Работы в категории Коммуникации и связь, страница 92, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Коммуникации и связь • Тип: Курсовая работа

  Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

  При розгляді САПР необхідно врахувати поставлену задачу і в зв’язку з її вимогами обирати найбільш підходящу САПР В роботі описується PCAD 2008 для побудови принципової схеми управління освітлення з будь-якого пульту ДУ та трасування плати, а також даний короткий огляд САПР які існують на сьогоднішній день
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування кабельних ліній зв’язку на залізницях

  2 Передбачити організацію дальнього (магістрального і дорожнього) зв'язку по волоконно-оптичному кабелю, а відділкового оперативно-технологічного — по електричному кабелю Задане число каналів дальнього зв'язку наведене в таблиці 1
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування комбінаційних схем на мікросхемах різного ступеню інтеграції

  Логічний елемент – це електронна схема, що реалізує визначену перемикальну функцію Сукупність логічних елементів, призначених для перетворення двійкових змінних, називається логічною схемою Логічні схеми можна підрозділити на послідовні (последовательностные) і комбінаційні
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування мережі абонентського доступу на основі технології VDSL

  У курсовому проекті розраховується довжина АЛ, розглядуються різні варіанти розміщення ONU, розраховується пропускна здатність МАД та її вартість створення Під час розрахунку пропускної здатності МАД також використовуються засоби аналізу МАД на основі пакету xDSLSimulator
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування низькоомного опору

  Міністерство освіти і науки України Харківський державний технічний університет радіоелектроніки Кафедра ПЕЕА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ по предмету: Елементна база ЕА на тему: Проектування низькоомного опору ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ Резистор змінного опору типу А Вихідні дані для проектування: номінальний опір R = 470 Ом; номінальна потужність P = 1 Вт; розділювальна здатність  = 1%; температурний коефіцієнт опору ТКО = 510-6 1/град; температурна е р с Терс = -2 мкВ/град; контактний тиск P = 20 г/мм2; ресурс роботи 105 обертів; кут повороту  = 300; умови експлуатації: кліматичні -- УХЛ 4 2 ГОСТ 15150-69,
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування перетворювача струму в напругу

  Електроніка – основний курс в системі підготовки сучасного інженера в області радіотехніки і радіоелектроніки ЇЇ ціллю є вивчення фундаментальних закономірностей, зв’язаних з отриманням сигналу, їх передачею по каналам зв’язку, обробкою і перетворенням в радіоелектричних колах Електроніка надає студентам значний обсяг понять і термінів, глибоке розуміння і вивчення яких необхідне для подальшої роботи
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування пристрою пожежної сигналізації

  Більшість цифрових пристроїв будується на мікроконтролерах або на мікропроцесорах, а також останнім часом широко розповсюджуються пристрої в основі яких полягають ПЛІС За допомогою мікропроцесорних систем відбувається керування технологічними процесами або технологічними операціями Данні системи практично універсальні, так як мають швидку бистродію та високу точність за рахунок достатньої розрядності
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування радіолокаційного координатора

  Радіолокація зародилася для вирішення військових питань щодо виявлення літаків, але на сьогоднішній день її компоненти використовуються в різноманітних галузях науки та техніки ,як для військових так і для цивільних задач
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування радіомовного приймача діапазону КВ–1

  Для усунення недоліків приймачів прямого посилення була запропонована схема приймача з перетворенням частоти При цьому основне посилення сигналу здійснюється на проміжній частоті Підсилювач проміжної частоти забезпечує високу вибірковість по сусідньому каналу Перебудова по діапазону здійснюється за рахунок простих систем перебудови частоти гетеродину й частоти настроювання вхідного ланцюга У цьому випадку частотно – вибіркові ланцюги, включені до перетворювача частоти, здійснюють вибірковість по дзеркальному каналу
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування систем автоматизації

  Автоматизація технологічних процесів є важливим засобом підвищення продуктивності праці, скорочення витрат матеріалів та енергії, покращення якості продукції, впровадження прогресивних методів управління виробництвом і підвищення надійності праці При цьому важливе значення надається впровадження нової техніки Всі сучасні автоматизовані системи управління побудовані на базі управляючоїт обчислювальної техніки мікропроцесорних засобів (мікропроцесорних контролерів (МПК)) та електронних обчислювальних машин (ЕОМ) Застосування МПК та ЕОМ покращує функціональні можливості обладнання, систем управл
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування цифрової системи комутації EWSD

  6 Проектована АТС має два виносних блока - підстанції (ПС) по 2000 квартирних абонентів, які мають бути розташовані в приміщеннях АТСДК і АТСК ПС виконують роль абонентських концентраторів (К) Це дозволить в майбутньому демонтувати застарілі електромеханічні АТС, запровадити на всій мережі загальноканальну сигналізацію ЗКС №7 та перейти до повністю цифрової мережі, що покращить обслуговування та його якість
 • Тип: Реферат

  Проекционная ФЛГ. Плазмохимическое осаждение

  При проекционной литографии изображение с фотошаблона переносится (проецируется) на полупроводниковую подложку с помощью оптических систем — проекционных объективов Разрешающая способность проекционной фотолитографии 0,6 — 0,8 мкм
 • Тип: Курсовая работа

  Производители телекоммуникационного оборудования

  Телекоммуникационное оборудование используется для передачи аудио/видеосигнала или другой информации, а также для установления связи между различными типами устройств Телекоммуникационное оборудование позволяет соединять между собой любые типы АТС, создавать цифровые системы передачи данных Кроме того, с помощью телекоммуникационного оборудования можно организовывать оптоволоконные каналы местных и магистральных сетей, а также каналы передачи данных по кабельным и радиорелейным линиям
 • Тип: Курсовая работа

  Производительность мультисервисного узла доступа

  IP-телефония - это технология, которая обеспечивает голосовую связь по сетям передачи данных Другими словами, IP-телефония позволяет осуществлять международные и междугородние переговоры в режиме реального времени через сеть Internet или любую другую IP-сеть Благодаря этой технологии устанавливается контакт между множеством разрозненных объектов Связь с удаленными объектами классическим способом обычно обходится недешево Связь посредством IP-телефонии - это существенная экономия средств, затрачиваемых на переговоры, поскольку функция голосовой связи и передачи данных объединяется в одну сеть
 • Тип: Курсовая работа

  Производственный процесс изготовления микросхем

  К настоящему времени микроэлектроника сформировалась как генеральное схемотехническое и конструктивно-технологическое направление в создании средств вычислительной техники, радиотехники и автоматики Микроэлектроника является важнейшим направлением в создании средств вычислительной техники, радиотехники и автоматики
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 158