Работы в категории Краеведение и этнография, страница 2, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Краеведение и этнография • Тип: Реферат

  Історія селища Добротвір

  Добротвір лежить над річкою Бугом, на північний схід від Камінки Струмилової Спочатку був розсташований на правому березі Бугу, але через часті напади татар мешканці переселилися на лівий берег Ріка Буг та поблизькі ліси були добрим схоронищем перед нападами ворогів
 • Тип: Реферат

  Історія селища Червоноармійськ

  Червоноармійськ (Пулини), як і кожен населений пункт має свою історію В різні часи мав різну долю З часів створення, тоді село, мало чудове географічне положення і тому часто привертало увагу ворога, за що жителі села часто страждали Однак неодноразово розграбоване і знищене завжди поставало з руїн і продовжувало своє життя показуючи, цим самим право на існування Селище пройшло великий історичний шлях розвитку Воно пройшло польський переділ земель, Визвольну війну Богдана Хмельницького, часи панування російського царизму та радянської влади Однак, жителі незламним духом продовжували будівницт
 • Тип: Реферат

  Історія становлення туристичного краєзнавства

  Могутнім і невичерпним джерелом духовності, моральності і культури сучасної людини є її любов до рідного краю, його безцінних багатств, глибока шана до віковічних традицій свого народу Акт про державний суверенітет України, проголошений Верховною Радою 24 08 1991 p , активізував духовне відродження українського народу, загострив проблеми збереження культури У цій справі важливе місце належить національному краєзнавству Про зростання ролі науково-громадського руху в розбудові незалежної України красномовно свідчить факт відродження в березні 1990 р Всеукраїнської спілки краєзнавців На сучасном
 • Тип: Реферат

  Історія створення писанки

  Українська писанка містить у собі цілий комплекс свідчень своєї приналежності до надзвичайно давніх культурних пластів, зв’язку з визначними явищами віддалених епох Наявність у ній, поруч з християнським ритуально-символічним значенням, безсумнівних зв’язків з язичницькими віруваннями, розробленість декоративної системи, що містить ряд орнаментованих язичницьких символів тощо, дозволяють вважати, що витоки мистецтва писанки лежать у художній творчості первісного суспільства, коли ця символіка сформувалась і закріпилась у свідомості людей [14, с 17]
 • Тип: Реферат

  Історико-краєзнавче дослідження міста Рівне

  В геологічному відношенні територія міста є областю поширення четвертинних відкладень, що залягають на покладах крейди і протерозою Відкладення протерозою представлені аневритом, сланцем, пісковиком Над відкладеннями протерозою залягають відкладення крейдового віку – крейда, глина Над відкладеннями крейдового віку залягають суглинки, супіски щільні і ліроподібні, глина, піски, торф четвертинного віку Потужність четвертинних відкладень – 130 м
 • Тип: Курсовая работа

  Історико-культурна спадщина Криму часів античності і середньовіччя та її використання у туризмі

  Історико-культурна спадщина Кримського півострова – це найдавніші міста, це перехрестя культур та цивілізацій, поєднання історії далекої та недавньої Але Крим – це також заповідні ліси, вихід до двох морів, мальовничі Кримські гори та цілющі мінеральні води Саме тому на протязі останніх десятків років переважаючий розвиток курортно-лікувального туризму обумовлював другорядність вивчення історико-культурного потенціалу Криму
 • Тип: Реферат

  Історична довідка про Рівне

  Рівне Більше семи віків пролетіло над ним Є в історії цього старовинного українського міста і радісні сторінки, і трагічні Не раз на нього нападали вороги Не раз будівлі Рівного спалахували страшним вогнем Але ні кому не вдавалося знищити місто Працьовиті руки його жителів відбудовували знищене Рівне розросталось, і нині воно перетворилося у адміністративно-економічний центр Рівненської області, що входить до складу незалежної України
 • Тип: Реферат

