Работы в категории Краеведение и этнография, страница 32, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Краеведение и этнография • Тип: Реферат

  Українські легенди та перекази про свійських тварин та свійську птицю

  Походження свійських тварин, їхні характерні особливості, іноді й самий зовнішній вигляд оточені багатьма українськими легендами та переказами До того ж, більшість перебуває в щонайщільнішому й найбезпосереднішому зв'язку з тими чи іншими апокрифами, а деякі ґрунтуються на давніх релігійно-міфічних поглядах народу на природу
 • Тип: Реферат

  Українські народні оповіді та перекази про легендарних людей і народи

  З-поміж усіх інших українських космогонічних легенд та переказів досить помітне місце посідають оповіді про легендарних людей і народи Джерелами відомостей про різноманітних дивовижних легендарних людей і народи — як, приміром, кінокефалів (песиголовців), циклопів, одноногих, безбородих, парасоленогих, велетнів, пігмеїв і т ін — були в давньому греко-римському світі твори письменників Плінія, Ацила Геллія, Соліна Полцгістера, Філострата та деяких інших, які самі запозичували значну частину своїх оповідань в єгиптян та індійців У християнській літературі перших сторіч всі ці оповідання звів до
 • Тип: Статья

  Українська писанка

  Період приходу весни, який у давні часи був справжнім святом для хлібороба, на території України припадає на кінець квітня – початок травня І ось у сиву давнину наш, ще не хрещений, люд: і хлопці, і дівчата, і старі, і малі – йшли до весняного лісу, де піснями й танцями, гаївками та хороводами славили воскресіння природи, її відродження і розквіт Возвеличували життєдайну силу сонця як першооснови життя Прославляючи вічний закон пробудження природи на землі, возвеличували і вшановували водночас один із головних символів цієї пори – яйце, з якого, як вважалось, і почалося життя на Землі Розпису
 • Тип: Реферат

  Український рушник

  Актуальність обраної теми пояснюється тим, що вишитий рушник на стіні – давній український народний звичай Не було, здається, жодної на Україні оселі, якої не прикрашали б рушниками Хоч би як судилося їм убого жити, а все ж естетична принада за всякчас знаходила місце в помешканнях — хай то була одинока хатина вдови чи затісна багатодітна оселя, приземкувата мазанка на півдні України або курна хата поміщика — всюди палахкотіли багатством кольорів рушники Хата без рушників, казали в народі, що родина без дітей Рушник з давніх-давен символізував не тільки естетичні смаки, він був своєрідною віз
 • Тип: Доклад

  Украинский народ

  Украинцы (укр украї́нці; историческое самоназвание русины (укр руси́ни)) — восточнославянский народ, проживающий преимущественно на территории современной Украины Среди славянских народов является третьим по численности после русских и поляков
 • Тип: Реферат

  Усна народна творчість українців

  Важли­вою складовою українського народознавства є наука про народну творчість — фольклористика Незважаючи на поважний вік, що обіймає понад два століття, вона все ще перебуває у пошуку оптимального наукового трактування багатьох питань, пов'язаних зі становленням та еволюцією предмета, його взаємин із історією, етнографією, літерату­рою тощо Та й головна справа в тім, що таке явище, як фольклор, не було незмінним за всіх часів
 • Тип: Курсовая работа

  Финляндия

  Самоназвание – суомалайсет, Suomalaiset, нация, основное население Финляндии Численность – свыше 4,6 млн человек Около 300 тысяч финнов живут в США, Швеции - около 300 тысяч, в Канаде более 5о тысяч человек, в России- 34,1 тысяча финнов, в Норвегии- 20 тысяч, в Эстонии- 16,6 тысяч человек, на Украине и в Казахстане около 1 тысячи финнов Говорят на финском языке финно-угорской семьи Письменность на основе латиницы Верующие - в основном лютеране Финны ведут свое происхождение от древних прибалтийско-финских племен, предположительно проникших во 2-м тысячелетии до н э на территория современной Ф
 • Тип: Реферат

  ФК "Ротор-Волгоград"

