейка важливу роль у становленні навчального закладу відіграв перший ректор академії – Юліан Фалат – польський пейзажист, реформатор Краківської академі
 • Тип: Реферат

  Украина глазами Куинджи

  Посмертное наследие Архипа Ивановича Куинджи включает в себя более 500 произведений, значительная часть которых написана в Крыму Именно Крым стал тогда для Куинджи его духовным, творческим центром Внимание художника привлек Южный берег Крыма, с его сложным горным рельефом, с великолепием и пышностью растительного мира, омываемый капризными волнами Черного моря, с обилием солнечного света и бархатом летних ночей Здесь он приобретает земли1: в районе Кацивели, в Алупке и самое обширное имение с девственной природой, с причудливой красоты прибрежной полосой и скалой Узун-Таш — в Кикинеизе Его он
 • Тип: Реферат

  Украинская вышивка: от древности до современности

  Традиция украшать одежду и предметы быта вышивкой в Украине насчитывает столетия Древние летописи и результаты археологических раскопок говорят о том, что вышивали на территории современной Украины еще с тех времен, когда она не была единым государством Великий Геродот в своих трудах писал о том, что одежда у скифов была украшена вышивкой О том, что руссы носили вышитую одежду, говорил и путешественник-араб в Х веке н э Очень жаль, что до наших дней сохранились образцы украинской вышивки, созданные лишь в последние века Но по элементам орнаментов и символике четко видно, что история вышивки и
 • Тип: Реферат

  Украинская и зарубежная культура

  Борьба за сохранение культурной самобытности давно стала одной из основных тем в истории украинцев Постоянно находясь под властью чужеземных государств, они неоднократно испытывали попытки ассимиляции господствующей культурой
 • Тип: Статья

  Украинская книга в Кыргызстане

  Известный киргизский писатель Ч Т Айтматов, размышляя о книге, пишет, что она выступает одним из звеньев в духовной связи людей, заставляет их возвращаться к своим истокам, проникать в сокровенные глубины духа, контактировать с настоящим, прошлым и будущим
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... 361