Работы в категории Коммуникации и связь, страница 117, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Коммуникации и связь • Тип: Дипломная работа

  Розробка датчика температур на акустичних хвилях

  Автоматизація різних технологічних процесів, ефективне керування різними агрегатами, машинами, механізмами вимагають численних вимірів різноманітних фізичних величин У цей час існує приблизно наступний розподіл частки вимірів різних фізичних величин у промисловості: температура - 50%, витрата (масовий і об'ємний) - 15%, тиск - 10%, рівень - 5%, кількість (маса, обсяг) - 5%, час - 4%, електричні й магнітні величини - менш 4% Із цього розподілу наочно видно, що в сучасному промисловому виробництві найпоширенішими є виміри температури Широкий діапазон вимірюваних температур, розмаїтість умов вик
 • Тип: Дипломная работа

  Розробка двохсмугової активної акустичної системи з сабвуфером

  3 Вихідні дані до проекту: Вихідна паспорна потужність АС 50 Вт; вихідна паспортна потужність сабвуфера 25 Вт; діапазон відтворюваних частот сабвуфера 20 200Гц; (регулювання частоти зрізу в межах 100 200Гц); вихідна потужність двосмугової системи 25Вт; відтворюваний діапазон частот 20Гц 20кГц; частота розділу двосмугової системи 1кГц; середній час роботи пристрою до відмови > 2500 год
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка комплекту ТЗА мікропроцесорної схеми похилого дифузійного апарату на базі мікропроцесорного комплекту Р-13

  Автоматизація промислових процесів – один з найважливіших засобів підвищення продуктивності праці, раціонального використання сировини, покращення якості продукції Нові можливості для високоефективної автоматизації харчових виробництв відкриває використання мікропроцесорів і мікропроцесорної техніки, робототехніки, ЕОМ
 • Тип: Контрольная работа

  Розробка конструкції вимірювального перетворювача частоти дихання

  В даній самостійній роботі розроблена конструкція та розраховані параметри індукційного вимірювача лінійних переміщень Розраховані основні параметри давача та сформульовані рекомендації щодо підключення давача та обробки даних
 • Тип: Реферат

  Розробка конструкції гібридної мікросхеми

  Це пов’язано з значним ускладненням вимог і задач, які вирішуються РЕА, що призвело до росту числа елементів в ній В цих умовах важливого значення набувають проблеми підвищення надійності апаратури та її елементів і мініатюризації електрорадіоелементів та самої апаратури Ці проблеми успішно вирішуються із застосуванням мікроелектроніки Мікроелектроніка - це розділ електроніки, який охоплює дослідження та розробку якісно нового типу електронних апаратів, інтегральних мікросхем та принципів їх використання
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

  У наш час наука і техніка не стоять на місці З’являється одна технологія - не проходить і року, як з'являється інша Ще більш ефективна , але вона складніша, а це означає, що і дорожча Щоб конструкція та схема була простіше, наука йде далі
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка лінійних систем автоматичного управління (САУ) з цифровою корегуючою ланкою

  Мета курсової роботи - набуття студентами навичок у розрахунку лінійних систем автоматичного управління (САУ) з цифровою корегуючою ланкою, роль якої може виконувати мікропроцесор, що управляє обчислювальною машиною, чи будь-який спеціалізований цифровий управляючий пристрій
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка мікропроцесорної системи управління та керування об'єктом на базі RISK AVR-мікроконтролера ATMega1281V-8AU

  Винахід мікропроцесора розв’язав суперечність між високим ступенем інтеграції, що забезпечує напівпровідникова мікротехнологія, та великим числом різноманітних великих інтегральних схем, що потрібні для створення достатньо широкого класу обчислювальної техніки Мікропроцесор змінив характер проектування цифрових пристроїв Замість розробки схем при використанні мікропроцесорів складаються програми Це прискорює проектування, забезпечується легкість внесення змін у роботу функціонального пристрою, що здійснюється шляхом заміни програми, яка зберігається в ЗП, новою програмою
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка плану покриття комірковим зв’язком

  Метою роботи є оптимізація плану покриття, тобто забезпечення мобільного зв'язку у заданій зоні з мінімально необхідним використанням апаратних і частотних ресурсів (кількості базових станцій та використаних частотних радіоканалів) Основні обмеження для планування коміркової системи є такими:
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка стабілізатора напруги на базі інформаційних технологій схемотехнічного проектування

  У даній курсовій роботі проводиться функціональне моделювання і аналіз властивостей ЕЗ, моделювання його надійності у температурному діапазоні експлуатації, а також аналіз і реалізацію функціональних властивостей заданого електронного модуля (ЗЕМ), аналізу стану ЕЗ у статичному та динамічному режимах При цьому потрібно розв’язати задачі з розробки конструкторської реалізації цифрового електронного модуля з урахуванням впливу конструктивно-технологічних і експлуатаційних чинників, зокрема паразитних зв’язків на підложці ГІС та параметрів умов експлуатації (температури, вологи, тиску), для чого
 • Тип: Реферат

  Розробка структурної схеми аналого-цифрового інтерфейсу. Підсистема збору аналогових сигналів

  Контроль та управління складними інформаційно-вимірювальними та технологічними процесами забезпечується шляхом аналізу досить значної кількості параметрів цих процесів На практиці ця кількість коливається від декількох одиниць до декількох сотень, в залежності від типу процесу Більшість процесів дозволяє зняти інформацію про їх параметри в автоматичному режимі за допомогою так званих первинних перетворювачів інформації Як правило, первинний перетворювач інформації у якості вхідного сигналу має фізичні величини, що характеризують процес, такі, наприклад, як температура, тиск, вологість, швидкі
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка схеми електричної принципової музичного дзвоника

  В наш час, час високого рівня розвитку науки та техніки, коли людство досягло значних технологічних висот, ми все частіше і частіше стикаємося з такими термінами як мікропроцесор та мікроконтролер В даному розділі курсової роботи я розкрию зміст цих понять та проведу коротку характеристику розвитку електроніки за останні роки
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка термореле

  Мета проекту – спроектувати функціональну електричну схему і програму ПЗП мікропроцесорного пристрою для вимірювання температури, який виробляє управляючий сигнал, по перевищенню заданої користувачем температури Температура вимірюється за допомогою термодатчика з лінійною характеристикою з точністю до градуса і відображається на динамічному індикаторі
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

  Розробити алгоритмічне забезпечення та схеми основних визначених програмних модулів (кодування, декодування, обміну інформацією тощо) з обгрунтуванням вибору режиму обміну інформацією (програмного опитування, переривань, прямого доступу до пам’яті)
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка топології і конструкції гібридної інтегральної схеми типу "Підсилювач НЧ К2УС372"

  Сучасний етап розвитку радіоелектроніки характеризується широким використанням інтегральних мікросхем в усіх радіотехнічних системах Це пов’язано із значним ускладненням вимог і задач, які вирішуються РЕА, що призвело до росту числа елементів в ній В цих умовах важливого значення набувають проблеми підвищення надійності апаратури та її елементів і мікромініатюризації електрорадіоелементів та самої апаратури Ці проблеми успішно вирішуються застосуванням мікроелектроніки Мікроелектроніка – це розділ електроніки, який охоплює дослідження та розробку якісно нового типу електронних апаратів, інтег
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... 158