Работы в категории Краеведение и этнография, страница 8, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Краеведение и этнография • Тип: Реферат

  Евреи

  Хотя евреи - понятие не географическое, а этнографическое, само название "еврей" происходит от древнееврейского слова "иври", что в переводе означает "пришедший с другой стороны из-за реки" В Библии говорится, что праотец евреев Авраам пришел на дарованную Богом землю из-за реки Евфрат История еврейского народа насчитывает более пяти тысячелетий
 • Тип: Реферат

  Евстахий Тышкевич - археолог и краевед

  Страстью Константина Тышкевича были археология и краеведение На них не жалел он капиталов, полученных от собственных предприятий: полотняной мануфактуры, сахарных и кирпичных заводов Подобно другим современникам-патриотам, граф в буквальном смысле собственными руками начал собирать осколки отечественной истории, раскапывая местные курганы и городища Логойск, которым Тышкевичи владели почти 5 веков, ведет отсчет с 1078 года 101-летний Пий Тышкевич, отец Константина и Евстафия,  числил себя подлинным ценителем старины Скрупулезно вел семейную хронику, вместе со второй женой Августой из рода Плят
 • Тип: Реферат

  Етнічна історія села Павлівка

  Становлення народно-традиційної культури українців тривало довгі століття Впродовж багатьох століть український народ безупинно творив своє, тільки йому властиве духовне середовище, наповнюючи його своєрідними обрядами, ритуалами Фактично формувався внутрішній світ українців, осягався весь навколишній простір, закладалися світоглядні засади
 • Тип: Реферат

  Етнічна культура

  Упродовж останніх 100-150 років на Землі різко збільшилася кількість міст і чисельність міського населення, підвищилася його частка в усьому населенні планети, посилилася роль міст в усіх сферах життя суспільства Відобразивши суттєві структурні зміни в економіці та соціальному житті, процес урбанізації, будучи назагал прогресивним явищем, спричинив багато нових проблем, які десятиліттями зберігають актуальність Тому більшість сучасних суспільних наук, досліджуючи різні аспекти буття людини та суспільства, часто акцентують увагу саме на місті, міських жителях Серед великої кількості проблем суч
 • Тип: Реферат

  Етнічна специфіка духовної культури греків Приазов'я

  Підвищений інтерес українських етнографів до Приазов'я закономірний, оскільки це один з найбільш змішаних в етнічному відношенні регіонів України Питання міжетнічних зв'язків у нових політичних і соціально-економічних умовах займають одне з провідних місць у дослідженнях етнологів не тільки нашої країни, а й усього світу Причому слід зазначити, що в даний час етнічна специфіка у більшості народів зміщується з матеріальної сфери в сферу духовну В цьому зв'язку являє великий інтерес вивчення весільного ритуалу, оскільки в ньому найбільше акцентована етнічна специфіка того або іншого народу, а в
 • Тип: Курсовая работа

  Етноботанічні характеристики рідкісних видів рослин флори Чернігівщини

  Чернігівщина. Край зачарованої Десни, розміщений на границі лісової та лісостепової зон, край з досить теплим літом і помірно м якою зимою. Природа неначе створила його для того, щоб людина використовувала дари її природи, любила та шанувала її.
 • Тип: Реферат

  Етнографічний район Карпат

  До Карпатського етнографічного району належать Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська (крім східної частини), Чернівецька, більша частина Тернопільської областей В Карпатському етнографічному районі виділяються три основні підгрупи: Прикарпаття, Власне Карпати, Закарпаття Так історично склалося, що, перебуваючи у складі різних держав, українці зберегли свою етнокультуру, хоча і не уникли деяких взаємовпливів з культурами словаків, угорців та поляків Мешканці гірських районів Карпат зберегли найархаїчніші риси культури, які дещо відмінні від поліських
 • Тип: Реферат

  Животный мир Черного моря

  Черное море со всех сторон окружено сушей, но все же не является озером - соединяется со Средиземным морем узким проливом Босфор и более широким - Дарданеллы (Сцилла и Харибда в греческой мифологии) Обмен водой с океаном через эти проливы затруднён, поэтому в Чёрном море нет приливов и отливов
 • Тип: Реферат

