Работы в категории - Коммуникации и связь • Тип: Реферат

  Інтегруючі кола (фільтр низьких частот)

  Таке коло може бути використане: для відфільтрування високочастотної складової (тобто як фільтр низьких частот); для виконання операції інтегрування, тобто для одержання сигналів, пропорційних інтегралу від вхідних сигналів (з визначеною погрішністю); для формування напруги, що лінійно-змінюється (трикутної чи пилкоподібної форми); для затримки імпульсних чи цифрових сигналів; для видалення фронтів імпульсів; для збільшення тривалості імпульсів, тобто для одержання сигналів із тривалістю
 • Тип: Реферат

  Інтелектуальні мережі (IN) на базі систем комп'ютерної телефонії

  Міжнародний досвід показує, що, незважаючи на розроблені стандарти та технології, впровадження IN у практику окремих операторів зв'язку та країн у цілому відбувається не так швидко, як хотілося б Це обумовлено проблемами економічної ефективності та технічним станом мереж зв'язку, на базі яких реалізується ця технологія
 • Тип: Реферат

  Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

  Структура реферату складається з трьох розділів Перший розділ розглядає електронну пошту як засіб ділового спілкування та комунікації Цей розділ складається з п’яти підпунктів У першому з них дано характеристику класичної електронної пошти, наведено характеристику протоколів передачі даних, що в ній використовуються, розглянуто функції електронної пошти Другий детально описує переваги та недоліки електронної пошти на базі World Wide Web (web-mail) у порівнянні з класичною електронною поштою Третій підпункт розглядає процес створення поштової скриньки у web-mail та дає загальну характеристику
 • Тип: Курсовая работа

  Інформатизація освіти

  Однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід розвинутих країн світу від індустріального до інформаційного суспільства Об’єм знань, що породжується світовою спільнотою, подвоюється кожні два-три роки Тому в сучасному інформаційному суспільстві необхідні вміння здобувати, критично осмислювати та використовувати інформацію, що передбачає оволодіння інформаційними технологіями
 • Тип: Реферат

  Інформаційні системи і технології підприємства

  Призначення інформаційних систем (ІС) в економіці – це автоматизація розрахунків, під якою розуміють людино-машинне розв'язування економічних задач Для цього розробляються і впроваджуються такі види забезпечення: правове, інформаційне, програмне, математичне, методичне, організаційне, технічне, лінгвістичне та ергономічне
 • Тип: Курсовая работа

  Інформаційно-вимірювальна система для пасажирських вагонів залізничного транспорту

  Вимірювання фізичних величин все ширше застосовується не тільки в технічних науках і в промисловості, але й біології, медицині, сільському господарстві, в охороні довкілля Вимірювання є гарантом забезпечення ефективності технологічних процесів та високої якості продукції Без вимірювань немислимі всі дослідження науки та техніки Загальний рівень розвитку науки та техніки, технічний прогрес у всіх галузях народного господарства завжди визначався і визначається рівнем розвитку вимірювальної техніки Це твердження випливає з ролі вимірювань як джерела найоб’єктивнішої інформації про навколишній ма
 • Тип: Курсовая работа

  Інформаційно-вимірювальна система температури

  Високопродуктивна, економічна і безпечна робота технологічних агрегатів промисловості вимагає застосування сучасних методів і засобів вимірювання величин Автоматичний контроль є логічно першим ступенем автоматизації, без успішного функціонування якого неможливе створення ефективних АСУ
 • Тип: Курсовая работа

  Інформаційно-вимірювальна система тиску газу в газопроводі

  Забезпеченість України паливно-енергетичними ресурсами одне з найголовніших завдань національної економіки, без розвитку якого неможливе успішне здійснення соціальних, економічних і науково-технічних програм Газ набув дуже широкого використання в нашому житті, оскільки є не лише висококалорійним паливом, але і цінною сировиною для хімічної промисловості Газ має великі переваги перед всіма іншими видами палива, як по калорійності, так і по ціні Частка газу у використанні первинних енергоресурсів становить 45 %
 • Тип: Реферат

  Історія виникнення мобільних телефонів

  Останнім часом мобільна мережа почала стрімко розвиватися Розповсюдження мобільних телефонів швидко пішло в гору I це проявляється не тільки на Заході, але й у нас на Україні, де мобільний зв’язок, нарешті, перейшов в категорію "товарів народного споживання" В Європі, кількість "мобільних" користувачів за останній рік збільшилась вдвічі І, звісно, стала з’являтися загроза здоров’ю зі сторони радіо- випромінюючих приладів
 • Тип: Реферат

  Історія диктофону

  В даний час до дев'яноста відсотків усього потоку інформації сприймається органами зору людини Тому важливим напрямом наукової організації праці є збільшення частини потоку інформації, яка сприймається іншими органами чуття і в тому числі слухом
 • Тип: Реферат

  Історія зв’язку та його розвиток

  Ще в стародавні століття виникла необхідність передавати різні повідомлення (інформацію) на відстань Так, в Африці для передачі різних повідомлень використовували барабани тамтами, в Європі — багаття, а пізніше — семафорний зв'язок Телеграф — найстаріший вид зв'язку Перший семафорний телеграф спочатку назвали «тахіграф» — скорописець, але потім замінили його більш відповідною назвою «телеграф» — дальнописець
 • Тип: Курсовая работа

  Аберрационный расчет зеркально-линзового теплопеленгатора

  К собственному излучению цели может прибавляться отраженная ею солнечная энергия В суммарном балансе излучения военных и промышленных объектов (самолетов, ракет, танков, кораблей и т д ) доля отраженной энергии солнца, как правило, незначительна
 • Тип: Контрольная работа

  Абстрактные цифровые автоматы

  Цель работы - ознакомится с основными понятиями абстрактных цифровых автоматов; типами абстрактных автоматов; способами задания абстрактных автоматов; связью между моделями Мили и Мура; эквивалентными автоматами и эквивалентными преобразованиями автоматов; минимизацией числа внутренних состояний автомата и алгоритмом Ауфенкампа-Хона
 • Тип: Курсовая работа

  Абстрактный синтез конечного автомата (1)

  Теория автоматов – это теория, на которой основаны экспериментальные методы исследования в кибернетике При подходе к теории автоматов, как к части теории алгоритмов, центральной проблемой является изучение возможностей автоматов в терминах множеств слов, с которыми работают автоматы
 • Тип: Контрольная работа

  Автогенератор с буферным каскадом

  Электрификация железнодорожного транспорта, рост скоростей движения поездов и наметившееся увеличение грузопотока (особенно за последний 1999 год) приводит к более интенсивному применению средств связи на железнодорожном транспорте Решение вопроса ускорения оборота вагонов на крупных железнодорожных станциях вызывает необходимость массового использования станционной радиосвязи, применения носимых радиостанций и организации новых видов связи Расширение областей применения и продолжающееся развитие радиотехники привело к необходимости подготовки качественных специалистов в этой области Эту зада