Работы в категории Культура и искусство, страница 176, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Культура и искусство • Тип: Доклад

  Любительские движения

  Своеобразной формой добровольного объединения граждан, примыкаю­щей к существующим формам и в то же время имеющей свою специфику, самобытность, свою определенную историю и традицию, свой способ рождения и реализации инициатив - сегодня является любительское движение
 • Тип: Реферат

  Любовь - эрос

  Западноевропейская любовная культура уходит своими корнями еще в античность Одним из первых философов, развивавших тему любви, был древнегреческий философ Платон В своих диалогах, таких, как «Федр», «Пир», Платон разрабатывает свою теорию любви Любовь, по Платону, имеет два начала, которые находятся в человеке одновременно Первое из них, влечение к удовольствиям, — это явление безнравственное, а второе стремление к возвышенному, — это та самая возвышенная любовь, которой Платон более всего восхищается Любовь в произведениях Платона — это явление идеальное, которое делает любящего человека ген
 • Тип: Реферат

  Людина в світі технологічної культури

  Культура – це характеристика людського суспільства, його людей, його історії Природа як така, людини природа без, лежить поза культурою і її не знає За зовнішнім різноманіттям визначень культури все ж виявляються дві смислові домінанти У вузькому сенсі під культурою розуміється сукупність створених людиною в ході історії матеріальних і духовних цінностей, перш за все його досягнень у галузі мистецтва, науки і освіти Звідси виводяться і основні форми культури – матеріальна, духовна і художня культура У широкому розумінні культура – це форма і спосіб існування людини, штучне середовище, створен
 • Тип: Реферат

  Люминисценция

  Природное применение холодного свечения - люминесценция (например, свечение гнилых пней и различных живых существ) наблюдались, конечно, и первобытным человеком, но сознательное описание этих явлений и выяснение их способностей началось лишь около 400 лет назад
 • Тип: Реферат

  М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

  Михайло Львович Бойчук народився у селі Романівці на Тернопільщині Ще у своєму селі почав займатися малюванням Романівський учитель, помітивши здібності юнака, дав об’яву про нього в газеті, на яку відгукнувся художник Юліан Панькевич і допоміг Михайлові переїхати до Львова, де він знайомиться з церковним мистецтвом — іконописом та книжковою мініатюрою Вже тоді Бойчук виявив зацікавлення візантійськими витоками українського християнського мистецтва У Львові Бойчук починає самостійно працювати, отримує допомогу від Наукового товариства ім Шевченка і Товариства для розвою руської штуки й 1899 ро
 • Тип: Статья

  М. В. Ломоносов – художник, поэт, ученый

  М В Ломоносов — личность удивительная по силе своего дарования и по универсализму этого дарования Энциклопедический характер его образованности, включающей знание европейских языков, латыни и греческого, знакомство с мировой литературой и античным наследием, необычайную начитанность в церковнославянской книжности и естественнонаучных трудах, делает его причастным практически ко всем сферам культуры того времени Интересно, что творчество Ломоносова, будучи плодом синтеза достижений античного, европейского и российского обществ, остается глубоко национальным
 • Тип: Дипломная работа

  Місце і роль Н.Х. Онацького в становленні Сумського художнього краєзнавчого музею

  Никанор Харитонович Онацький - це видатний мистецький діяч Сумщини, художник, поет, який весь свій талант і натхнення віддав чудовому краю Полтавщини та Сумщини Більшість його картин присвячено відображенню сільського життя В них правдиво і поетично передано багатство і красу краєвидів
 • Тип: Сочинение

  Міф міста Львова

  Згідно, літературної енциклопедії міфи найчастіше відносять до феноменів, що характеризують ранню культурну свідомість, як "оповіді, в яких в образній формі отримали відображення примітивні уявлення стародавніх народів" "Зазвичай маються на увазі сказання про богів, духів, обожнених або пов'язаних з богами своїм походженням героїв, про першопредка ( )" Застосування поняття "міф" та його похідних до опису феноменів сучасного мислення здійснюється не цілком чітко н носить іноді метафоричний характер Наприклад, говорять "міф", маючи на увазі "вигадка&
 • Тип: Реферат

  Міфологічна свідомість: єдність об'єкта і суб'єкта, предмета і знака

  Віра в одухотворення всієї природи досягає найвищої точки в міфах Вони - природний результат розумової роботи первісних людей, спрямованої на розкриття у найдрібніших деталях навколишнього світу, проявів особистого життя і волі Для примітивних людських племен усі предмети довкола виконують призначені їм у світі функції І це не поетична вигадка чи метафора (поезією і метафорою вони стали у цивілізованому світі) Це, світорозуміння, і спирається воно на широку філософію природи, щоправда, первісну і грубу, але сповнену серйозної думки
 • Тип: Доклад

  Мавзолей в Галикарнасе

  Галикарнас (нынешний турецкий город Бодрум) был столицей и главным портом небольшого, но богатого античного государства, которое тогда называлось Карией Город находился под властью персов, но сатрапов в Галикарнас назначали из местной знати В 377 году до нашей эры на карийский престол вступил Мавсол, который сразу же обложил налогами все и вся И на эти деньги обнес свою столицу крепостной стеной, затем возвел храм бога войны, в архитектуре присутствовали как карийские, так и восточные и греческие черты По греческому образцу царь организовал и агору — большую площадь для собраний и торговли
 • Тип: Доклад

  Мавзолей В.И. Ленина

  Первый (временный деревянный) вариант Мавзолея был открыт 27 января 1924 года возле Сенатской башни Кремля на Красной площади Первый Мавзолей представлял собой усеченную ступенчатую пирамиду, к которой с двух сторон примыкали Г-образные пристройки с лестницами Посетители спускались по правой лестнице, обходили саркофаг с трех сторон и выходили по левой лестнице
 • Тип: Доклад

  Мавзолей В.И.Ленина

  Когда В И Ленин скончался (21 января 1924 года), была создана Специальная комиссия под председательством Ф Э Дзержинского, и члену этой комиссии — В Д Бонч-Бруевичу была поручена организация похорон Сам В И Ленин никаких записей или устных распоряжений на этот счет не оставил, и никто не слышал о его завещании относительно своего захоронения У тогдашнего руководства страны и мыслей не было о длительном бальзамировании тела В И Ленина Достоверно известно, что после доставки тела покойного из Горок в Кремль патологоанатом академик А И Абрикосов провел обычное вскрытие, установил причину смерти
 • Тип: Реферат

  Мавританское искусство

  Мавританское искусство - это условное название художественного стиля, который сложился и расцвел в Северной Африке и Андалусии(Южная Испания) в XI-XV вв Ярче всего мавританский стиль проявился в архитектуре
 • Тип: Курсовая работа

  Магическая медицина в первобытном обществе

  Задачей моей работы является ознакомление с истоками магической медицины и ознакомление с происхождением обрядов, заклинаний, песнопений, а также разнообразных сложных ритуалов, призванных излечить человека от недуга с помощью потусторонних, мистических сил
 • Тип: Доклад

  Магическая Прага

  У нас, людей, воспитанных современной городской цивилизацией, с детства привыкших жить в жестких рамках, порой не хватает времени даже на то, чтобы остановиться, перевести дух, присмотреться к тому, что же окружает нас Так мы проходим мимо настоящих памятников истории и произведений искусства, не воспринимая их Но - хуже того - теряется связь времен, мы уже не можем понять искусство наших предков или культуру других народов, зачастую именно в архитектуре и градостроительстве выражавших свои взгляды на мир и человека в нем
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... 361