  Жизнь и творчество В.А. Жуковского в Калуге

  Эти стихотворные строки принадлежат перу замечательного русского поэта Василия Андреевича Жуковского (1783 - 1855) Тонкий лирик, блестящий переводчик, открывший русскому читателю торжественные гекзаметры Гомера, вдохновенные строки Гете и других западноевропейских поэтов, среди которых был и А С Пушкин Надо сказать, что одним из ключевых слов и понятий Жуковского и в прозе, и в поэзии и в жизни было понятие человеческой Добродетели Идея самосовершенствования пронизывала все его существо Перед смертью поэт тяжело размышляет о человеческой ответственности; в исповедальных строках, соотнеся высм
 • Тип: Контрольная работа

  Жизнь и творчество Г.И. Гуркина

  Живопись до конца 18 столетия на Алтае была представлена крестьянской стенной росписью, появившейся на территории Солонешенского, Залесовского районов, в центральной и южной частях Горного Алтая вместе с первыми переселенцами-старообрядцами Местные авторы вносили свой вклад в создание сибирской иконы, население хранило старинные духовные книги Культура и народный быт обладают глубокой преемственностью Расцвет русского искусства во многом стал возможен потому, что художники, историки культуры, писатели, композиторы ясно осознали значение крестьянской домовой живописи, народного лубка, русской и
 • Тип: Курсовая работа

  Закономерности внутреннего и внешнего порядка в организации и построения пространственно-временного континуума народов Сибири

  Проблема, заявленная в теме исследования, не нова Ранее уже предпринимались попытки исследовать сакральный пространственно-временной континуум различных обществ, находящихся на разных этапах исторического развития Однако степень исследованности сакральных пространства и времени в мифах и обрядах хантов и манси остается сегодня недостаточной Такие исследователи, как Н В Лукина, В М Кулемзин, Е Г Федорова, А В Головнёв, И Н Гемуев и др касались так или иначе в своих исследованиях проблем, связанных с пространством и временем в мифах и обрядах хантов и манси Но исследование сакрального пространс
 • Тип: Реферат

  Замок Средневековья на территории Пруссии

  Впервые Лабиау (ныне Полесск) упоминается в 1258 году в Грамоте ландмейстера Герхарда фон Хирцберга как крепость Лабегове, расположенная на реке Лабе (так раньше называлась река Дейма) Отсюда произошло и название города: с 1258 года - Лабегов, с 1330 - Лабиау
 • Тип: Статья

  Записки журналиста: Корея

  «Аннёнхаси-мникка?» (букв : Все ли у вас благополучно?) – первое, что я услышала, выйдя из самолета в аэропорте города Сеул Так приветствуют друг друга жители Кореи – удивительной страны, в которую я отправилась по заданию редакции газеты для того, чтобы написать цикл статей о ней По пути я кое-что почитала об этой стране Восточной Азии
 • Тип: Реферат

  Заповедник "Богдинско-Баскунчакский"

  18 ноября 1997 г вышло правительственное постановление о создании Государственного природного заповедника «Богдинско-Баскунчакский» в Астраханской области Этим завершился почти восемнадцатилетний период создания этого заповедника Территория заповедника обозначена на местности и соблюдение режима его охраны контролируется инспекцией Богдинско-Баскунчакского природного заказника Государственного комитета по охране окружающей среды Астраханскойобласти
 • Тип: Реферат

  Заповедник "Каменная Могила"

  Среди многочисленных памятников первобытного искусства на просторах Евразии особое место занимает Государственный историко-археологический музей-заповедник "Каменная Могила" В получасе езды от Мелитополя находится удивительное и странное место со зловещим названием «Каменная могила» Шестьдесят гротов, пещеры, нагромождение гигантских (с пятиэтажный дом!) желто-черных камней А чуть дальше — подземный мир с анфиладой залов и коридоров, в которых находится НЕЧТО Со всех концов света едут в эти места археологи, ясновидящие и народные депутаты
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 37