  Во многих изданиях, как год образования футбольной команды "Трактор" указан 1933, но, изучив материалы архивов и воспоминания ветеранов футбола, группа волгоградских любителей футбола установила, что команда образована в 1929 году Тогда она входила в спортивное общество "Тракторостроитель" и принимала участие лишь в городских товарищеских матчах В первом же своем официальном турнире - первенстве города - "Тракторостроитель" сыграл в 1930 году В футбол же в нашем городе начали играть еще за 20 лет до этого: в Царицыне были образованы две любительские команды: &quo
 • Тип: Реферат

  Флора и растительность Астраханской области

  Первые исследования в основном касались видового состава флоры В разное время область посетили: П С Паллас, К К Клаус, Э А Эверсманн, И К Пачоский, А Я Гордягин и многие другие выдающиеся путешественники и ботаники В конце 20-х годов нынешнего столетия больше внимания стали уделять пойменным местообитаниям Одному из первых исследователей растительного покрова нижневолжской долины - С И Коржинскому (в 1888 г) - флористический состав ее лугов и болот первоначально казался довольно однообразным, но впоследствии эти представления стали меняться А Г Раменский (в 1931 г) отметил изменение состава тр
 • Тип: Книга

  Фольклор - как главный фактор отражения культуры казачества

  Кизлярский край славен народной музыкой: “Песня душа народа”, не зря так говорят Это лирическое выражение, с помощью мелодии и слов, того внутреннего настроения, что овладевает в данный момент одним или группой поющих Одним из любимых жанров фольклора на Тереке были исторические, военные и бытовые песни Это хоровые, плясовые песни Наибольшей популярностью пользовались военно-бытовые лирические песни, отражавшие тяжелую казацкую судьбу, безвременную смерть где-нибудь на чужбине, трудную долю казацких вдов Сюда же можно отнести так называемую пейзажную лирику о Тереке, отражавшую любовь казаков
 • Тип: Курсовая работа

  Формирование болгарской народности

  Могучее государство, возникшее на Балканах и возглавляемое ханом Аспарухом, объединило древних болгар и потомков древних фракийцев, а также поселившихся здесь в VI – VII веках славянские племена так называемой болгарской группы В нее входил ряд народов, населявших Мезию, Фракию, Македонию, частично земли современных Греции, Албании, Сербии, Румынии Такая ассимиляция в формировании славянской народности не является чем-то странным Например, сербская народность включила в свой состав представителей дославянского населения – балкан-иллирийцев 1
 • Тип: Курсовая работа

  Формирование древнерусского этноса

  Россия занимает важное место в мировой истории и культуре Сейчас трудно себе представить мировое развитие без Петра I, Пушкина, Достоевского, Жукова Но историю страны невозможно рассматривать без истории народа А русский народ, точнее древнерусский, безусловно, сыграл главную роль в формировании Российского государства Не менее важную роль древнерусский этнос сыграл в деле формирования белорусского и украинского народа
 • Тип: Реферат

  Формы и методы деятельности органов местного самоуправления Ставропольской губернии

  В последние годы особенно остро стоят вопросы в социальной сфере и роли в этом местного самоуправления Поэтому не случайно к этой проблеме проявляется повышенное внимание, так как идут поиски его оптимальной организации Функционирование местного самоуправления и решение социальных вопросов осложняется, прежде всего, слабой финансово-экономической базой для деятельности его органов, недостаточным взаимодействием с государственными органами, невысокой активностью граждан в решении собственных проблем Для решения этих вопросов привлекаются специалисты, ученые, общественность Широко изучается ист
 • Тип: Курсовая работа

  Характеристика английского общества по роману Чарльза Диккенса "Большие надежды"

  Тема моей работы "Характеристика английского общества по роману Чарльза Диккенса "Большие надежды" Актуальность темы состоит в том, что по данному вопросу у нас практически нет исследований Для того, чтобы охарактеризовать английское общество, мне пришлось обратиться к истории Англии Рассмотреть влияние на английское общество таких факторов как: внешняя и внутренняя политика, экономическое развитие страны на культуру, жизнь буржуазии и просто народа Британии в XIX в
 • Тип: Реферат

  Харьковская крепость

  Край, в котором возник Харьков, был издавна заселен, о чем свидетельствуют многочисленные остатки городищ и курганов, выявленные археологами Во времена Киевской Руси неподалеку от современного Харькова на берегу реки Уды находился древний город Донец, упомянутый в «Слове о полку Игореве», разрушенный татаро-монголами
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37