  Історичне значення острова Хортиця

  В нашій роботі ми висвітлимо найбільш важливі відомості про острів Хортицю: його географічне положення, розглянемо версії про походження назви острова, відомі історичні події, що відбулися на Хортиці (особливо звернемо увагу на період Запорізької Січі )
 • Тип: Реферат

  А.С. Пушкин и Нижегородский край

  А С Пушкин не только русский писатель, но и мировой Он оставил после себя современным читателям огромное литературное наследие Поэт занимает особое место в культурной жизни России Он создал такие произведения, которые стали символом русской духовной жизни А Григорьев пророчески заметил: «Пушкин – наше все: пока единственный полный очерк нашей народной личности»[1] Никто так точно не смог подметить тонкости русской души и национальной культуры, как Александр Сергеевич
 • Тип: Курсовая работа

  А.С. Хомяков: творческий портрет. Славянофилы и Тульский край

  Его идеи изучают литераторы и историки сегодняшних дней, ведётся достаточно много споров Всё это говорит о том, что этот человек сыграл не последнюю роль в истории нашего государства Особенно важно то, что отец его жил на тульской земле и сам Хомяков после выхода в отставку жил в Тульском крае, занимался сельским хозяйством в своём имении Мы попробуем отследить связи Хомякова А С с Тульским краем, как жизнь Хомякова отразилась на Тульском крае, современной Тульской области
 • Тип: Дипломная работа

  Алтайский этнос в системе российской государственности

  Актуальность темы исследования Российская Федерация является многонациональной страной, на территории которой проживает более 160 народов Спецификой российского государственного устройства является сочетание двух принципов организации федеральных отношений - территориального и этнического Распад СССР и последующий за ним «парад суверенитетов» оформил исключительное федеративное устройство России Ярким примером такого сочетания является Республика Алтай, получившая статус республики в 1993 году Становление собственной государственности для титульного этноса - алтайцев проходило долго и тяжело:
 • Тип: Реферат

  Амурское казачье войско

  Высочайший указ об учреждении А К Войска последовая 8 декабря 1858 г после того, как река Амур по Айгунскому трактату закрепилась за Россией 1-го июня I860 г утверждено Положение об этом новом Войске Первоначально на берега Амура переселено 13 879 душ об пола из числа Забайкальских Казаков Вследствии недостатка желающих переселиться с насиженных мест, отбор производился принудительно по жребию
 • Тип: Реферат

  Англичане и их культурное наследие

  Общая численность населения – 58 8 млн (на 1997г) , в том числе англичане (80%) ,шотландцы (15%), ирландцы, уэльсцы (или валлийцы) живут англичане также в Канаде (1млн), Австралии (940тыс), США (650тыс), Индии (200тыс) и других странах Говорят англичане на британском варианте английского языка германской группы индоевропейской семьи Диалекты: восточный, северный, южный, западный, кентский Местные диалекты и этнографические особенности сохранились у англичан не только в деревнях, но и в Лондоне, особый диалект которого («кокни») резко отличается от литературного английского языка Письменность
 • Тип: Реферат

  Аркаим и страна городов

  Еще в 3 0 - 4 0 -х годах нашего столетия историками и лингвистами было установлено, что арийский этнос зародился на территории России и впоследствии распространился по всей Евразии, но обоснованного подтверждения этому до 1987 года не было найдено Были отдельные археологические свидетельства, не связанные между собой В 1987 году, в Караганской долине, вблизи города Магнитогорска найдено древнейшее поселение ариев — Аркаим, которому около 5 тыс лет Позднее вследствие археологических раскопок было найдено еще около 20-ти аналогичных поселений, растянувшихся на 350 км вдоль Уральского хребта
 • Тип: Реферат

  Армяне Крыма

  Первые связи армян с Крымским полуостровом известны со времён армянского царя Тиграна Великого Митридата Понтийского (II-I вв до н э ) К XI в н э относятся первые поселения армян в Крыму, преимущественно из Амшена и Ани (Малая Азия)
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 37