Работы в категории Культура и искусство, страница 162, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Культура и искусство • Тип: Реферат

  Культура України

  Але та слава бачиться й через призму гірких уроків Автор нещадний до всього потворного й антиморального, тим більше, що підстав, як бачимо, антипатріотичного, антиморального, антиестетичного, зрештою — антикультурного плану більше, ніж того хотілося б і нам І, до всього, автор тільки силу приписує богам За безсилля і рабство, відсутність волі та гідності він звинувачує самих людей
 • Тип: Реферат

  Культура України XIX сторіччя

  На культурне життя в Україні XIX ст наклали свій відбиток складні суспільно-економічні відносини і політичні процеси, які були зумовлені скасуванням кріпосницької системи і розвитком капіталістичних відносин, а також боротьба народних мас проти кріпацтва, Вітчизняна війна 1812 р , повстання декабристів
 • Тип: Реферат

  Культура України в XVIII–XIX ст.

  Основними чинниками українського відродження XIX ст були ідеї Просвітительства та Великої французької революції, німецький романтизм та ідеї слов'янського відродження, пам'ять про минуле України Саме в цей час почало формуватися нове поняття спільності, яке спиралось на спільність мови та культури Дедалі більше людей сприймає ідею про те, що носієм суверенітету є народ, водночас посилився інтерес до його мови, історичного минулого, побуту, звичаїв, традицій З цього й починається процес творення національної свідомості
 • Тип: Реферат

  Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

  Період кінця XVI – початку XVII століття є дуже яскравим і насиченим в історії нашої країни Його основні риси характеризуються діяльністю козацтва, його волелюбними й демократичними ідеями, характером, що перегукуються з такими явищами Західної Європи як Відродження та Реформація Я обрала саме цю тему для більш детального вивчення тому що саме культура може найбільш точно й живо передати особливості життя українського народу впродовж двох століть, що стали важливою сторінкою нашої історії, адже саме культура визначає рівень розвитку суспільства, творчих сил і можливостей людини, а також визна
 • Тип: Учебное пособие

  Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

  Термін "рінашіта" (відродження), який вперше ввів італійський живописець і історик мистецтва Дж Вазарі в середині XVI ст , означає нову фазу в історії мистецтва, яке відродило після середньовічного "занепаду" античні норми прекрасного Використовуючи античну спадщину, інтелігенці
 • Тип: Доклад

  Культура України у ХVІ – на початку ХVІІ ст.

  Розвиток української культури проходив в складних суперечливих умовах, коли Україна знаходилась під владою іноземних держав і до середини XVII ст не мала власної державності Але І в цей час українська культура мала тісні взаємозв'язки з культурою Польщі Росії Чехії, зазнала активних впливів європейських культурних процесів, пов'язаних з добою Відродження, але оберігала власну самобутність та неперервність у розвитку з давньоруською культурою
 • Тип: Реферат

  Культура украшения тела. Пирсинг

  Предполагается, что прежде, чем украшать наскальными рисунками стены пещер (первые из найденных наскальных росписей были сделаны еще в эпоху палеолита), имеющих, в первую очередь, ритуальный характер, наши предки использовали в качестве материального носителя своих неосознанных импульсов и творческих порывов собственное тело
 • Тип: Контрольная работа

  Культура Франції

  Франція – справжній заповідник пам'яток історії і культури різних епох і цивілізацій Тут збереглися печерні житла стародавніх людей епохи палеоліту, дороги, віадуки, тріумфальні арки та арени (Нім, Авіньон, Арль і Оранж), які представляють галло – римську архітектуру I століття нашої ери, численні пам'ятки романської архітектури (монастирі в Сіто і Клюні, церква в Мон-Сен-Мішель і т д )
 • Тип: Реферат

  Культура ХХ века: противоречия и проблемы

  Культура (от латинского cultura - возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание), исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях
 • Тип: Реферат

  Культура цивилизаций Востока

  В науке, как и в обыденном сознании, стало привычным противопоставление Востока и Запада Причем эти два понятия имеют не столько географическое, сколько культурно-историческое содержание Восток ассоциируется с великими цивилизациями и культурами Азии и, частично, Африки, Запад – со странами европейской, преимущественно, западноевропейской культуры Между Востоком и Западом не существует четкой и общепризнанной границы Предметом дискуссии, например, является степень «восточности» или «западности» славянских народов и культур
 • Тип: Курсовая работа

  Культура Швейцарии в конце XV-XVI вв.

  Специфика состава конфедерации наложила заметный отпечаток на особенности культурного развития в Швейцарии Большая часть жителей страны говорила по-немецки, но в союз входили и области с франкоязычным и италоязычным населением, на века сохранившим свои традиции В результате на протяжении всей эпохи Возрождения, да и значительно позже, решающую роль в культуре Швейцарии играли не взаимосвязи различных регионов страны (хотя они существовали), не объединившая ее население общность исторической судьбы, а культурная близость отдельных частей Швейцарии с соседними странами, где говорили на том же я
 • Тип: Реферат

  Культура Шумера

  Згідно з Біблією людство зародилось між берегами річок Тигру та Ефрату Саме в цій місцевості існувала в стародавні часи загадкова Шумерська цивілізація Як і інші великі цивілізації, Шумерська цивілізація розташована в одній зоні паралелей з Єгипетською цивілізацією, цивілізацією Майя, древньою Індійською цивілізацією та має багато нерозгаданих таємниць (наприклад, глиняна судина з мідними стержнями, яка за думками деяких вчених є аналогом сучасного акумулятора, кам’яна амфора, внутрішню порожнину якої неможливо відтворити навіть за сучасних технологій та багато ін ) Тому я вирішив розглянути
 • Тип: Курсовая работа

  Культура эллинистического мира

  В 334г началось завоевание Азии македонской армией Поначалу армия Александра Македонского была небольшой, и он не имел целью покорить всю Переднюю Азии Однако слабость Ахеменидов была очевидной После ряда побед Александр настиг Дария на пути из Мидии в Парфию, и сатрапы закололи его Но и Александр попал в очень трудное положение, стараясь избежать внутренних противоречий среди своего окружения В Средней Азии было сильно антимакедонское сопротивление, которое возглавлял согдиец Спитамен В 328– 327гг дон э Александру пришлось вести войну в Средней Азии Чтобы склонить местную элиту на свою сторо
 • Тип: Реферат

  Культура Эпирского царства

  Культурная жизнь Эпирского царства протекала в сложных исторических условиях, под воздействием многих факторов: общественно-политических, социально-экономических, а порой географических Расположенный, с одной стороны, между прежними центрами византийской культуры (Константинополем и Фессалоникой, которая непродолжительное время даже входила в его состав), Италией и Сербией — с другой, Эпир выступал своего рода посредником между культурой Восточной и Западной Европы, между славянским населением (сербами и болгарами) и Византией Как и Никейская империя, он не только претендовал па роль объедини
 • Тип: Реферат

  Культура эпохи античности

  Термин «античность» происходит от латинского слова antiquus — древний Им принято называть особый период развития древней Греции и Рима, а также тех земель и народов, которые находились под их культурным влиянием Хронологические рамки этого периода, как и любого другого культурно-исторического явления, не могут быть точно определены, однако они в значительной мере совпадают со временем существования самих античных государств: с XI-IX вв до н э , времени становления античного общества в Греции и до V н э — гибели римской империи под ударами варваров
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... 361