Работы в категории Коммуникации и связь, страница 70, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Коммуникации и связь • Тип: Курсовая работа

  Особливості використання інформаційних технологій в документознавстві

  Об'єктом дослідження є особливості використання інформаційних технологій в документознавстві, які передбачають існування комплексу відповідних технічних засобів, що забезпечують реалізацію інформаційного процесу, і важливу роль мережі Інтернет / Інтранет, що пов'язує дії персоналу і технічних засобів у єдиний технологічний процес
 • Тип: Контрольная работа

  Особливості математичних моделей мереж зв'язку

  Структура мережі, тобто її топологія, визначається сукупністю пунктів (кінцевих і вузлів комутації) та каналів (ліній) зв'язку, що їх з’єднують Призначення мережі полягає у передаванні повідомлень від джерел до споживачів інформації
 • Тип: Курсовая работа

  Отбраковка резисторов на производстве

  В данной курсовой работе описывается отбраковка резисторов на производстве Резисторы сортируются по допускам и раскладываются в соответствующие контейнеры Если сопротивление не входит ни в один диапазон допуска, он помещается в отдельный контейнер и включает сигнал, что попался брак Система построена на микропроцессоре К1816ВЕ48
 • Тип: Курсовая работа

  Отопление здания

  Одновременно с теплотехникой развивались системы отопления и вентиляции, предназначенные для обеспечения санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к зданию и поддержания требуемого температурно-влажностного режима помещений здания
 • Тип: Реферат

  Офісні АТС

  Аналогові й цифрові Аналогові станції мають ряд принципових обмежень у сервісі Цифрові станції порівняно з аналоговими мають розширений перелік функцій Найефективніше використання цифрових АТС забезпечується, якщо кількість портів перевищує 50
 • Тип: Реферат

  Офісні телефонні станції

  Оптимальний спосіб забезпечення офісу телефонним зв'язком – використання офісної АТС До офісної АТС підключаються абонентські лінії міської АТС і телефони внутрішніх абонентів у співвідношенні від 1:10 до 1:2 Статистично обґрунтоване співвідношення міських і внутрішніх ліній – 1: 1:4
 • Тип: Дипломная работа

  Охоронна сигналізація з GSM-каналом

  Системи охоронної сигналізації є найбільш традиційними та поширеними засобами, що використовуються для охорони будинків, квартир, офісів Основне призначення охоронної сигналізації  виявлення несанкціонованого проникнення у взяті під охорону приміщення, і як наслідок, забезпечення цілісності майна
 • Тип: Курсовая работа

  Оцінка можливостей витоку акустичної інформації для контрольованого приміщення

  Несприятлива криміногенна ситуація, недобросовісна конкуренція, активізація дій терористів примушують суспільство повернутися лицем до проблеми забезпечення безпеки, одним з найважливіших аспектів якої є інформаційна безпека
 • Тип: Учебное пособие

  Оцінка результату і похибки прямих вимірювань

  Залежно від розв’язуваної задачі прямі вимірювання можуть проводитися з одноразовими і багаторазовими спостереженнями Прямі одноразові вимірювання є найбільш розповсюдженими в практиці технічних вимірювань, оскільки точність їх результатів у звичайних умовах, як правило, достатня, і водночас вони відрізняються простотою вимірювального експерименту, високою продуктивністю (числом вимірювань за одиницю часу) і незначними витратами, для їх проведення не ставляться високі вимоги до кваліфікації експериментатора За цими показниками вони значно перевищують інші методи вимірювань Прямі багаторазові в
 • Тип: Контрольная работа

  Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

  Засіб вимірювальної техніки (СИТ) – це технічний засіб, що призначений для вимірювань, має нормовані метрологічні характеристики (НМХ), відтворююче і (або) таке, що зберігає одиницю фізичної величини (ФВ), розмір якої приймають незмінним (в межах встановленої погрішності) протягом відомого інтервалу часу
 • Тип: Курсовая работа

  Оценка и анализ структуры системы защиты информации

  Информационная безопасность предприятия – это защищенность информации, которой располагает предприятие (производит, передает или получает) от несанкционированного доступа, разрушения, модификации, раскрытия и задержек при поступлении Информационная безопасность включает в себя меры по защите процессов создания данных, их ввода, обработки и вывода Целью комплексной информационной безопасности является сохранение информационной системы предприятия в целости и сохранности, защита и гарантирование полноты и точности выдаваемой ею информации, минимизация разрушений и модификация информации, если т
 • Тип: Курсовая работа

  Оценка надежности радиоэлектронного устройства с учетом внезапных отказов путем моделирования на ЭВМ отказов элементов

  Для описания различных сторон этого свойства на практике пользуются показателями надежности, представляющими собой количественные характеристики одного или нескольких свойств, определяющих надежность изделия
 • Тип: Курсовая работа

  Оценка параметрической надежности РЭС с использованием моделирования на ЭВМ постепенных отказов

  Под параметрической надежностью РЭУ будем понимать вероятность отсутствия в изделии постепенных отказов при его работе в заданных условиях эксплуатации в течение времени tзад (в нашем случае tзад = 10000 ч) Понятие параметрической надежности прямо связано с понятием постепенных отказов
 • Тип: Курсовая работа

  Оценка параметрической надежности РЭС с использованием моделирования на ЭВМ постепенных отказов

  Параметрическая надёжность РЭУ - вероятность отсутствия в изделии постепенных отказов при его работе в заданных условиях эксплуатации в течение времени tзад (в нашем случае tзад = 10000 ч) Параметрическая надёжность связана с понятием постепенных отказов
 • Тип: Курсовая работа

  Оценка показателей безотказной работы радиоэлектронного устройства

  В настоящее время проблема надёжности радиоэлектронных систем является наиболее важной в теории конструирования Средства, с помощью которых можно обеспечить гарантированное функционирование радиоэлектронной системы в течение достаточно длительного времени порой ограничены определёнными экономическими, массогабаритными, схемотехническими параметрами В то же время радиоэлектронные устройства стали значительно сложнее с точки зрения схемотехники; появилась потребность в приборах с большей точностью работы, повысилась «цена» отказа РЭУ (порой последний может привести к значительным материальным п
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 158