Работы в категории Коммуникации и связь, страница 81, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Коммуникации и связь • Тип: Реферат

  Принцип действия зеркальной антенны

  По техническому заданию необходимо разработать зеркальную антенну-параболоид вращения: рассчитать ее основные параметры, диаграмму направленности и сравнить ее с реальной ДН, а в заключении нарисовать эскиз антенны, включая все коммутационные узлы и возможный крепеж
 • Тип: Контрольная работа

  Принцип побудови лінійних кодерів і декодерів

  Метод послідовного лічення заснований на врівноваженні вхідної величини, що перетворюється, сумою квантів (еталонів) мінімальної ваги Кількість цих еталонів, що використовуються для врівноваження, підраховується, момент урівноваження фіксується і видається результат
 • Тип: Контрольная работа

  Принцип построения высокочастотной части антенно-волноводной системы, с поворотом вектора поляризации

  Передающие каналы волноводной системы герметичны и работают при избыточном давлении воздуха Р=1,5 атм , необходимом для обеспечения электропрочности АВС Повышенное давление обеспечивает пневмосистема (бл Р-56)
 • Тип: Курсовая работа

  Принцип построения РЛС управления воздушным движением

  Радиолокационные станции системы управления воздушным движением (УВД) являются основным средством сбора информации о воздушной обстановке для диспетчерского состава службы движения и средством контроля за ходом выполнения плана полетов, а также служат для выдачи дополнительной информации по наблюдаемым воздушным судам и обстановке на взлетно-посадочной полосе и рулежных дорожках В отдельную группу могут быть выделены метеорологические РЛС, предназначенные для оперативного снабжения командного, летного и диспетчерского состава данными о метеорологической обстановке
 • Тип: Дипломная работа

  Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

  В пояснювальній записці дипломного проекту розглянуто принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла, який буде використовуватись при проведенні лабораторних робіт з предметів: “експлуатація і ремонт електрообладнання, електроустаткування”
 • Тип: Реферат

  Принципи мережевого аналізу та оптимізації

  1 Сформулювати критерії ефективності роботи мережі Найчастіше такими критеріями стають продуктивність і надійність, для яких, у свою чергу, потрібно обрати конкретні показники оцінки, наприклад, час реакції і коефіцієнт готовності, відповідно
 • Тип: Курсовая работа

  Принципи обробки кольорових факсимільних зображень

  Сьогодні важко знайти організацію, яка не використала б в своїй роботі факсимільний зв'язок Телефакс є найпопулярнішим засобом для оперативного обміну інформацією, представленою у вигляді документів Перша і головна його гідність – можливість передачі документа в будь-яку точку земної кулі за одну хвилину Ніяка поштова служба не може забезпечити такої оперативності Друге – набагато менше витрати на пересилку, в порівнянні з вартістю послуг кур'єра або тієї ж пошти Третє – простота Встановивши з'єднання, можна відправити документ натисненням однієї клавіші Якщо ж говорити про якість, то сучасні
 • Тип: Реферат

  Принципи побудови кнопкових телефонних апаратів

  З моменту натиснення кнопки на набірному полі ТА і до закінчення набору розмовний ключ відключає розмовну частину Одночасно імпульсний ключ замикає лінію і розмикає її кількість разів, яка дорівнює цифрі набору Отже, часова діаграма роботи кнопкового НН (рис 2) аналогічна до часової діаграмі роботи дискового з тією лише різницею, що паузи при використанні кнопкового НН нормовані та стабільні Це підвищує надійність роботи АТС і зменшує час з'єднання
 • Тип: Шпаргалка

  Принципы и алгоритмы ИИС

  ИИС – совокупность функционально объединённых измерительных, вычислительных, и др вспомогательных технических средств для получения измерительной информации, её преобразования, обработку с целью представления потребителю (В том числе ввода в АСУ) в требуемом виде, либо автоматического осуществления логических функций измерения, контроля, диагностирования, идентификации
 • Тип: Реферат

  Принципы получения телевизионного изображения

  Телевизионному преобразованию изображений в электрический сигнал предшествует построение оптического изображения Это изображение может быть представлено множеством интегральных источников, интенсивность каждого из которых может принимать т различных значений Чем больше число элементарных источников N (элементов изображения), тем выше предельно различимая детальность изображения, т е элементы должны быть достаточно мелки, а их число на изображении должно быть достаточно велико, чтобы глаз не замечал дискретной структуры изображения
 • Тип: Реферат

  Принципы построения и действия ПЗС

  Приборы с зарядовой связью (ПЗС), как и транзисторы, обладают свойством универсальности, позволяющим использовать их в самых разнообразных устройствах Они применяются в цифровых ЗУ большой информационной емкости В оптоэлектронных приемниках изображений на основе ПЗС создают формирователи видеосигналов В радиотехнических системах обработки информации ПЗС используют при разработке линий задержки, фильтров различных типов, устройств спектрального анализа и обработки радиолокационных сигналов
 • Тип: Реферат

  Принципы построения и функционирования различного вида генераторов колебаний

  Различают генераторы с внешним возбуждением, генерирующие колебания под влиянием воздействия внешних синхронизирующих и запускающих импульсов (это по сути дела резонансные усилители мощности, работающие в нелинейном режиме), и генераторы с самовозбуждением (или автогенераторы), начинающие работать с момента включения питания
 • Тип: Контрольная работа

  Принципы построения и этапы проектирования баз данных

  Восприятие реального мира можно соотнести с последовательностью разных, хотя иногда и взаимосвязанных, явлений С давних времен люди пытались описать эти явления (даже тогда, когда не могли их понять) Такое описание называют данными
 • Тип: Реферат

  Принципы построения микропроцессорных систем

  Назначение Системы ДЦ предназначены для реализации современных принципов управления эксплуатационной работой автоматизацией функций управления и контроля технологического процесса движения поездов с использованием средств вычислительной техники при сопряжении их с системами ЖАТ и связи, а также для обеспечения возможности обмена информацией с Автоматизированной системой управления железнодорожного транспорта
 • Тип: Реферат

  Принципы построения систем кабельного телевидения

  Все варианты построения СКВТ в общем случае состоят из следующих основных элементах: приемных телевизионных антенн и антенных усилителей, головных станций, включая их усилители, конверторы и другие элементы, необходимые для обработки принятых антеннами сигналов и подачи их а магистраль, кабельных магистральных и распределительных линий, магистральных усилителей, компенсирующих ослабление в магистральных кабельных линиях и корректирующие их частотные характеристики, ответвительных, как правило пассивных, устройств, обеспечивающих разветвление магистральных линий и подключение к ним соединитель
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 158