Работы в категории Культура и искусство, страница 22, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Культура и искусство • Тип: Курсовая работа

  Архівні (документальні) фонди

  Інформація суспільства, від якої значною мірою залежить духовне та культурне відродження держави, її соціально-економічний розвиток, потребує створення повноцінної інформаційної бузи, здатної задовольнити потреби суспільства В наш час відбуваються суттєві зміни у формуванні і збереженні бібліотечних та архівних фондів Виробляються нові принципи, ґрунтуються на загальнолюдських цінностях, утвердженні гуманізму, демократії, доступності фондів широким верствам населення Змінюється ставлення до критеріїв якості бібліотечних і архівних фондів
 • Тип: Контрольная работа

  Архітектура і живопис Англії

  У південній частині Англії в межах Солсберійської рівнини знаходяться загадкові блакитні кам'яні гіганти, що залишилися від ніколи великого древнього храму в Стоунхендже Навіть у наш час їхнє транспортування здалеку є скрутною
 • Тип: Реферат

  Архітектура Візантії

  Історію розвитку архітектурних традицій Візантії можна розділити на три періоди Перший, раннєвизантийский, період почався в V столітті і тривав до VIII століття, йому на зміну прийшов середнєвізантийський період, що продовжувався протягом семи століть, а потім, у XIII столітті, почався пізнєвізантийський період, що тягся до XV століття Після цього на зміну візантійській культурі прийшла інша
 • Тип: Реферат

  Архітектура Візантії

  В кінці ІV ст після розділу Римської імперії і переносу імператором Констянтином своєї резиденції в грецьку Візантію провідна роль в політичному, економічному і суспільному житті переходить до східної частини З того часу починається епоха візантійської держави, центром якої стала його нова столиця – Константинооль Історія архітектури Візантії поділяється на три періоди:
 • Тип: Реферат

  Архітектура Стародавнього Єгипту

  Близько 3000 року до н е була створена держава Єгипет, що включала північний і південний райони долини ріки Ніл Спочатку існувало Раннє царство, приблизно в 2800-2400 роках до н е його перейменували в Древнє царство, потім, наприкінці III тисячоріччя до н е , — Середнє царство й у XVI-XI століттях до н э — Нове царство
 • Тип: Реферат

  Архітектура України кінця ХVII століття

  Розглядаючи розвиток образотворчого мистецтва і архітектури на Україні в XVII ст , треба відмітити, що він відбувався у особливих історичних умовах Період польського панування, напади татар, період визвольної війни, приєднання українських земель до Росії в наслідок Переяславської ради, період Руїни, коли українські землі входили до складу різних держав – все це зумовило особливості розвитку української архітектури та образотворчого мистецтва XVI – XVIII ст
 • Тип: Курсовая работа

  Архітектурна та образотворчомистецька спадщина Античності

  Античним світом прийнято називати суспільство Стародавніх Греції та Риму в період з lХ – Vlll ст до н е до lV – V ст до н е Витоками для вивчення античного світу є праці стародавніх письменників, що дійшли до нашого часу у рукописах переважно середньовічних часів Слід згадати археологічні розкопки, що ознайомлюють нас з країнами античного світу, їх містами, укріпленнями, жилими і суспільними будівлями, творами мистецтва і т д Серед вчених, які займались дослідженням античних міст, можна назвати Б В Фармаковського (його розробки присвячені жилим будинкам), М І Ростовцева (аналіз розвитку монум
 • Тип: Реферат

  Архаическая культура

  В архаической культуре (это период примерно 50-10 тысяч лет до н э) человек учится рисовать, считать, создает первые объяснения мира и самого себя В этот же период появляются и первые социальные формы организации людей (племенные и родовые союзы) Сразу нужно обратить внимание на необычность с современной точки зрения воззрений и видения, присущих людям архаической культуры Приведем всего два примера Один - это отождествление брачных отношений (ухаживания и любви) с охотой, соответственно жених в архаической культуре отождествляется с охотником (стрелком из лука), невеста - с дичью Сразу приход
 • Тип: Реферат

