Работы в категории История, страница 652, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Установление фашистской диктатуры в Германии

  Нацистский режим в Германии просуществовал 12 лет, половина из них пришлась на участие во Второй мировой войне (1939 - 1945 гг ), развязанной не без помощи и деятельного участия нацистов Иногда этот политический режим именуют фашистским (от лат и итал «пучок», «связка», «объединение») Фашизм и нацизм объединяет полное отрицание прав человека в их сопоставлении с полномочиями и функциями государства и стратегическими целями политической партии
 • Тип: Реферат

  Установление феодального общественного строя и Падения Древнеармянского Государства

  В III—V вв н э страны Передней Азии и Средиземноморья совершают переход от старой, рабовладельческой общественно-экономической формации к новому более передовому феодальному строю Хотя ранний феодализм нес с собой ослабление связей между странами и народами, некоторое экономическое и культурное обособление, деградацию городской жизни и т п , но это отступление было временным явлением, за которым последовал новый подъем в развитии общества Армения не составляла исключения среди стран, двигавшихся к феодализму, и даже находилась в их передних рядах: процессы феодализации начались здесь раньше и
 • Тип: Реферат

  Установчі збори у Росії

  Питання про Установчі збори формулювалися в програмах ряда політичних партій ще у 1905 році У серпні – вересні 1917року Тимчасовим урядом був прийнят ряд актів, на основі яких до кінця вересня було розроблено та прийнято Положення про вибори в Установчі збори
 • Тип: Контрольная работа

  Устрій Запорозької Січі

  Перші відомі історикам згадки про українське козацтво сягають кінця XV ст (1489, 1492 рр ) Проте окремі елементи та прояви козацтва в нашій історії мають давніші корені Вважають, що попередником козацтва стало слов’янське населення басейнів нижньої течії річок Дніпра, Південного Бугу і Дністра (літописні «бровники», берладники), яке провадило господарську діяльність у цих регіонах і мало демократичну військову організацію
 • Тип: Реферат

  Устройство управления в Московском государстве XVI века

  Московский государь, объединивший под своей властью всю северовосточную Русь, в управлении ею уже не мог обходиться при помощи тех органов, которыми пользовались его предшественники — Московский и другие удельные князья Такими органами, как уже было сказано в своем месте, в центре государства были управители отдельных отраслей обширного дворцового хозяйства — дворецкий, казначей, стольник, чашник, конюший, ловчий, сокольничий и другие путные бояре, а в уездах и волостях — наместники, волостели и тиуны Те дела, которые выходили из ведения всех этих правителей, решал сам князь единолично или со
 • Тип: Реферат

  Утварэнне і палітычнае развіццё суверэннай Рэспублікі Беларусь

  Да канца 1980-х гг у СССР вызначыліся працэсы сістэмнага распаду, якія адбываліся ў народнай гаспадарцы, сацыяльным жыцці, палітычных і міжнацыянальных адносінах Працяглая эканамічная стагнацыя, выкліканая пераважна экстэнсіўнымі метадамі гаспадарання, прывяла да дэфіцыту тавараў народнага спажывання і сацыяльнай напружанасці На фоне дасягненняў заходнееўрапейскай постіндустрыяльнай цывілізацыі давер савецкіх людзей да сацыялістычных каштоўнасцей знізіўся да крызіснага стану Заняпад КПСС, якая працяглы час з’яўлялася своеасаблівым каркасам палітычнай сістэмы, прывёў да разбалансавання галін у
 • Тип: Реферат

  Утварэнне Беларуская ССР

  Для замацавання перамогі Кастрычніцкай рэвалюцыі, перабудовы гаспадаркі, новай арганізацыі жыцця патрэбна было неадкладна прыступіць да стварэння адпаведнага дзяржаўнага ладу У Беларусі з першых дзён рэвалюцыі па гэтым пытанні разгарнулася вострая барацьба паміж нацыянальнымі партыямі і бальшавікамі Рускія эсэры адстойвалі прынцып адзінай і непадзельнай Расіі Нацыянальныя партыі патрабавалі ўтварэння Беларускай народнай рэспублікі Бальшавікі, выконваючы дырэктыву ЦК РСД РП(б) змагацца за сусветную сацыялістычную рэвалюцыю, утварылі своеасаблівае дзяржаўнае аб’яднанне - Заходнюю вобласць і Зах
 • Тип: Реферат

