Работы в категории История, страница 77, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История  • Тип: Курсовая работа

    Великі географічні відкриття

    Актуальність теми зумовлена необхідністю з’ясувати, узагальнити і висвітлити причини, передумови та насідки Великих географічних відкриттів, описати найважливіші морські експедиції наприкінці XV-XVI ст
  • Тип: Курсовая работа

    Великі географічні відкриття XV-XVII ст. Їх значення для людства і становлення епохи колоніалізму

    Актуальність теми: Великі географічні відкриття є переходом до нового часу, початок яких зумовлено різними подіями, що склали комплекс взаємопов’язаних між собою причин і передумов Наслідки епохи змінили хід подій декількох достатньо розвинених цивілізацій, вплинули на хід історичних подій кожної європейської країни, було покінчено з релігійними уявленнями про світ і всього за наступні 30 років людство взнало про Землю більше ніж за попередні тисячоліття, і це знання змінило світ Крім змін в економіці, політиці і культурі, основною була зміна світогляду людей
  • Тип: Реферат

    Велика Британія та Німеччиниа у міжвоєнний період (1918-1939 рр.)

    Наприкінці 1918 р в Англії відбулися парламентські вибори, на яких перемогу здобув блок консерваторів і лібералів Лейбористи отримали 59 місць у палаті громад Уряд знову очолив Ллойд Джордж: Внутрішня політика уряду полягала у подоланні повоєнних кризових явищ, пов'язаних зі структурною перебудовою економіки, впровадженням державного регулювання економічних і соціальних процесів Було прийнято програму допомоги безробітним і будівництва дешевого житла для незаможних тощо
  • Тип: Контрольная работа

    Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. за матеріалами свідків та ветеранів війни

    Велика Вітчизняна війна 1941-1945 роках - це не лише її подих, ще і сьогодні холодить кров у жилах тих, хто був свідком жорстоких звірств фашистських загарбників Вона кардинально повернула життя всієї країни прийшла в кожний дім, кожну сім‘ю Війна залишила в своєму полум‘ї мільйони людських долей, принесла страждання і горе, які гостро і скорботно хвилюють народну пам‘ять
  • Тип: Реферат

    Велика Вітчизняна війна: ціна перемоги

    Велика вітчизняна війна 1941-1945 - справедлива, визвольна війна радянського народу за свободу і незалежність соціалістичної батьківщини проти фашистської Німеччини та її союзників, найважливіша і вирішальна частина Другої світової війни 1939-1945
  • Тип: Реферат

    Велика грецька колонізація

    Актуальність У VIII-VI ст до н е перенаселення Греції і гостра нестача землі зумовили колонізацію та утворення грецьких міст-колоній на берегах Мармурового, Чорного та Егейського морів, на південному узбережжі Апеннінського півострова, в Сицилії та Північній Африці Велика грецька колонізація була у різних місцях і на різних хронологічних етапах обумовлена різними причинами: війнами, внутрішніми політичними поразками певних груп населення, пошуком ринків збуту виробів розвинутого грецького ремісництва, а також джерел отримання сировини, зокрема металів, заліза, міді, олова, свинцю, золота, срі
  • Тип: Реферат

    Велика французька революція

    Французька революція XVIII ст (1789—1799) була наслідком кризи французького абсолютизму Причинами революції стали глибокі суперечності між третім станом (торговці та промисловці, селянство, робітники мануфактур, міська біднота) і пануючими при­вілейованими станами — дворянством і духовенством Інтереси і завдання тих, хто складав третій стан, не в усьому збігалися, але всі вони були однаково політична безправні та прагнули змінити існуючий порядок
  • Тип: Дипломная работа

    Велика Французька революція

    Монархічний лад не міг втримати владу, а суспільство не змогло скористатися цим в повній мірі В такій ситуації неминуче до керма управління державою приходять ті – хто хочуть допомогти народу, заради „ідеї” Саме „ідея” стала на першому місці і інколи вона розходилась з думкою народу, що призводило до неминучої катастрофи та колапсу в суспільстві
  • Тип: Реферат

    Великая "Яса" Чингисхана

    В 1204-1205 гг некий Темучин завершил объединение всех основных монгольских племен под своей властью В 1206 году на берегу Онона был созван курултай (съезд) монгольских князей, на котором Темучин был провозглашен великим ханом Монголии с титулом Чингисхан Одновременно на Великом курултае в том же году был принята Великая Яса Чингисхана – «Свод постановлений», обнародованный Чингисханом при избрании его великим ханом С утверждением феодальных отношений в монгольском обществе и образованием государства в начале 13 в начало действовать монгольское феодальное право на уровне обычно-правовых норм
  • Тип: Доклад

    Великая аланская митрополия и наскальный образ Христа

    Летом 2000 года была обнаружена наскальная икона Господа Иисуса Христа Икона написана яичной темперой в византийском стиле X века Для того чтобы понять, как появилось столь уникальное изображение в горах Черкеска, необходимо обратиться к истории этой местности
  • Тип: Реферат

    Великая государыня Марфа Ивановна

    Марфа Ивановна официально не была царицей, ее называли Великой государыней старицей Марфой Ивановной, поскольку она была матерью первого царя, Михаила Федоровича, из династии Романовых Однако впервые годы правления юного сына (Михаил был избран царем в 16 лет) она всегда была с ним рядом и мудрыми советами помогала принимать правильные решения В народе даже поговаривали, что государством правит старина-инокиня со своим родом, то есть со своими родственниками Поэтому Марфу Ивановну правомерно считать одной из цариц XVII века, внесшей большой вклад в восстановление Русского государства после Вел
  • Тип: Курсовая работа

    Великая греческая колонизация

    В мировой истории Древняя Греция выделяется и занимает выдающееся место Здесь на сравнительно небольшой территории закладывается античный мир, возникает и достигает высочайших вершин античная цивилизация с такими ярчайшими проявлениями, как философия, изобразительные искусства, республика
  • Тип: Реферат

    Великая депрессия 1928-1933 годов в США. Причины, последствия. Новый курс Рузвельта

    Великая депрессия (англ Great Depression) — рецессия мировой экономики, начавшаяся в большинстве мест в 1929 году и закончившаяся в начале 1933 Однако вплоть до 1945 года мир выходил из депрессии, поэтому 1930-е годы в целом считаются периодом Великой депрессии В русском языке более употребителен термин мировой экономический кризис, а термин «Великая депрессия» обычно употребляется лишь в отношении кризиса в США
  • Тип: Реферат

    Великая депрессия 1929-1933 гг. и новый курс Рузвельта

    Концен­трация производства и капитала в конце 30-х годов харак­теризовалась тем, что на крупных предприятиях (с произ­водством продукции на миллион долларов и более), состав­лявших 5,2 % общего количества американских предприятий, было сосредоточено 55 % всех занятых рабочих и про­изводилось 67,5 % валовой продукции промышленности Гигантские концерны, составлявшие не более одной тысяч­ной от общего числа американских корпораций, владели почти половиной всех их активов
  • Тип: Реферат

    Великая императрица

    Не знакомая ни с языком, ни с обычаями России, немецкая принцесса в 1745 году вышла замуж за прямого наследника русского престола Их холодное супружество продолжалось 17 лет Когда всего лишь через полгода после восшествия на престол Петр III умер, подозрение пало на его супругу
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 705