Работы в категории - Коммуникации и связь • Тип: Реферат

  Аналіз варіантів побудови платформи інтелектуальних мереж (IN)

  Очевидно, що чим краща мережа зв'язку оператора, тим більш ефективну платформу для надання послуг інтелектуальної мережі можна створити на її базі На якість надання послуг IN впливають такі характеристики базової мережі: по-перше, технічні пристрої, такі як прикінцеві та транзитні комутаційні системи, системи передачі, абонентські мережі доступу, вузли SCP і SSP, і по-друге, засоби адміністративного управління та технічної експлуатації послуг
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз варіантів побудови радіопередавальних пристроїв радиолокаціонного озброєння

  Приймально – передавальні системи являються складними частинами радіотехнічних засобів озброєння Від технічних параметрів приймально – передавальних систем залежать найважливіші тактико – технічні характеристики комплексів озброєння В їх число входять: дальність дії, якість передачі та відображення інформації (точність виявлення координат, захист від завад, електромагнітна сумісність і т д ), а також ряд експлуатаційних і конструктивних показників
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз лінійних кіл

  Сучасна радіоелектроніка стала одним з найважливіших інструментів науково-технічного прогресу і розвивається зростаючими темпами Радіоелектронна апаратура (РЕА) настільки складна, що досягнення високих показників можливо тільки в умовах найвищої виробничої культури, на основі новітніх технологій, при комплексній механізації і автоматизації виробництва У зв'язку з цим істотно зросли роль і відповідальність інженера конструктора-технолога РЕА
 • Тип: Реферат

  Аналіз мережевого тракту

  Сучасні магістральні мережі, внаслідок різкого підвищення вимог до об'ємів інформації поступово виключили радіорелейні лінії, мідні симетричні та коаксіальні кабелі з експлуатації в якості транспортних каналів Слід додати, що вимоги до достовірності переданої інформації зростають пропорційно вимогам до об'ємів інформації, що передається
 • Тип: Реферат

  Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

  При проектуванні волоконно-оптичних систем вважають, що розробник працює у діапазоні оптичних потужностей, які не викликають нелінійних спотворень у матеріалі, крізь який поширюється оптичне випромінювання
 • Тип: Реферат

  Аналіз процесів розвитку оптичних транспортних інфокомунікаційних систем

  Отже, концепція розвитку чи модифікації транспортної інфокомунікаційної інфраструктури, яку необхідно визначити має опиратися на обидва підходи Коли говоримо про сукупність рішень, не слід забувати, що вони групуються та є взаємозалежними
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз стійкості процесів в нелінійній схемі

  В положенні рівноваги схема знаходиться при вимкненій зовнішній дії, але при збережені джерел постійної напруги Отже, в положенні рівноваги в елементах схеми протікають тільки постійні струми і на елементах діють лише постійні напруги Цей стан має бути нестійким в автогенераторі і, навпаки, стійким в підсилювачі, помножувачі частоти та інших подібних пристроях
 • Тип: Реферат

  Аналіз структурних властивостей зображень

  Необхідно розрізняти обробку зображень, призначених для зорового сприйняття, і обробку в пристроях автоматичного аналізу В останньому випадку на перший план виходять задачі виділення ознак, формування даних про кількісні характеристики й ін Головна задача обробки в цьому випадку полягає в підвищенні його якості, оцінюваного візуально
 • Тип: Реферат

  Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку систем IP-телебачення

  Технологія IP-TV в світі існує вже давно, але використовувалася переважно у вузькому крузі, будь то академічному (університетському) або урядовому Прикладом одного з різновидів технології IP-TV є відеоконференцзв'язок Як комерційний продукт для масового ринку IP-телебачення має не таку тривалу історію Спочатку IP-TV впроваджували оператори, які прагнули швидко розвернути інноваційні послуги Це були, як правило, крупні телефонні оператори і їх молоді конкуренти Зниження вартості магістрального трафіку і скорочення доходів від традиційної телефонії змусило їх звернутися до інтерактивних мультим
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз функціональних схем, основні елементи систем автоматичного регулювання підсилення

  Автоматичне регулювання підсилення призначене для підтримки рівня вихідного сигналу прийомного пристрою або підсилювача поблизу деякого номінального значення при зміні рівня вхідного сигналу Автоматичне виконання цієї функції необхідно тому, що зміни рівня вхідного сигналу можуть відбуватися хаотично і досить швидко Ручне регулювання підсилення використовується лише для установки рівня вихідного сигналу, що повинний підтримуватися системою АРП
 • Тип: Дипломная работа

  Анализ гидроакустических сетей

  Данный дипломный проект посвящен разработке структурной схемы маршрутизатора, использующего логически-игровой метод фоормирования плана расрпеделения информации на гидроакустической широкополосной цифровой сети интегрального обслуживания
 • Тип: Реферат

  Анализ деятельности Международного союза электросвязи в сфере телекоммуникаций

  Международный союз электросвязи (МСЭ) — международная организация, в рамках которой правительствами и частным сектором координируются глобальные сети и услуги электросвязи Основанный в Париже в 1865 г как Международный телеграфный союз, МСЭ получил свое нынешнее название в 1934 г , а в 1947 г стал специализированным учреждением Организации Объединенных Наций Деятельность МСЭ охватывает следующие вопросы:
 • Тип: Курсовая работа

  Анализ динамических свойств системы автоматического управления заданной структурной схемы

  Проектирование автоматики - одно из наиболее сложных и важных направлений в инженерной деятельности, поэтому знание основ автоматики, представление об уровне автоматизации в различных технологических процессах, используемых средствах автоматизации и основах проектирования являются необходимыми условиями успешной работы инженеров и технологов Нормальное ведение любого технологического процесса характеризуется определенными значениями параметров, а экономическая и безопасная работа оборудования обеспечивается поддерживанием эксплуатационных параметров в требуемых пределах Для целей нормальной эк
 • Тип: Реферат

  Анализ задачи общего воздействия динамическим магнитным полем на человека и формирование требований на технические средства комплексной магнитотерапии

  Воздействию магнитных полей на организм человека посвящено большое число работ и, хотя физика воздействия до сих пор проявлена слабо, имеется значительный ряд исследований по установлению функциональных связей состояния организма человека с параметрами магнитных полей На повестке дня стоит вопрос формирования динамических магнитных полей, имеющих определенную функциональную направленность, прежде всего для лечения различных заболеваний Причем формирование магнитных полей в локальной области уже не отвечает многим требованиям медицины Требуется формирование динамических магнитных полей вокруг в
 • Тип: Дипломная работа

  Анализ и комплекс мероприятий по обслуживанию локальной сети службы по делам детей Северодонецкого городского совета

  В первом разделе рассмотрены общие принципы построения локальных сетей, рассмотрена модель эталонная сетевая модель OSI, дана характеристика базовым технологиям ЛВС, сделан обзор типов соединительных линий