  Утварэнне вялікага княства літоўскага

  Разгляд гісторыі Вялікага княства Літоўскага (ВКЛ) заканамерна начаць з праблемы яго ўзнікнення У гісторыі даследавання гэтага складанага пытання можна выдзеліць тры розныя падыходы Першы падыход прадстаўлены ў традыцыйнай гістарыяграфіі, у старой вучэбнай і навуковай літаратуры Сутнасць яго ў тым, што ўтварэнне Вялікага княства Літоўскага падавалася выключна як вынік захопу літоўцамі заходнерускіх зямель і іх гвалтоўнага далучэння да Літоўскай дзяржавы Фактар знешняй літоўскай агрэсіі ў гэтым пра-цэсе абсалютызаваўся Літва выступала ў якасці варожай дзяржавы, якая сілай зброі захапіла рускія
 • Тип: Реферат

  Утварэнне Вялікага княства Літоўскага, Рускага i Жамойцкага

  У канцы ЗО - 40-ых гадоў XIII ст , калі землі ўсходніх славян папалі пад мангола-татарскае ярмо, у Панямонні, на балта-славянскім сумежжы, некалі падпарадкаваным Kieвy, узнікае новая дзяржава - Літоўскае ці, Вялікае Наваградскае княства Пачынаецца новы перыяд гісторыі Беларусі, галоўным зместам якога з'яўляецца фарміраванне на яе i суседніх тэрыторыях Вялікага княства Літоўскага, Рускага i Жамойцкага
 • Тип: Контрольная работа

  Утварэнне Рэчы Паспалитай

  Пытанне аб дзяржаўнай вуніі з Польшчай востра паставіла на парадак дня найперш Полацкая вайна Наша краіна не магла ўласнымі сіламі адбіцца ад усходняга інтэрвента, вызваліць акупаваную маскоўскім войскам Полаччыну Ужо ў 1562 годзе, сабраўшыся на палявы сойм пад Віцебскам, шляхта Вялікага Княства прыняла зварот да караля і вялікага князя Жыгімонта Аўгуста з просьбай аб'яднання дзяржаваў і ўтварэння "агульнай абароны"
 • Тип: Реферат

  Утварэння беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці 20-х гг. ХХ в.

  Пасля вызвалення Беларусі ад нямецкіх акупантаў i аднаўлення савецкай улады зноў паўстала пытанне аб утварэнні беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці Але па гэтым пытанні не было адзінай думкі Існавала некалькі пазіцый:
 • Тип: Реферат

  Утвердження української держави та її розбудова на сучасному етапі (1992–2005 рр)

  Провал антиконституційного перевороту в СРСР (19 — 21 серпня 1991 р ) створив зручні умови для повного проголошення незалежності Української держави Всенародний референдум 1 грудня 1991 р , на якому 90,32 відсотки громадян проголосували за підтвердження Акту незалежності України та одночасні вибори президента країни (ним став Леонід Кравчук, 1990 — 1994) завершили процес становлення молодої держави
 • Тип: Реферат

  Утверждение власти Гоминьдана и борьба за объединение страны

  Разрыв единого фронта летом 1927 г не привел к восстановлению единства Гоминьдана, как на это рассчитывали некоторые гоминьдановские деятели Скорее наоборот — после изгнания коммунистов ужесточилась внутригоминьдановская борьба, осложняемая незакончившейся войной с северными милитаристами Поражение войска Чан Кайши в июне в районе Сюйчжоу резко усилило позиции гуансийских генералов Ли Цзунжэня и Бай Чунси, а сам Чан Кайши вынужден был подать в отставку и уехать в Японию Однако ставшие хозяевами в нанкинском районе гуансийские генералы вскоре сами столкнулись с наступлением милитариста Сунь Чу
 • Тип: Статья

  Утверждение господства Золотой Орды над Русью

  Проблема утверждения монголо-татарского господства на Руси в течение долгого времени в русской исторической науке сводилась обычно к расхождениям по некоторым частным вопросам, но сам факт монголо-татарского ига никто не отрицал Принципиальное несогласие с традиционным научным взглядом выразили, опять-таки, “евразийцы”, представленные в последнее время главным образом публикациями Л Н Гумилева
 • Тип: Курсовая работа

  Утворення і розвиток Київської Русі

  Вперше до питання Русі звернувся літописець Нестор у своїй “Повісті минулих літ” де привів бездоказову легенду про запрошення варягів на Русь Середньовічні хроністи фундаторами Київської Русі вважали скифів, сарматів, аланів та інших відомих їм народів східної Європи В сучасній історичній науці існує декілька теорій походження Київської Русі, серед них найпоширенішою є норманьська і антинорманьська
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 ... 705