  Архаические представления о внутреннем пространстве храмов Индии

  Индия - государство в Южной Азии, в бассейне Индийского океана Истоки индийской художественной культуры восходят возникшим на берегах рек Инд и Ганг древнейшим цивилизациям, которые послужили основой и для развития культуры Археологические находки свидетельствуют о наличии в Индии человеческого общества уже в период каменного века В отложениях этой эпохи найдены каменные орудия Первые датированные остатки бронзовой культуры, найденные в долине реки Инд, относятся к началу 3-го тысячелетия до нашей эры
 • Тип: Статья

  Архаические элементы в русско-украинской свадьбе Иссык-Кульской области Кыргызстана

  Изучение темы, обозначенной в названии статьи, представляет повышенный интерес в силу ряда причин Во-первых, территория озера Иссык-Куль – это особый историко-этнографический район Во-вторых, на данной территории не проводилось систематического изучения русско-украинского фольклора, в том числе и свадебного В-третьих, восточные районы побережья озера Иссык-Куль заселялись компактными группами выходцев из Воронежской, Полтавской и Харьковской губерний России (6,137)
 • Тип: Реферат

  Архангельский музей деревянного зодчества «Малые Корелы»

  С некоторых пор архангельский музей деревянного зодчества «Малые Корелы» стал центром паломничества исследователей аномальных явлений Экстрасенсы заинтересовались этой уникальной исторической экспозицией сразу после того, как народный телеграф донес до них весть о том, что в одной из изб зажиточного крестьянина, расположенной здесь, были обнаружены следы барабашек и домовых
 • Тип: Дипломная работа

  Археологія Закарпаття

  Актуальність дослідження Археологія Закарпаття є важливим елементом історичного дослідження області Закарпаття – це один із важливих регіонів України, котрий має свої особливості як з точки зору географічного розташування, так і з сторни історичного розвитку Дослідження цього регіону неможливе без залучення археологічних джерел
 • Тип: Отчет по практике

  Археологическое исследование на Татарском городище в 2006 г.

  В полевом сезоне 2006 года Татарская археологическая экспедиция Ставропольского государственного университета под руководством заведующего кафедрой археологии и региональной истории, декана исторического факультета, д и н , проф Кудрявцева А А продолжала археологические исследования на Татарском городище, расположенном Шпаковском районе у южной окраины г Ставрополя, между дачным поселком кооператива «Дружба» и селом Татарка (рис ) Раскопки велись согласно Открытому листу № 1343, форма № 1 В работе принимали участие преподаватели университета: зав археологической лабораторией, к и н , доцент К
 • Тип: Реферат

  Архетектура Тюмени и ее культурное своеобразие

  Тюмень – первый русский город в Сибири Основан как острог в 1586 году Историческая часть города расположена на берегах Туры и её правого притока – реки Тюменка, на клиновидном мысу между которыми к концу 1580-х годов была отстроена русская крепость ставшая ядром города
 • Тип: Реферат

  Архетипический политеизм М. Цветаевой и неоязычество в русской культуре ХХ в.

  В 1925 г в деревне под Прагой о Сергий Булгаков крестил сына М И Цветаевой Вот как она об этом пишет: "Чин крещения долгий, весь из заклинаний бесов В одном месте, когда особенно выгоняют, навек запрещают ("отрекись от ветхия прелести!"), у меня выкатились две огромные слезы - точно это мне вход заступали в Мура" (НСТ, 380) И далее: "Мур, во время обряда Одну ножку так помазать и не дал (Ахиллесова пята язычества! Моя сплошная пята!)" (НСТ, 380) То есть и сама мать - сплошь ахиллесова пята, сплошь открыта проникновению той самой "ветхия прелести"
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 361